SHARE
TWEET

DT_Licenses_CC

EvilEagles May 24th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # 3. Giấy phép Creative Commons
 2.  
 3. Giấy phép này là thỏa thuận giữa bạn, WEEA, JSC (_WEEA_), những người tham gia khác trong Truyện này, những người dùng đang sử dụng dịch vụ Dẫn Truyện khác và công chúng nói chung. Bằng việc tham gia vào một Truyện sử dụng giấy phép này, bạn đồng ý với những điều khoản của giấy phép. Giấy phép này được áp dụng riêng cho tất cả những Truyện có sử dụng giấy phép này, và không được áp dụng với những Truyện hay những khía cạnh khác của trang web Dẫn Truyện.
 4.  
 5. ## Tham gia vào Truyện
 6.  
 7. Người khởi tạo và quản lý Truyện là _người quản trò_. Người dẫn dắt Truyện tại bất kỳ thời điểm nào là _người dẫn truyện_. Những người tham gia Truyện và điều khiển các nhân vật là _người chơi_. Một người có thể nắm giữ một hoặc tất cả những vai trò trên cùng một lúc, và các vai trò này có thể chuyển giao qua lại. Bất kỳ người nào hiện tại đang nắm giữ ít nhất một trong số những vai trò trên đều được coi là một _người tham gia_.
 8.  
 9. Nếu bạn là người chơi, bạn có thể rời khỏi Truyện bằng cách sử dụng nút _rời truyện_ hoặc _chuyển giao_ trên màn hình Phòng chờ. Nếu bạn chuyển giao nhân vật của mình, người quản trò có quyền giao lại nhân vật của bạn cho một người tham gia khác. Nếu bạn là người quản trò, bạn có thể rời khỏi Truyện bằng cách sử dụng nút _rời truyện_ trên màn hình Phòng chờ. Nếu bạn là người dẫn truyện, người quản trò sẽ phải chuyển giao lại vai trò của bạn cho một người khác trước khi bạn có thể rời khỏi Truyện.
 10.  
 11. Nếu bạn là người chơi, người quản trò có quyền mời bạn ra khỏi Truyện, vào bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, bằng cách từ bỏ nhân vật của bạn. Nếu bạn là người dẫn truyện, người quản trò có quyền mời bạn ra khỏi Truyện, vào bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, bằng cách chuyển giao vai trò dẫn truyện của bạn cho một người tham gia khác. Bất kể vai trò của bạn là gì, WEEA có quyền mời bạn ra khỏi Truyện vào bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng của Dẫn Truyện.
 12.  
 13. Quyền của bạn trong giấy phép này sẽ bị hủy bỏ khi bạn rời khỏi hoặc bị mời ra khỏi Truyện, trừ khi được chỉ định rõ trong giấy phép này, ví dụ như quyền sở hữu nội dung của bạn.
 14.  
 15. ## Quyền sở hữu và sử dụng nội dung
 16.  
 17. Bạn đồng thuận rằng tất cả các nội dung gốc do bạn đăng lên Truyện này được đồng sở hữu bởi tất cả những người tham gia khác của Truyện tại thời điểm nội dung được đăng lên. Với tư cách chủ sở hữu của nội dung, bạn có quyền sử dụng nội dung này bên ngoài Dẫn Truyện cho bất kỳ mục đích nào mà không cần có giấy phép từ những người tham gia khác. Tương tự, những người tham gia khác cũng có thể sử dụng nội dung đó bên ngoài Dẫn Truyện cho bất kỳ mục đích nào mà không cần có giấy phép từ bạn. Khi sử dụng nội dung bên ngoài Dẫn Truyện, bạn cần phải ghi công cho tất cả những người tham gia khác và bạn có thể sử dụng tên người dùng Dẫn Truyện của họ cho mục đích này.
 18.  
 19. Bạn vẫn có quyền sở hữu nội dung kể cả khi bạn đã rời khỏi Truyện. Tuy nhiên, bạn không có quyền sở hữu với bất kỳ nội dung nào được đăng lên Truyện khi bạn không còn là người tham gia.
