kofany

Wiersz na Dzień Mamy

May 26th, 2022 (edited)
76
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.48 KB | None | 0 0
 1. Kiedy oczka swe otworzę,
 2. Kiedy deszczyk jest na dworze,
 3. Kiedy słonko jasno świeci,
 4. Kiedy widzę inne dzieci,
 5.  
 6. Wiem, że jesteś zawsze ze mną
 7. Wiem, że czuwasz też nade mną
 8. Zawsze czule mnie całujesz
 9. Tuliusz, głaszczesz i miłujesz
 10.  
 11. Mówić jeszcze nie potrafię
 12. ale w serce Twoje trafię
 13. swym uśmiechem i radością
 14. gaworzeniem i miłością
 15.  
 16. Choć przed spaniem brykam fikam
 17. no i z maty często zmykam
 18. Jesteś dla mnie całym światem
 19. Kocham Mamo Cię więc zatem
 20.  
 21.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment