daily pastebin goal
4%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2017 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //autowatch = 1;
 2. outlets = 1;
 3. inlets = 5;
 4.  
 5. var ajaxreq;
 6. var ip = "";
 7. var key = ""; // username
 8.  
 9. var tran = 0;
 10.  
 11. var red;
 12. var green;
 13. var blue;
 14.  
 15. var tone;
 16. var velocity;
 17. var bulb_id = 1;
 18. var brightness = 100;
 19. var color = "100 100 100";
 20. var strobe;
 21.  
 22. var i = 0;
 23.  
 24.  
 25. function msg_int(v){
 26.    
 27.     //assign inlets with if statements
 28.    
 29.     if(inlet==0){
 30.         bulb_id = v;
 31.     }
 32.    
 33.  
 34.     if(inlet==1){
 35.         brightness = v;
 36.         set_light('bri',brightness);
 37.     }  
 38.    
 39.     if(inlet==2){
 40.         if(i == 0){
 41.             red = v;
 42.             i++;
 43.         }else if(i == 1){
 44.             green = v;
 45.             i++;
 46.         }else if(i == 2){
 47.             blue = v;
 48.             i = 0;
 49.             set_light('xy','[' + toXY(red, green, blue)[0] + ',' + toXY(red, green, blue)[1] + ']');
 50.             post(red + ":" + green + ":" + blue);
 51.         }
 52.     }
 53.  
 54.     //register_user();
 55.  
 56. }
 57.  
 58. function bang(v){
 59.    
 60. }
 61.  
 62.  
 63. function register_user(){
 64.     ajaxreq = new XMLHttpRequest();
 65.     ajaxreq.open("POST",'http://' + ip + '/api');
 66.     ajaxreq.onreadystatechange = readystatechange_parsejson;
 67.     ajaxreq.send('{"devicetype":"'+ key +'","username":"'+ key +'"}');
 68. }
 69.  
 70. function get_lights(){
 71.     ajaxreq = new XMLHttpRequest();
 72.     ajaxreq.open("GET",'http://' + ip + '/api/' + key +'/lights');
 73.     ajaxreq.onreadystatechange = readystatechange_parsejson;
 74.     ajaxreq.send();
 75. }
 76.    
 77.  
 78. function on(state)
 79. {
 80.     ajaxreq = new XMLHttpRequest();
 81.     ajaxreq.open("PUT",'http://' + ip + '/api/' + key +'/lights/' + bulb_id + '/state');
 82.     ajaxreq.onreadystatechange = readystatechange_parsejson;
 83.     if (state == 1)
 84.         ajaxreq.send('{"on": true}');
 85.     if (state == 0)
 86.         ajaxreq.send('{"on": false}');
 87. }
 88.  
 89. function set_light(cmd, value){
 90.    
 91.     ajaxreq = new XMLHttpRequest();
 92.     ajaxreq.open("PUT",'http://' + ip + '/api/' + key +'/lights/' + bulb_id + '/state');
 93.     ajaxreq.onreadystatechange = readystatechange_parsejson;
 94.     // {"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}
 95.    
 96.    
 97.     ajaxreq.send('{"'+cmd+'": '+value+', "transitiontime": 0}');
 98.     //post('{"'+cmd+'": '+value+', "transitiontime": 0}');
 99. }
 100.  
 101. function readystatechange_parsejson()
 102. {
 103.     if (this.readyState ==4){
 104.         //post(this.responseText);
 105.     }
 106. }
 107.  
 108. function strobe(){
 109.     set_light('alert','select');
 110. }
 111.  
 112. function toXY(red,green,blue){
 113.     //Gamma correctie
 114.     red = (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
 115.     green = (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
 116.     blue = (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
 117.                    
 118.     //Apply wide gamut conversion D65
 119.     var X = red * 0.664511 + green * 0.154324 + blue * 0.162028;
 120.     var Y = red * 0.283881 + green * 0.668433 + blue * 0.047685;
 121.     var Z = red * 0.000088 + green * 0.072310 + blue * 0.986039;
 122.                    
 123.     var fx = X / (X + Y + Z);
 124.     var fy = Y / (X + Y + Z);
 125.     if (isNaN(fx)) {
 126.         fx = 0.0;
 127.     }
 128.     if (isNaN(fy)) {
 129.         fy = 0.0;
 130.     }
 131.                    
 132.     return [fx.toPrecision(4),fy.toPrecision(4)];
 133. }
 134.  
 135. function list(v){
 136.         post(v);
 137. }
RAW Paste Data
Top