SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. SELECT Prijmeni, COUNT(*) AS PocetVypujcek
 2. FROM `vypujcky_19` AS v
 3. JOIN ctenari_19 AS c ON cislo_legitimace = CisloLeg
 4. JOIN knihy_19 AS k ON signatura_knihy = Sign
 5. GROUP BY Prijmeni
 6. ----------------------
 7. SELECT * FROM knihy_19
 8. ORDER BY PocetStran
 9. LIMIT 1,1
 10. ----------------------
 11.  
 12. --SELECT
 13.  
 14. 1. Vyberte ulice, které se jmenují "1. Máje
 15. SELECT * FROM `ulice` WHERE nazev = "1. máje"
 16.  
 17. 2. Vyberte ulice, které obsahují slovo "Máj"
 18. SELECT * FROM `ulice` WHERE nazev LIKE "%máj%"
 19.  
 20. 3. Vyberte kód obce Boskovice
 21. SELECT obec_kod FROM `obec`WHERE nazev = "Boskovice"
 22.  
 23. 4. Kolik je ulice s názvem Thámova?
 24. SELECT COUNT(*) FROM `ulice` WHERE nazev = "Thámova"
 25.  
 26. 5. Kolik je jedinečných názvů ulic (bez duplicit)
 27. SELECT COUNT(DISTINCT nazev) FROM `ulice`
 28.  
 29. 6. Vyberte ulice, které neexistují (sloupec zanik_dne)
 30. SELECT * FROM `ulice` WHERE zanik_dne IS NOT NULL
 31.  
 32. ----JOIN
 33.  
 34. 7. Propojte tabulky ulice a obce
 35. SELECT ulice.nazev, obec.nazev FROM `ulice` JOIN obec ON ulice.obec_kod = obec.obec_kod
 36.  
 37. 8. Existuje Jiráskova ulice v Boskovicích?
 38. SELECT ulice.nazev, obec.nazev FROM `ulice` JOIN obec ON ulice.obec_kod = obec.obec_kod
 39. WHERE ulice.nazev = "Jiráskova" AND obec.nazev = "Boskovice"
 40.  
 41. 9. Vypište obce v Jihomoravském kraji
 42. SELECT * FROM obec JOIN okres ON obec.okres_kod = okres.okres_kod
 43. JOIN kraj ON kraj.kraj_kod = okres.kraj_kod WHERE kraj.nazev = 'Jihomoravský'
 44.  
 45. 10. Ke každé ulici vypište její kraj
 46. SELECT ulice.nazev, kraj.nazev FROM `ulice` JOIN obec ON ulice.obec_kod = obec.obec_kod
 47. JOIN okres ON obec.okres_kod = okres.okres_kod JOIN kraj ON okres.kraj_kod = kraj.kraj_kod
 48.  
 49. ----JOIN + GROUP BY
 50.  
 51. 11. Vypište počet obcí v okresech
 52. SELECT okres.nazev, COUNT(obec.nazev) FROM obec JOIN okres ON okres.okres_kod = obec.okres_kod
 53. GROUP BY okres.nazev  
 54.  
 55. 12. Vypište počty ulic v okresech
 56.  
 57. SELECT_
 58. 1)
 59. SELECT *
 60. FROM ctenari_19
 61. ORDER BY Prijmeni ASC
 62. 2)
 63. SELECT Sign, Nazev, Autor
 64. FROM knihy_19
 65. ORDER BY Nakladatelstvi ASC, Nazev ASC
 66. 3)
 67. SELECT autor, nazev, nakladatelstvi
 68. FROM knihy_19
 69. WHERE Nakladatelstvi="Albatros"
 70. ORDER BY autor ASC
 71. 4)
 72.  
 73. 5)
 74. SELECT *
 75. FROM knihy_19
 76. WHERE Zanr="dětská" OR Zanr="scifi"
 77. 6)
 78. SELECT *
 79. FROM ctenari_19
 80. WHERE RC >= 8900000000 AND RC <= 9900000000
 81. 7)
 82. SELECT *
 83. FROM knihy_19
 84. WHERE autor="Karel Čapek" OR autor="Božena Němcová"
 85. ORDER BY Nazev
 86.  
 87.  
 88.  
 89.  
 90. GROUP BY
 91. 1)
 92. SELECT Nakladatelstvi, COUNT(*) AS PocetZaznamu FROM `knihy_19` GROUP BY Nakladatelstvi
 93. 2)
 94. SELECT Nakladatelstvi,Zanr, COUNT(*) AS PocetZaznamu FROM `knihy_19` GROUP BY Nakladatelstvi,Zanr
 95. 3)
 96. SELECT Zanr, COUNT(*) AS PocetZaznamu FROM `knihy_19` GROUP BY Zanr HAVING COUNT(*) >2
 97. 4)
 98. SELECT Autor, SUM(PocetStran) FROM `knihy_19` GROUP BY Autor
 99. 5)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top