SHARE
TWEET

node-red flow for crypto-signals webhook

StartledMonkey Mar 20th, 2019 119 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [
 2.     {
 3.         "id": "ab7e43a5.143d6",
 4.         "type": "http in",
 5.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 6.         "name": "Crypto-Signals",
 7.         "url": "/cryptosignals",
 8.         "method": "post",
 9.         "upload": false,
 10.         "swaggerDoc": "",
 11.         "x": 163.24996948242188,
 12.         "y": 952.0833129882812,
 13.         "wires": [
 14.             [
 15.                 "8c1c6745.ef5438",
 16.                 "5bd0126c.0c434c"
 17.             ]
 18.         ]
 19.     },
 20.     {
 21.         "id": "8c1c6745.ef5438",
 22.         "type": "http response",
 23.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 24.         "name": "",
 25.         "statusCode": "",
 26.         "headers": {},
 27.         "x": 400.2499694824219,
 28.         "y": 952.0833129882812,
 29.         "wires": []
 30.     },
 31.     {
 32.         "id": "5bd0126c.0c434c",
 33.         "type": "function",
 34.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 35.         "name": "Parser",
 36.         "func": "var string = msg.payload.messages;\nvar obj = JSON.parse(string);\nmsg.payload = obj;\nreturn msg;",
 37.         "outputs": 1,
 38.         "noerr": 0,
 39.         "x": 130.25,
 40.         "y": 1039.0833129882812,
 41.         "wires": [
 42.             [
 43.                 "132b2c67.e1e234",
 44.                 "efa559b6.2f8998"
 45.             ]
 46.         ]
 47.     },
 48.     {
 49.         "id": "132b2c67.e1e234",
 50.         "type": "split",
 51.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 52.         "name": "Splitter",
 53.         "splt": "\\n",
 54.         "spltType": "str",
 55.         "arraySplt": 1,
 56.         "arraySpltType": "len",
 57.         "stream": false,
 58.         "addname": "",
 59.         "x": 276.25,
 60.         "y": 1039.0833129882812,
 61.         "wires": [
 62.             [
 63.                 "477339de.8e5298"
 64.             ]
 65.         ]
 66.     },
 67.     {
 68.         "id": "477339de.8e5298",
 69.         "type": "switch",
 70.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 71.         "name": "IndicatorType",
 72.         "property": "payload.indicator",
 73.         "propertyType": "msg",
 74.         "rules": [
 75.             {
 76.                 "t": "eq",
 77.                 "v": "rsi",
 78.                 "vt": "str"
 79.             },
 80.             {
 81.                 "t": "eq",
 82.                 "v": "stoch_rsi",
 83.                 "vt": "str"
 84.             },
 85.             {
 86.                 "t": "eq",
 87.                 "v": "momentum",
 88.                 "vt": "str"
 89.             },
 90.             {
 91.                 "t": "eq",
 92.                 "v": "mfi",
 93.                 "vt": "str"
 94.             }
 95.         ],
 96.         "checkall": "true",
 97.         "repair": false,
 98.         "outputs": 4,
 99.         "x": 454.25,
 100.         "y": 1039.0833129882812,
 101.         "wires": [
 102.             [
 103.                 "903b52e1.3d16a"
 104.             ],
 105.             [
 106.                 "cebe3a72.7e8098"
 107.             ],
 108.             [
 109.                 "78af4274.d5dc6c"
 110.             ],
 111.             [
 112.                 "79627b30.85b8f4"
 113.             ]
 114.         ]
 115.     },
 116.     {
 117.         "id": "903b52e1.3d16a",
 118.         "type": "change",
 119.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 120.         "name": "Convert RSI  to number",
 121.         "rules": [
 122.             {
 123.                 "t": "set",
 124.                 "p": "payload.values.rsi",
 125.                 "pt": "msg",
 126.                 "to": "$number(payload.values.rsi)",
 127.                 "tot": "jsonata"
 128.             }
 129.         ],
 130.         "action": "",
 131.         "property": "",
 132.         "from": "",
 133.         "to": "",
 134.         "reg": false,
 135.         "x": 733.5000076293945,
 136.         "y": 980.3333187103271,
 137.         "wires": [
 138.             [
 139.                 "5af9bf29.e7de8"
 140.             ]
 141.         ]
