SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 16th, 2020 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua.
  2. Lúc này, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên phi xa, trước người lơ lửng một
  3. khoá nhỏ màu vàng quay tròn chuyển động không thôi, xung quanh kim
  4. quang lượn lờ, tản ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc.
  5. Hai tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn
  6. ra, dung nhập vào bên trong khóa nhỏ, vừa tế luyện đồng thời cẩn thận cảm
  7. ngộ lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đó.
  8. Thật lâu sau, trong mắt hắn hiện lên một tia hào quang dường như đã hiểu
  9. ra điều gì đó, một tay phất lên, khóa nhỏ màu vàng kêu lên một tiếng rồi
  10. bay trở về lòng bàn tay Hàn Lập.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top