WPMarcelek

SELECT

Nov 30th, 2021 (edited)
1,793
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                --ZAPYTANIA
 2.  
 3. WYBIERANIE WSZYSTKICH KOLUMN
 4. SELECT * FROM Samochody
 5.  
 6. WYBIERANIE OKREŚLONYCH KOLUMN
 7. SELECT Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody
 8.  
 9. WYBIERANIE Z JEDNOCZESNYM PORZĄDKOWANIEM
 10. SELECT Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody ORDER BY Marka ASC
 11. SELECT Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody ORDER BY Marka ASC, Kolor DESC
 12.  
 13. WYBIERANIE NIEPOWTARZAJĄCYCH SIĘ WIERSZY
 14. SELECT Nr_rej, Kolor FROM Samochody ORDER BY Nr_rej
 15. SELECT DISTINCT  Nr_rej, Kolor FROM Samochody ORDER BY Nr_rej
 16.  
 17. WYBIERANIE OKREŚLONYCH WIERSZY
 18. SELECT Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE (Kolor='Czerwony')
 19. SELECT Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE (Marka='Polonez') ORDER BY Kolor DESC
 20.  
 21. OPERATORY LOGICZNE UŻYWANE W KLAUZULI WHERE
 22. SELECT Nr, Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Nr = 20
 23. SELECT Nr, Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Nr <> 20
 24. SELECT Nr, Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Nr >= 20
 25.  
 26. OPERATORY AND ORAZ OR
 27. SELECT Nr, Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Nr >= 20 AND Marka = 'Polonez'
 28. SELECT Nr, Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Nr >= 20 AND Marka = 'Polonez' OR Marka = 'Honda'
 29. SELECT Nr, Marka, Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Nr >= 20 AND Marka = 'Polonez' OR Marka = 'Honda' ORDER BY Marka
 30.  
 31. PREDYKAT IN
 32. SELECT Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Kolor IN ('Zielony','Bordowy') ORDER BY Nr_rej
 33. SELECT DISTINCT  Nr_rej, Kolor FROM Samochody WHERE Kolor IN ('Zielony','Bordowy') ORDER BY Nr_rej
 34.  
 35. PREDYKAT BETWEEN
 36. SELECT Nr, Marka FROM Samochody WHERE Nr BETWEEN 10 AND 30 ORDER BY Nr_rej
 37.  
 38. WYBIERANIE WARTOŚCI NULL
 39. SELECT Marka, Kolor FROM Samochody WHERE DATA IS NULL
 40. SELECT Marka, Kolor FROM Samochody WHERE DATA IS NOT NULL
 41.  
 42. WYSZUKIWANIE CZĘŚCIOWE - PREDYKAT LIKE
 43. SELECT Marka, Kolor, Nr_rej FROM Samochody WHERE Nr_rej LIKE 'EL%'
 44. SELECT Marka, Kolor, Nr_rej FROM Samochody WHERE Nr_rej LIKE '%77'
 45. SELECT Marka, Kolor, Nr_rej FROM Samochody WHERE Marka LIKE '__a%'
 46. SELECT Marka, Kolor, Nr_rej FROM Samochody WHERE Marka LIKE '%n%a%'
 47. SELECT Marka, Kolor, Nr_rej FROM Samochody WHERE Nr_rej NOT LIKE 'E%' AND Nr_rej NOT LIKE 'L%'
 48.  
 49. === TOP ===
 50. SELECT top 1 WITH ties * FROM samochody ORDER BY rocznik DESC;
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
RAW Paste Data