SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2020 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. // inicjalizacja globalnych masek oraz tablic danych
 3.  
 4. //const int wysokosc_kolumny[8] = {251 , 247 , 254 , 253 , 191 , 127 , 239 , 223}; // tabela wartosci uzywanych do wyswietlenia wysokosci kolumny LED (tylko szczyt)
 5. const int wys_kol[8] = {251 , 243 , 242 , 240 , 176 , 48 , 32 , 0}; // tabela wartosci uzywanych do wyswietlenia wysokosci kolumny LED (kolumna wypelniona)
 6.                                                                     // tylko do odczytu (const int)
 7.                                                                    
 8. int wartosc_kolumny[8]; //tablica uzywana do obslugi wysokosci kolumny
 9. int k; //globalna zmienna do czytania wartosc_kolumny
 10.  
 11. void setup() {
 12.  
 13.  //konfiguracja ARDUINO
 14.  #include <math.h>
 15.  #include <fix_fft.h> //dodatkowa biblioteka algorytmu fix_fft
 16.  
 17.   DDRA |= B11111111; //ustaw caly port A jako OUTPUT, ukladowo sluzy jako sterowanie wysokoscia kolumny zerem 22 -> 29
 18.   DDRC |= B11111111; //ustaw caly port C jako OUTPUT, ukladowo sluzy jako sterowanie zasilaniem kolumny jedynka 37 -> 30
 19.  
 20. // ustaw przerwania timer1 co 400 Hz
 21.  TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0
 22.  TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
 23.  TCNT1  = 0; //initialize counter value to 0
 24.  
 25. //  ustaw rejestr timer1 na zliczanie 400 Hz
 26.  OCR1A = 39;// = (16*10^6) / (391*1024) - 1 ; 391*1024 ~ 400000
 27.  TCCR1B |= (1 << WGM12); // wlacz tryb CTC - Clear Timer on Compare
 28.  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);  // Ustaw bity CS10 i CS12 dla preskalera 1024
 29.  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // wlacz tryb timer compare interrupt
 30.  
 31. sei(); //zezwól na przerwania
 32. PORTC = 1; //zainicjuj stan portu C
 33.  
 34. }
 35.  
 36. void loop() {
 37.  
 38. for (int i = 0; i <= 7; i++){
 39.  
 40. wartosc_kolumny[i] = wys_kol[i];
 41. delay(250);
 42.  
 43. }
 44. }
 45. ISR(TIMER1_COMPA_vect){//obsługa przerwania timer1 - timer1 compare interrupt service routine. Jedno przerwanie jedno przesuniecie bitu
 46.  
 47. if(PORTC != B10000000) // jezeli PORTC jest rozny od 0 to :
 48.   {
 49.   PORTC = PORTC << 1; //przesun bit o jeden w lewo
 50.   k++; //k = k + 1, przesun odczyt z wartosc_kolumny
 51.   PORTA = wartosc_kolumny[k]; //wybierz wysokosc kolumny z tablicy
 52.   }
 53.   else {
 54.     PORTC = B00000001; // jezeli PORTC jest rowny zero ustaw jedynke na osmy bit
 55.     k = 0; //ustaw odczyt z wartosc_kolumny dla kolumny 1
 56.     PORTA = wartosc_kolumny[k]; //wybierz wysokosc kolumny z tablicy
 57.     }
 58.  
 59. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top