Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Mar 16th, 2023
317
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.54 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // UWAGA: zmienna przekazana do funkcji przez referencję może być modyfikowana wewnątrz tej funkcji
 6. void wypisz(int &liczba)    // przekazanie do funkcji zmiennej poprzez referencję (&)
 7. {
 8.     cout << liczba << endl;     // 2. 10
 9.     ++liczba;
 10.     cout << liczba << endl;     // 3. 11
 11. }
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.     int liczba = 10;
 16.     cout << liczba << endl;     // 1. 10
 17.     wypisz(liczba);
 18.     cout << liczba << endl;     // 4. 11 (po zmodyfikowaniu wartości wewnątrz funkcji)
 19.     return 0;
 20. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement