daily pastebin goal
36%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 14th, 2018 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <ctype.h>
 4. #include <string.h>
 5.  
 6.  
 7.  struct wpis /*struktura główna*/
 8. {
 9.     char *imie;
 10.     char *nazwisko;
 11.     char *ulica;
 12.     char *nrulicy;
 13.     char *nrmieszkania;
 14.     char *miasto;
 15.     char *nrtel;
 16.     struct wpis *next;
 17.     struct wpis *prev;
 18.  
 19. } baza;
 20.  
 21.  
 22. /* wskaznik do struktury glownej*/
 23. struct wpis *dodaj;
 24. struct wpis *poczatek = NULL;
 25. struct wpis *koniec = NULL;
 26.  
 27. /* dodaje elementy struktury*/
 28. void dodawanie ()
 29. {
 30.     char i [60];
 31.     char n [60];
 32.     char u [20];
 33.     char nru [10];
 34.     char nrm [10];
 35.     char m[50];
 36.     char nrtel[60];
 37.    
 38.     printf ("\n");
 39.   dodaj = malloc(sizeof (baza));
 40.   printf("Podaj imie: ");
 41.   scanf("%s", i);
 42.  
 43.   dodaj->imie=malloc( sizeof(char) * strlen(i));
 44.   strcpy( dodaj->imie, i );
 45.  
 46.   printf("Podaj nazwisko: ");
 47.   scanf("%s", n);
 48.  
 49.   dodaj->nazwisko=malloc( sizeof(char) * strlen(n));
 50.   strcpy( dodaj->nazwisko, n );  
 51.  
 52.      printf("Podaj numer telefonu: ");
 53.   scanf("%s", nrtel);
 54.  
 55.   dodaj->nrtel=malloc( sizeof(char) * strlen(nrtel));
 56.   strcpy( dodaj->nrtel, nrtel );
 57.  
 58.     printf("Podaj miasto: ");
 59.   scanf("%s", m);
 60.  
 61.   dodaj->miasto=malloc( sizeof(char) * strlen(m));
 62.   strcpy( dodaj->miasto, m );
 63.  
 64.      printf("Podaj ulice: ");
 65.   scanf("%s", u);
 66.  
 67. dodaj->ulica=malloc( sizeof(char) * strlen(u));
 68.   strcpy( dodaj->ulica, u );
 69.  
 70.    printf("Podaj nr ulicy: ");
 71.   scanf("%s", nru);
 72.  
 73.   dodaj->nrulicy=malloc( sizeof(char) * strlen(nru));
 74.   strcpy( dodaj->nrulicy, nru );
 75.  
 76.     printf("Podaj nr mieszkania: ");
 77.   scanf("%s", nrm);
 78.  
 79.   dodaj->nrmieszkania=malloc( sizeof(char) * strlen(nrm));
 80.   strcpy( dodaj->nrmieszkania, nrm );
 81.  
 82.  
 83.   dodaj -> next = NULL;
 84.  
 85.   if (koniec == NULL)
 86.         poczatek = koniec = dodaj;
 87.   else {
 88.         koniec->next = dodaj;
 89.         koniec = dodaj;
 90.        }
 91.        
 92.        printf ("Dodałeś taki rekord: %s %s %s %s %s %s %s\n", i, n, nrtel, m, u, nru, nrm);
 93.        scanf (" ");
 94. }
 95.  
 96.  
 97.  
 98. /*zapisuje dane z pamieci do pliku txt skonczona*/
 99. void zapisz() {
 100.   FILE* plik;
 101.  
 102.   plik = fopen("plik.txt", "ab");
 103.  
 104.   while(dodaj != NULL) {
 105.         fprintf(plik, "%s,", dodaj->imie);
 106.         fprintf(plik, " %s,", dodaj->nazwisko);
 107.         fprintf(plik, " %s,", dodaj->ulica);
 108.         fprintf(plik, " %s,", dodaj->nrulicy);
 109.         fprintf(plik, " %s,", dodaj->nrmieszkania);
 110.         fprintf(plik, " %s,", dodaj->miasto);
 111.         fprintf(plik, " %s,", dodaj->nrtel);
 112.         printf ("\n");
 113.         dodaj = dodaj->next;
 114.         }
 115.   fclose(plik);  
 116. }  
 117.  
 118. /*wypisanie na ekreanie zawartości bazy*/
 119. void wypisanie ()
 120. {
 121.      
 122.      FILE *plik;
 123.      plik =fopen ("plik.txt", "rb");
 124.    
 125.     printf ("\n");
 126.      if(!plik)
 127.       {
 128.          printf(" Nie ma takiego pliku ");
 129.       }
 130.      else
 131.       {  while (!feof(plik))
 132.            {
 133.               putchar(fgetc(plik));
 134.            }
 135.               printf ("\n Koniec wypisywania pliku\n");
 136.      fclose (plik);
 137.       }    
 138. }
 139. /*
 140. void szukanie ()
 141. {
 142.      
 143. }
 144.  
 145. void kasuj ()
 146. {
 147.      
 148. }
 149.  
 150. void sortuj ()
 151. {
 152.      
 153. }
 154. */
 155. int main ()
 156. {   char y;
 157.     char dane [256];
 158.     char tmp [256];
 159.  
 160.  
 161.           printf("[w]yswietl dotychczasowe dane w ksiazce telefonicznej | [d]odaj nowy rekord | [k]asuj rekord   ");
 162.           y = getch();
 163.          
 164.             while (!(y=='w') && !(y=='d') && !(y=='k'))
 165.                     {
 166.                         printf ("Podałeś zła opcje\n");
 167.                         fgets (tmp, 256, stdin);
 168.                         y=getch();
 169.                     }  
 170.          
 171.           if(y=='w')
 172.               {
 173.                 wypisanie();
 174.                 scanf (" ");
 175.               }
 176.           if(y == 'd')
 177.              {
 178.                 dodawanie();
 179.                 zapisz ();
 180.                 printf ("Rekord zapisany do ksiazki telefonicznel\n");
 181.              }
 182.   /*        if (y=='k')
 183.              {
 184.                 szukaj();
 185.                 kasuj();          
 186.              }*/
 187.   /* fgets  scanf ( %1023[\t]s, cbuf);*/
 188.   return 0;
 189. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top