 20.  
 21. Bạn có quyền được xóa nội dung do bạn đăng lên khỏi Truyện. Số lượng nội dung bạn có thể xóa sẽ phụ thuộc vào giới hạn về mặt thiết kế của nền tảng Dẫn Truyện. Bạn đồng ý rằng WEEA có quyền thiết kế nền tảng Dẫn Truyện để mở rộng cũng như để giới hạn khả năng xóa nội dung của bạn. Quyền sở hữu nội dung của những người tham gia khác không gây ảnh hưởng tới quyền được xóa nội dung của bạn. Quyền sở hữu nội dung của bạn không gây ảnh hưởng tới quyền sở hữu của những người tham gia khác, và không làm ảnh hưởng tới quyền sử dụng nội dung đó bên ngoài Dẫn Truyện của họ.
 22.  
 23. Nếu bạn là người chơi, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nhân vật của bạn cũng như các nội dung do bạn đăng lên có liên quan tới vai trò của bạn, và sẽ phụ thuộc vào chức năng của trang web. Nếu bạn là người quản trò hoặc người dẫn truyện, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào do bạn đăng lên có liên quan tới vai trò của bạn, và sẽ phụ thuộc vào chức năng của trang web.
 24.  
 25. Truyện có thể bị xóa hoàn toàn theo yêu cầu của người quản trò và chỉ khi với sự đồng thuận của tất cả những người tham gia hiện tại.
 26.  
 27. Truyện có thể được dựa trên một một tập các nội dung tạo sẵn, gọi là _Bối cảnh_, mà có thể được tái sử dụng trong quá trình chơi. Cá nhân hoặc đơn vị tạo nên Bối cảnh mà một Truyện sử dụng được gọi là _tác giả_. Bối cảnh mà bạn sử dụng, nếu có, có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền của bạn trong giấy phép này.
 28.  
 29. Nếu Truyện được dựa trên một Bối cảnh, bạn công nhận rằng bạn không có quyền sở hữu nội dung Bối cảnh, trừ khi bạn chính là tác giả. Bạn công nhận rằng tác giả có quyền tạo ra thêm những nội dung hay tác phẩm có liên quan tới nội dung Bối cảnh và các nội dung hay tác phẩm này có thể sẽ có những nét giống với những nội dung đã được đăng trên Dẫn Truyện. Bạn công nhận rằng WEEA và tác giả không chịu trách nhiệm cho bất cứ chấn thương, thương tổn, mất mát nào đến từ việc bạn sử dụng Dẫn Truyện, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ tuyên bố xâm phạm bản quyền hay đánh cắp tài sản trí tuệ nào khác. Bạn từ bỏ quyền khởi kiện WEEA và tác giả đối với bất kỳ lý do gì đến từ việc bạn sử dụng Dẫn truyện và nội dung Bối cảnh. Bạn đồng ý bồi thường WEEA và tác giả cho mọi chi phí liên quan đến mọi việc tố tụng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các chi phí tòa án, chi phí luật sư, và chi phí phúc thẩm. Bạn đồng ý sẽ không gây hại, không sử dụng sai mục đích, không bôi nhọ nội dung của Bối cảnh. Bạn đồng ý rằng tác giả có thể sử dụng nội dung từ Truyện bên ngoài Truyện và cho các mục đích thương mại, với điều kiện những người tham gia vào Truyện được ghi công.
 30.  
 31. Nếu Truyện của bạn sử dụng một Bối cảnh _miễn phí_, bạn có quyền sử dụng nội dung của Bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện cho mục đích thương mại, nếu như giấy phép của Truyện cho phép. Nếu Truyện của bạn sử dụng một Bối cảnh _mở_, bạn có quyền sử dụng nội dung của Bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện cho mục đích phi thương mại, nếu như giấy phép của Truyện cho phép. Nếu Truyện của bạn sử dụng một Bối cảnh _đóng_, bạn không có quyền sử dụng nội dung của Bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện.
 32.  
 33. ## Cấp giấy phép cho bên thứ ba
 34.  
 35. Bạn đồng thuận rằng tất cả nội dung được đăng lên Truyện này bởi bạn sẽ phụ thuộc vào giấy phép Creative Commons tương ứng đã được lựa chọn và thống nhất của Truyện. Bạn đồng thuận rằng tùy thuộc vào giấy phép Creative Commons đã được lựa chọn và thống nhất của Truyện, mà nội dung giấy phép cấp quyền cho bên thứ ba sẽ khác nhau. Bạn đồng thuận rằng bạn sẽ chấp hành tất cả các điều khoản được đưa ra bởi giấy phép Creative Commons đã được lựa chọn và thống nhất của Truyện.
 36.  
 37. Có 06 loại giấy phép Creative Commons bản tiếng Việt khác nhau:
 38.  
 39. - [**Attribution CC BY 3.0**](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/vn/legalcode) - Ghi công (BY): Đây là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các loại giấy phép CC. Giấy phép loại này cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung tác phẩm gốc cho cả mục đích phi lợi nhuận lẫn thương mại, miễn là phải thừa nhận sự ghi công theo yêu cầu của tác giả.
 40. - [**Attribution ShareAlike CC BY-SA 3.0**](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/vn/legalcode) - Ghi công (BY) Chia sẻ tương tự (SA): Bao gồm tất cả các quyền như Giấy phép Ghi công nhưng yêu cầu tác phẩm phái sinh phải được cấp phép theo những điều kiện giống như trong tác phẩm gốc.
 41. - [**Attribution-NoDerivs CC BY-ND 3.0**](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/vn/legalcode) - Ghi công (BY)- Không phái sinh (ND): Chỉ cho phép sao chụp, chia sẻ tác phẩm ở dạng nguyên vẹn (không được thay đổi hình thức và nội dung tác phẩm gốc) cho mục đích phi lợi nhuận lẫn thương mại.
 42. - [**Attribution-NonCommercial CC BY-NC 3.0**](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/vn/legalcode) - Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC): Chỉ cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung tác phẩm gốc cho mục đích phi lợi nhuận.
 43. - [**Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA 3.0**](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/vn/legalcode) - Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC) - Chia sẻ tương tự (SA):  Bao gồm tất cả các quyền như Giấy phép Ghi công (BY) - Chia sẻ tương tự (SA) nhưng giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm cho mục đích phi lợi nhuận.
 44. - [**Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND 3.0**](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/vn/legalcode) - Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC) - Không phái sinh (ND): Bao gồm tất cả các quyền như Giấy phép Ghi công (BY) - Không phái sinh (ND) nhưng giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm cho mục đích phi lợi nhuận.
 45.  
 46. Các điều khoản khác
 47.  
 48. WEEA có quyền điều chỉnh các điều khoản của giấy phép này vào bất cứ lúc nào sau khi đã thông báo cho bạn, và sẽ có hiệu lực trong vòng 03 ngày sau khi bạn nhận được thông báo.
 49.  
 50. Giấy phép này đại diện cho sự đồng thuận giữa tất cả các bên. Mọi chi tiết thiếu rõ ràng trong giấy phép này sẽ được diễn giải sao cho có lợi nhất cho việc củng cố tính chia sẻ và tính mở của nội dung. Giấy phép này sẽ không được diễn giải để làm có lợi hay gất bất lợi cho bất kỳ bên nào.
 51.  
 52. Giấy phép này phụ thuộc vào các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Dẫn Truyện của bạn, ví dụ như Điều khoản sử dụng. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa giấy phép này và Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng sẽ thay thế cho giấy phép này.
 53.  
 54. Trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép, bạn từ bỏ bất kỳ tham chiếu nào đến pháp luật mà khiến cho một điều khoản nào đó trong thỏa thuận này trở nên vô hiệu. Trong trường hợp một điều khoản của Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu, nó sẽ được diễn giải để đáp ứng mục đích đã định nhiều nhất có thể được cho phép bởi pháp luật áp dụng và các điều khoản còn lại sẽ giữ nguyên hiệu lực.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top