MeehoweCK

Untitled

Aug 4th, 2021
551
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));
 10.     // losowanie (i wypisanie na ekran) dziesięciu liczb rzeczywistych z przedziału od 0 do 1:
 11.     for(short i = 0; i < 10; ++i)
 12.         cout << 1.0 * rand() / RAND_MAX << endl;
 13.     return 0;
 14. }
RAW Paste Data