daily pastebin goal
33%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2013 39 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. W skrócie:
 2.  
 3. - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub o braku dochodów za 2012 rok (wszyscy dorośli członkowie rodziny wliczani do dochodu oraz student),
 4.  
 5. - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej w 2012
 6.  
 7. - zaświadczenie lub potwierdzone oświadczenie z/przez UG o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego lub/i nieruchomości
 8.  
 9. - zaświadczenie z ZUS o wysokości składkach zdrowotnych za 2012 (wszyscy dorośli członkowie rodziny wliczani do dochodu, którzy wykazali dochód za 2012 rok)
 10.  
 11. - zaświadczenie z Urzędu Pracy o osobach bezrobotnych w rodzinie (ojciec, matka, rodzeństwo na studiach niestacjonarnych),
 12.  
 13. - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w przypadku rolników,
 14.  
 15. - oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 16.  
 17. - ksero orzeczenia o niepełnosprawności studenta (oryginał do wglądu),
 18.  
 19. - zaświadczenia ze szkoły, uczelni o nauce rodzeństwa, w przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym ksero aktu urodzenia,
 20.  
 21. - oświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny (nie trzeba obecnie zaświadczenia, gdyż są płatne),
 22.  
 23. - zaświadczenia z GOPS/MOPS o pobieranych zasiłkach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym w 2012 roku, ewentualnie o pobieranej pomocy
 24.  
 25. - oświadczenia za 2012 rok o dochodach nieopodatkowanych, o dochodach z pracy za granicą, o posiadaniu gospodarstwa rolnego poza terenem zamieszkanej gminy
 26.  
 27. - kserokopie decyzji o pobieranych rentach, emeryturach,
 28.  
 29. - inne: kserokopie wyroków sądowych o rozwodzie, alimentach, zaświadczenia od komornika, kserokopie aktu zgonu, itp.
 30.  
 31. W razie pytań i niejasności zapraszam w godzinach przyjęć do Dziekanatu ds. Socjalnych WIMiIP.
RAW Paste Data
Top