Advertisement
idevpas

Genocída Slovanov!

Jun 23rd, 2020
64
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.75 KB | None | 0 0
  1. Najväčšia genocída Slovanov!
  2. ------------------
  3. 22. júna v roku 1941 sa začala najväčšia zorganizovaná a plánovaná GENOCÍDA zhruba 20 miliónov Slovanov (ak budeme brať do úvahy iba slovanské etnikum v rámci ZSSR) všetkých čias, realizovaná anglosasmi prostredníctvom nimi vykŕmenej nacistickej nemeckej beštie na čele vtedajšej zjednotenej EÚ (resp. kolektívneho západu), bohužiaľ aj za pomoci armády vtedajšieho Slovenského štátu!
  4. Nikde v mééédiách (ani vo väčšine "alternatívnych") o tom včera nebolo ani stopy, ani slychu, ako by sa nás to ani vôbec netýkalo (hlavne že nad genocídou židov si gojímovia vždy tak schuti poplačú)!
  5. Iba nenápadná proti-sovietska, proti-boľševická, proti-socialistická a proti-ruská štvavá propaganda (aj vo väčšine "alternatívnych" mééédií)!
  6. Aj "kotlety" pekne čuškali zalezené jak vši pod chrastou, aby nemuseli ľuďom vysvetľovať isté nepríjemné veci!
  7. Takto to je!
  8. Kto chce vidieť, ten uvidí!
  9. https://imgur.com/a/JP7JluM
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement