Advertisement
71GA

Untitled

Aug 31st, 2017
124
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Lua 1.06 KB | None | 0 0
 1. function stranke ()
 2.  
 3.     -- Lua povemo iz katerih map lahko nalaga module sprogramirane v C (mape so ločene z ";")
 4.     -- V kolikor bi posredovali mape za module napisane v Lua bi tukaj uporabili "package.path"
 5.     -- ? pomeni ime modula, ki ga nalagamo kasneje...
 6.     package.cpath = package.cpath .. ";/usr/lib/lua/5.3/luasql/?.so"
 7.  
 8.     -- luasql naročimo naj zahteva gonilnik za mysql
 9.     luasql = require('luasql.mysql')
 10.  
 11.     -- objektu "luasql" naročimo naj zahteva povezavo z mysql gonilnikom
 12.     -- sledi povezovanje in na koncu izvajanje ukaza, ki se shrani v kurzor
 13.     env = assert (luasql.mysql())
 14.     con = assert (env:connect("linux_krozki","root","password"))
 15.     cur = assert (con:execute("SELECT * FROM stranke"))
 16.  
 17.     -- vrednosti prenesemo iz kurzorja v spremenljivko "vnos"
 18.     vnos = cur:fetch ({}, "a")
 19.  
 20.     while vnos do
 21.        
 22.         -- namesto print damo tex.print
 23.         tex.print(
 24.             string.format([[%s & %s \\]], vnos.id_stranke, vnos.ime)
 25.         )
 26.         vnos = cur:fetch (vnos, "a")
 27.        
 28.     end
 29.  
 30. end
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement