Kribo

Artsdatabase-4 sokeprogram-BM

Mar 30th, 2021
315
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. resultater = []
 2. linjenummer = 0
 3. funn=[]
 4. sok = [0]
 5. hodefarge = input("Velg hodefarge(skriv tallet).\n1:Grå\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Blå\n6:Brun\n7:Grønn\n8:Rød\n9:Vet ikke\n")
 6. if hodefarge == "1":
 7.     sok.append("Grå")
 8. elif hodefarge == "2":
 9.     sok.append("Gul")
 10. elif hodefarge == "3":
 11.     sok.append("Hvit")
 12. elif hodefarge == "4":
 13.     sok.append("Svart")
 14. elif hodefarge == "5":
 15.     sok.append("Blå")
 16. elif hodefarge == "6":
 17.     sok.append("Brun")
 18. elif hodefarge == "7":
 19.     sok.append("Grønn")
 20. elif hodefarge == "8":
 21.     sok.append("Rød")
 22. elif hodefarge == "9":
 23.     sok.append("Uvisst")
 24.    
 25. brystfarge = input("Velg brystfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Grå\n6:Gul og svart\n7:Brun\n8:Vet ikke\n")
 26. if brystfarge == "1":
 27.     sok.append("Rød")
 28. elif brystfarge == "2":
 29.     sok.append("Gul")
 30. elif brystfarge == "3":
 31.     sok.append("Hvit")
 32. elif brystfarge == "4":
 33.     sok.append("Svart")
 34. elif brystfarge == "5":
 35.     sok.append("Grå")
 36. elif brystfarge == "6":
 37.     sok.append("Gul og svart")
 38. elif brystfarge == "7":
 39.     sok.append("Brun")
 40. elif brystfarge == "8":
 41.     sok.append("Uvisst")
 42.  
 43.  
 44. nebbform = input("Velg nebbform.\n1:Spiss\n2:Butt\n3:Lang\n4:Vet ikke\n")
 45. if nebbform == "1":
 46.     sok.append("Spiss")
 47. elif nebbform == "2":
 48.     sok.append("Butt")
 49. elif nebbform == "3":
 50.     sok.append("Lang")
 51. elif nebbform == "4":
 52.     sok.append("Uvisst")
 53.  
 54.  
 55. Nebbfarge = input("Velg nebbfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Oransje\n4:Grå\n5:Svart\n6:Vet ikke\n")
 56. if nebbfarge == "1":
 57.     sok.append("Rød")
 58. elif nebbfarge == "2":
 59.     sok.append("Gul")
 60. elif nebbfarge == "3":
 61.     sok.append("Oransje")
 62. elif nebbfarge == "4":
 63.     sok.append("Grå")
 64. elif nebbfarge == "5":
 65.     sok.append("Svart")
 66. elif nebbfarge == "6":
 67.     sok.append("Uvisst")
 68.  
 69. with open("c:\Arter\Fugler.txt","r") as f:
 70.     for line in f:
 71.         linjenummer += 1
 72.         art = line.split(",")
 73.         strip = art[-1].rstrip("\n")    #Fjerner linjeskiftkommandoen fra teksten
 74.         art[-1] = strip
 75.         score = 0
 76.         for i in range(len(sok)):
 77.             if art[i] == sok [i]:
 78.                 score += 1
 79.         if score >= 3:                  #Hvis over antall kriterer stemmer vil arten legges til i funnene
 80.             funn.append(art[0])
 81.  
 82.  
 83. print("\nFuglene som passer til dine kriterier er:")
 84. for i in range(len(funn)):
 85.     print(funn[i])
RAW Paste Data