Guest User

gigedit-svn PKGBUILD

a guest
Feb 3rd, 2016
93
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Maintainer: sekret, mail=$(echo c2VrcmV0QHBvc3Rlby5zZQo= | base64 -d)
 2. # Contributor: orbisvicis <''.join(chr(ord(c)-1) for c in "pscjtwjdjtAhnbjm/dpn")>
 3. # Contributor: Christopher Arndt <aur -at- chrisarndt -dot- de>
 4.  
 5. _pkgname=gigedit
 6. pkgname=$_pkgname-svn
 7. pkgver=1.0.0.r2860
 8. pkgrel=1
 9. pkgdesc="An instrument editor for gigasampler files"
 10. arch=("i686" "x86_64")
 11. url="http://www.linuxsampler.org/"
 12. license=("GPL")
 13. depends=("gtkmm3" "linuxsampler-svn")
 14. makedepends=("subversion" "intltool" "docbook-xsl")
 15. provides=("${_pkgname}")
 16. conflicts=("${_pkgname}")
 17. source=("${_pkgname}"::"svn+https://svn.linuxsampler.org/svn/$_pkgname/trunk")
 18. md5sums=('SKIP')
 19.  
 20. pkgver() {
 21.   cd "$srcdir/${_pkgname}"
 22.  
 23.   local rev="$(svnversion | tr -d '[[:alpha:]]')"
 24.   grep 'm4_define(gigedit' configure.ac | sed 's/m4_//' > version.m4
 25.   echo "gigedit_ver_major.gigedit_ver_minor.gigedit_ver_release" >>version.m4
 26.   local ver="$(m4 version.m4 | tr -d '[[:space:]]')"
 27.   echo "$ver.r$rev"
 28. }
 29.  
 30. build() {
 31.   cd "$srcdir/${_pkgname}"
 32.  
 33.   make -f Makefile.svn $MAKEFLAGS
 34.   CXXFLAGS="-std=c++11 $CXXFLAGS" ./configure --prefix=/usr --disable-static
 35.   make $MAKEFLAGS
 36. }
 37.  
 38.  
 39. package() {
 40.   cd "$srcdir/${_pkgname}"
 41.  
 42.   make DESTDIR="$pkgdir" install
 43. }
 44.  
 45. # vim:set ts=2 sw=2 et:
RAW Paste Data