SHARE
TWEET

Graph-Färbung

pabloducato May 31st, 2018 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.    Program umożliwiający wygenerowanie wszystkich k-kolorowych kolorowań grafu.
 3.    Wypisuje on wszystkie możliwości w postaci ciągu liczb oznaczających kolory wierzchołków.
 4.    Kolory należą do przedziału od 0 do COLOR_NUM - 1.
 5.    Kolejność liczby w ciągu koresponduje z numerem wierzchołka.
 6. */
 7.  
 8. #include <iostream>
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     const int VERT_NUM = 7; // Wprowadź ilość wierzchołków
 13.     const int COLOR_NUM = 3; // Wprowadź ilość kolorów
 14.     const int EDG_NUM = 9; // Wprowadź ilość krawędzi
 15.  
 16.     int vertices[VERT_NUM] = {0};
 17.     int edges[EDG_NUM][2];
 18.  
 19.     // Wprowadź wierzchołki kolejnych krawędzi (numeracja zaczyna się od 1)
 20.     edges[0][0] = 1, edges[0][1] = 2; // 1. krawędź
 21.     edges[1][0] = 1, edges[1][1] = 3; // 2. krawędź
 22.     edges[2][0] = 1, edges[2][1] = 6; // ...
 23.     edges[3][0] = 2, edges[3][1] = 5;
 24.     edges[4][0] = 3, edges[4][1] = 6;
 25.     edges[5][0] = 3, edges[5][1] = 4;
 26.     edges[6][0] = 4, edges[6][1] = 5;
 27.     edges[7][0] = 5, edges[7][1] = 6;
 28.     edges[8][0] = 5, edges[8][1] = 7;
 29.  
 30.     bool right = true;
 31.     int counter = 0;
 32.  
 33.     while (true)
 34.     {
 35.         for (int i = 0; i < EDG_NUM; i++)
 36.         {
 37.             if (vertices[edges[i][0] - 1] == vertices[edges[i][1] - 1])
 38.             {
 39.                 right = false;
 40.                 break;
 41.             }
 42.         }
 43.  
 44.         if (right)
 45.         {
 46.             counter++;
 47.             std::cout << "GRAF " << counter << std::endl;
 48.             for (int i = 0; i < VERT_NUM; i++)
 49.                 std::cout << vertices[i] << ' ';
 50.             std::cout << std::endl;
 51.         }
 52.  
 53.         vertices[0]++;
 54.         for (int i = 0; i < VERT_NUM - 1; i++)
 55.         {
 56.             if (vertices[i] == COLOR_NUM)
 57.             {
 58.                 vertices[i] = 0;
 59.                 vertices[i + 1]++;
 60.             }
 61.         }
 62.         if (vertices[VERT_NUM - 1] == COLOR_NUM)
 63.             break;
 64.  
 65.         right = true;
 66.     }
 67.  
 68.     std::cin.get();
 69.  
 70.     return 0;
 71. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top