Advertisement
Josif_tepe

Untitled

Jun 3rd, 2022
852
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <queue>
 3. #include <cstring>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main() {
 7.     int redovi, koloni;
 8.     cin >> redovi >> koloni;
 9.    
 10.     char lavirint[redovi][koloni];
 11.     int poseteno[redovi][koloni];
 12.    
 13.     int si, sj; // kaj se naoga kukjata na sashe
 14.     int ei, ej; // kaj se naoga kukjata na elena
 15.     for(int i = 0; i < redovi; i++) {
 16.         for(int j = 0; j < koloni; j++) {
 17.             cin >> lavirint[i][j];
 18.            
 19.             if(lavirint[i][j] == 'S') {
 20.                 si = i;
 21.                 sj = j;
 22.             }
 23.             if(lavirint[i][j] == 'E') {
 24.                 ei = i;
 25.                 ej = j;
 26.             }
 27.         }
 28.     }
 29.    
 30.     int di[] = {+1, -1, 0, 0};
 31.     int dj[] = {0 , 0,  -1, +1};
 32.     int najgolem_pat = -1;
 33.     for(int i = 0; i < redovi; i++) {
 34.         for(int j = 0; j < koloni; j++) {
 35.             if(lavirint[i][j] == '#') {
 36.                 int patot_do_sashe = -1; // da receme deka na pocetok ne znaeme dali ke stigneme do kukjata na sashe i do kukjata na elena, zatoa gi stavame vrednostite ednakvi na -1
 37.                 int patot_do_elena = -1;
 38.                 memset(poseteno, 0, sizeof poseteno);
 39.                
 40.                 queue<int> Q;
 41.                 Q.push(i);
 42.                 Q.push(j);
 43.                 Q.push(0);
 44.                
 45.                 poseteno[i][j] = 1;
 46.                
 47.                 // pocnuvame so BFS
 48.                 while(Q.size() > 0) {
 49.                     int ci = Q.front();
 50.                     Q.pop();
 51.                     int cj = Q.front();
 52.                     Q.pop();
 53.                     int cekor = Q.front();
 54.                     Q.pop();
 55.                    
 56.                     if(lavirint[ci][cj] == 'S') { // ko da sme trgnale od kukjata na sashe popravajki ja ovaa barichka, barichkata na poleto (i, j)
 57.                         patot_do_sashe = cekor;
 58.                     }
 59.                     if(lavirint[ci][cj] == 'E') { // ko da sme stignale do kukjata na elena popravajki ja barickata na poleto (i, j)
 60.                         patot_do_elena = cekor;
 61.                     }
 62.                     for(int k = 0; k < 4; k++) {
 63.                         int ti = ci + di[k];
 64.                         int tj = cj + dj[k];
 65.                         if(ti >= 0 and ti < redovi and tj >= 0 and tj < koloni and lavirint[ti][tj] != '#' and poseteno[ti][tj] == 0) {
 66.                             Q.push(ti);
 67.                             Q.push(tj);
 68.                             Q.push(cekor + 1);
 69.                             poseteno[ti][tj] = 1;
 70.                         }
 71.                     }
 72.                    
 73.                 }
 74.                 if(patot_do_elena != -1 and patot_do_sashe != -1) {
 75.                     if(najgolem_pat < patot_do_elena + patot_do_sashe) {
 76.                         najgolem_pat = patot_do_elena + patot_do_sashe;
 77.                     }
 78.                 }
 79.                
 80.                
 81.             }
 82.         }
 83.     }
 84.     cout << najgolem_pat << endl;
 85.     return 0;
 86. }
 87. /*
 88.  
 89.  S..#E
 90.  ###..
 91.  #....
 92.  .....
 93.  
 94.  **/
 95.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement