idevpas

COVID-19 je globalizačný manéver

Oct 2nd, 2020 (edited)
218
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.44 KB | None | 0 0
  1. COVID-19 je globalizačný manéver
  2. ---------------------
  3. COVID-19 je v skutočnosti silný globalizačný riadiaci manéver, pomocou ktorého globalizátori realizujú a zároveň zakrývajú niektoré momentálne prebiehajúce zásadné zmeny vo svete (COVID-19 sa bude následne využívať aj ako výhovorka pre budúci stav v spoločnosti), pričom túto situáciu v rôznej miere a rôznym spôsobom využívajú aj štátne "elity" jednotlivých krajín sveta (napr. americká štátna/nacionálna "elita" ho v USA využíva proti Trumpovi a ruská pod-pindosnícka "elita" v Rusku proti Putinovi).
  4. A vzhľadom k tomu, že ide aj o typickú globalizačnú mystifikáciu (podobnú napr. operácii "911"), tak z toho vyplýva, že verejnosti sa o COVID-19 podsúva prekrútená pravda.
  5. Riadenie a koordinácia tejto "plandémie" globalizátormi prebieha nepriamo prostredníctvom tzv. virtuálnych štruktúr, šírenia príslušných (dez)informácií a prostredníctvom prijímania príslušných rozhodnutí oficiálnymi svetovými a štátnymi inštitúciami:
  6. https://www.youtube.com/watch?v=Rkc7yKrazuM
  7. Zatiaľ čo sa ľuďom denne podsúva oficiálny mýtus o COVID-19, tak na jeho pozadí sa napr. vo FEDe, Bilderbergu, Rímskom klube, Davose a pod. realizujú a koordinujú viaceré zásadné riadiace kroky v rámci globalizačnej politiky a zmeny vo svete - pochopiteľne buď so žiadnou alebo minimálnou/nedostatočnou pozornosťou mas-mééédeí.
Add Comment
Please, Sign In to add comment