daily pastebin goal
17%
SHARE
TWEET

StackOverflow

a guest Jun 30th, 2010 43 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. new AjaxUpload('uploadImages', {
 2.         action: 'upload.php',
 3.         autoSubmit: true,
 4.         onSubmit: function(file, extension) {
 5.                 if (!(extension && /^(jpg|png|jpeg|gif)$/i.test(extension))) {
 6.                         alert('Fejl: Du har valgt en filtype der ikke er tilladt');
 7.                         return false;
 8.                 } else {
 9.                         $('#uploadImages').hide();
 10.                         $('.ajaxLoader').show();
 11.                         $('.browseImagesText').text('Uploader det valgte billede');
 12.                 }
 13.         },
 14.         onComplete: function(file, response) {
 15.                 if(parseInt(response) == 100) {
 16.                         alert('Fejl: Du har valgt en filtype der ikke er tilladt');
 17.                 } else if(parseInt(response) == 200) {
 18.                         alert('Fejl: Ukendt');
 19.                 } else {
 20.                         $('.ajaxLoader').hide();
 21.                         $('#uploadImages').show();
 22.                         $('.browseImagesText').text('Vælg de billeder du ønsker at uploade');
 23.                         var     $myNewImage = $('<li><img src="uploads/thumbs/' + file + '" alt="" /></li>');
 24.                                 $myNewImage.children('img').hide();
 25.                                 $myNewImage.rightClick(function(e) {
 26.                                        
 27.                                     var imageName = $(this).children('img').attr('id');
 28.                                        
 29.                                     $('body').find('.rightClickContainer').html('<div class="rightClickMenu"><div class="rightClickMenuTop"></div><div class="rightClickMenuMiddle"><div class="rightClickMenuContent"><ul class="rightClickMenuContentUl"><li class="rightClickMenuContentLi"><div class="rightClickMenuContentDiv" style="overflow:hidden;position:relative;top:-3px;">' + file + '</div></li></ul><div class="splitter"></div><ul class="rightClickMenuContentUl"><li class="rightClickMenuContentLi"><a href="#" class="rightClickMenuContentA">Marker billede</a></li><li class="rightClickMenuContentLi"><a href="#" class="rightClickMenuContentA">Slet billede</a></li></ul></div></div><div class="rightClickMenuBottom"></div></div>');
 30.                                        
 31.                                     $('.rightClickMenu, .rightClickMenuTop, .rightClickMenuMiddle, .rightClickMenuBottom, .rightClickMenuContent').noContext();
 32.                        
 33.                                     var windowWidth = $(window).width();
 34.                                     var mousePositionY = e.pageY - 8;
 35.                                     var mousePositionX = e.pageX - 8;
 36.                        
 37.                                     if(mousePositionX + 178 > windowWidth) {
 38.                                         $('.rightClickMenu').css({ top: mousePositionY + 'px', left: mousePositionX-164 + 'px' });
 39.                                     } else {
 40.                                         $('.rightClickMenu').css({ top: mousePositionY + 'px', left: mousePositionX + 'px' });
 41.                                     }
 42.                                
 43.                                 });
 44.                        
 45.                         $myNewImage.prependTo('.uploadedImages');
 46.                         $myNewImage.children('img').showhide({ appear:true });
 47.                        
 48.                         $('.uploadedImages li').each(function() {
 49.                                 var indexNumber = $(this).index();
 50.                                 $(this).children('img').attr('id', 'image_' + indexNumber);
 51.                         });
 52.                 }
 53.         }
 54. });
RAW Paste Data
Top