 142.     },
 143.     {
 144.         "id": "cebe3a72.7e8098",
 145.         "type": "change",
 146.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 147.         "name": "Convert Stoch_RSI to number",
 148.         "rules": [
 149.             {
 150.                 "t": "set",
 151.                 "p": "payload.values.stoch_rsi",
 152.                 "pt": "msg",
 153.                 "to": "$number(payload.values.stoch_rsi)",
 154.                 "tot": "jsonata"
 155.             }
 156.         ],
 157.         "action": "",
 158.         "property": "",
 159.         "from": "",
 160.         "to": "",
 161.         "reg": false,
 162.         "x": 763.5000076293945,
 163.         "y": 1032.3333187103271,
 164.         "wires": [
 165.             [
 166.                 "7d7d2a67.d91a64"
 167.             ]
 168.         ]
 169.     },
 170.     {
 171.         "id": "5af9bf29.e7de8",
 172.         "type": "change",
 173.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 174.         "name": "Set flow variables for Current Prices and RSI",
 175.         "rules": [
 176.             {
 177.                 "t": "set",
 178.                 "p": "currentprices",
 179.                 "pt": "flow",
 180.                 "to": "payload.prices",
 181.                 "tot": "jsonata"
 182.             },
 183.             {
 184.                 "t": "set",
 185.                 "p": "currentrsivalue",
 186.                 "pt": "flow",
 187.                 "to": "payload.values.rsi",
 188.                 "tot": "jsonata"
 189.             }
 190.         ],
 191.         "action": "",
 192.         "property": "",
 193.         "from": "",
 194.         "to": "",
 195.         "reg": false,
 196.         "x": 1114.5000076293945,
 197.         "y": 980.3333187103271,
 198.         "wires": [
 199.             [
 200.                 "ff518b3e.779dc8"
 201.             ]
 202.         ]
 203.     },
 204.     {
 205.         "id": "7d7d2a67.d91a64",
 206.         "type": "change",
 207.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 208.         "name": "Set flow variable for Stoch_RSI",
 209.         "rules": [
 210.             {
 211.                 "t": "set",
 212.                 "p": "currentstochrsivalue",
 213.                 "pt": "flow",
 214.                 "to": "\"Stoch_RSI : \" & msg.payload.values.stoch_rsi",
 215.                 "tot": "jsonata"
 216.             }
 217.         ],
 218.         "action": "",
 219.         "property": "",
 220.         "from": "",
 221.         "to": "",
 222.         "reg": false,
 223.         "x": 1074.500015258789,
 224.         "y": 1032.333324432373,
 225.         "wires": [
 226.             [
 227.                 "fd3d040b.a0e4c8"
 228.             ]
 229.         ]
 230.     },
 231.     {
 232.         "id": "78af4274.d5dc6c",
 233.         "type": "change",
 234.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 235.         "name": "Convert momentum to number",
 236.         "rules": [
 237.             {
 238.                 "t": "set",
 239.                 "p": "payload.values.momentum",
 240.                 "pt": "msg",
 241.                 "to": "$number(payload.values.momentum)",
 242.                 "tot": "jsonata"
 243.             }
 244.         ],
 245.         "action": "",
 246.         "property": "",
 247.         "from": "",
 248.         "to": "",
 249.         "reg": false,
 250.         "x": 761.5000076293945,
 251.         "y": 1081.3333187103271,
 252.         "wires": [
 253.             [
 254.                 "9f07f057.a5afd"
 255.             ]
 256.         ]
 257.     },
 258.     {
 259.         "id": "79627b30.85b8f4",
 260.         "type": "change",
 261.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 262.         "name": "Convert mfi to number",
 263.         "rules": [
 264.             {
 265.                 "t": "set",
 266.                 "p": "payload.values.mfi",
 267.                 "pt": "msg",
 268.                 "to": "$number(payload.values.mfi)",
 269.                 "tot": "jsonata"
 270.             }
 271.         ],
 272.         "action": "",
 273.         "property": "",
 274.         "from": "",
 275.         "to": "",
 276.         "reg": false,
 277.         "x": 732.5000076293945,
 278.         "y": 1133.3333187103271,
