SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Sub Zad2()
 2. Dim ujemne As Integer
 3. Dim dodatnie As Integer
 4. Dim zero As Integer
 5. Dim liczba As Integer
 6.  
 7. ujemne = 0
 8. dodatnie = 0
 9. Do
 10. liczba = InputBox("Wprowadz liczbę")
 11. If liczba > 0 Then
 12. dodatnie = dodatnie + 1
 13. ElseIf liczba < 0 Then
 14. ujemne = ujemne + 1
 15. End If
 16. Loop While liczba <> 0
 17. '<> to oznacza, że będzie się zapętlać dopóki się wprowadz liczbę różną'
 18. 'od zera, jeśli ktoś wprowadzi 0, to się zakończy'
 19. MsgBox ("Liczby dodatnie =" & dodatnie)
 20. MsgBox ("Liczby ujemne =" & ujemne)
 21. '& to znaczy, że pokazuje wynik zliczania'
 22.  
 23. End Sub
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top