 279.         "wires": [
 280.             [
 281.                 "f2422a9f.afa9b8"
 282.             ]
 283.         ]
 284.     },
 285.     {
 286.         "id": "9f07f057.a5afd",
 287.         "type": "change",
 288.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 289.         "name": "Set flow variable for momentum",
 290.         "rules": [
 291.             {
 292.                 "t": "set",
 293.                 "p": "currentmomentumvalue",
 294.                 "pt": "flow",
 295.                 "to": "\"Momentum : \" & msg.payload.values.momentum",
 296.                 "tot": "jsonata"
 297.             }
 298.         ],
 299.         "action": "",
 300.         "property": "",
 301.         "from": "",
 302.         "to": "",
 303.         "reg": false,
 304.         "x": 1074.5000076293945,
 305.         "y": 1081.3333187103271,
 306.         "wires": [
 307.             [
 308.                 "e2d80738.bbd1d8"
 309.             ]
 310.         ]
 311.     },
 312.     {
 313.         "id": "f2422a9f.afa9b8",
 314.         "type": "change",
 315.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 316.         "name": "Set flow variable for mfi",
 317.         "rules": [
 318.             {
 319.                 "t": "set",
 320.                 "p": "currentmfivalue",
 321.                 "pt": "flow",
 322.                 "to": "\"MFI : \" & msg.payload.values.mfi",
 323.                 "tot": "jsonata"
 324.             }
 325.         ],
 326.         "action": "",
 327.         "property": "",
 328.         "from": "",
 329.         "to": "",
 330.         "reg": false,
 331.         "x": 1056.5000076293945,
 332.         "y": 1132.3333187103271,
 333.         "wires": [
 334.             [
 335.                 "b2d0a349.aa184"
 336.             ]
 337.         ]
 338.     },
 339.     {
 340.         "id": "7122e1e3.f30a8",
 341.         "type": "comment",
 342.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 343.         "name": "Flow for Crypto Signals",
 344.         "info": "Signals received from Crypto-Signals webhook",
 345.         "x": 183.5,
 346.         "y": 902.3333129882812,
 347.         "wires": []
 348.     },
 349.     {
 350.         "id": "efa559b6.2f8998",
 351.         "type": "debug",
 352.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 353.         "name": "",
 354.         "active": true,
 355.         "tosidebar": true,
 356.         "console": false,
 357.         "tostatus": false,
 358.         "complete": "false",
 359.         "x": 289.5,
 360.         "y": 1128,
 361.         "wires": []
 362.     },
 363.     {
 364.         "id": "b2d0a349.aa184",
 365.         "type": "debug",
 366.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 367.         "name": "",
 368.         "active": true,
 369.         "tosidebar": true,
 370.         "console": false,
 371.         "tostatus": false,
 372.         "complete": "false",
 373.         "x": 1283.5,
 374.         "y": 1132,
 375.         "wires": []
 376.     },
 377.     {
 378.         "id": "e2d80738.bbd1d8",
 379.         "type": "debug",
 380.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 381.         "name": "",
 382.         "active": true,
 383.         "tosidebar": true,
 384.         "console": false,
 385.         "tostatus": false,
 386.         "complete": "false",
 387.         "x": 1320.5,
 388.         "y": 1081,
 389.         "wires": []
 390.     },
 391.     {
 392.         "id": "fd3d040b.a0e4c8",
 393.         "type": "debug",
 394.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 395.         "name": "",
 396.         "active": true,
 397.         "tosidebar": true,
 398.         "console": false,
 399.         "tostatus": false,
 400.         "complete": "false",
 401.         "x": 1320.5,
 402.         "y": 1032,
 403.         "wires": []
 404.     },
 405.     {
 406.         "id": "ff518b3e.779dc8",
 407.         "type": "debug",
 408.         "z": "b7afe2b6.e3355",
 409.         "name": "",
 410.         "active": true,
 411.         "tosidebar": true,
 412.         "console": false,
 413.         "tostatus": false,
 414.         "complete": "false",
 415.         "x": 1411.5,
 416.         "y": 980,
 417.         "wires": []
 418.     }
 419. ]
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top