SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 23rd, 2019 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**************************
 2.  * Anrijs Gedroics, ag18065
 3.  *Izveidot programmu valodā C++.  Ja programma darbojas ar failu, nedrīkst dublēt visa faila saturu operatīvajā atmiņā.
 4.  *Ar faila komponenti tiek saprasts fiksēta garuma ieraksts. Sīkākās prasības sk. Laboratorijas darbu noteikumos.
 5.  * H7. Uzrakstīt programmu, kas visus standarta C++ rezervētos vārdus ieliek  sakārtotā tabulā. Uzrakstīt funkciju, kas ar binārās meklēšanas
 6.  *palīdzību nosaka, vai dotā simbolu virkne (garums līdz 30) ir C++ rezervētais vārds vai nav. Tabulu realizēt kā tiešās pieejas failu. C++ rezervētie vārdi programmai jānolasa no teksta faila.
 7.  * Programma izveidota: 23/04/2019
 8.  */
 9. #include <iostream>
 10. #include <cstring>
 11. #include <fstream>
 12. #include <list>
 13. #include "lvfriendly.h"
 14.  
 15. using namespace std;
 16.  
 17. bool is_keyw(const string keyw, int Size) {
 18.     int low = 0;
 19.     char word[30];
 20.     string tmp;
 21.  
 22.     ifstream read_bin("keyw.bin", ios::binary);
 23.     int mid;
 24.     while(low < Size) {
 25.         tmp = "";
 26.         mid = (low + Size) / 2;
 27.         read_bin.seekg(mid * 30);
 28.  
 29.         read_bin.read(word, 30);
 30.  
 31.         for(int i=0; i<29; ++i) {
 32.             if(word[i] != '\0')
 33.                 tmp += word[i];
 34.             else
 35.                 break;
 36.         }
 37.  
 38.         if(tmp == keyw.c_str()) {
 39.             return true;
 40.         } else if(tmp < keyw.c_str()) {
 41.             low = mid + 1;
 42.         } else {
 43.             Size = mid;
 44.         }
 45.     }
 46.     read_bin.close();
 47.  
 48.     return false;
 49. }
 50.  
 51. int main() {
 52.     string rinda;
 53.     string d_rinda; // Dotā rinda
 54.     bool ok = false;
 55.     int Size = 0; // Atslēgvārdu daudzums
 56.     list<string> keyw;
 57.  
 58.     ifstream keyw_unsorted("reserved.txt");
 59.     getline(keyw_unsorted, rinda);
 60.     keyw.push_back(rinda);
 61.     while(!keyw_unsorted.eof()) {
 62.         getline(keyw_unsorted, rinda);
 63.         keyw.push_back(rinda);
 64.     }
 65.     keyw_unsorted.close();
 66.  
 67.     keyw.sort();
 68.  
 69.     cout << "Vai vēlaties izprintēt atslēgvārdus?" << endl;
 70.     cin >> ok;
 71.  
 72.     if(ok) {
 73.         for(auto i = keyw.begin(); i!=keyw.end(); ++i) {
 74.             cout << *i << endl;
 75.         }
 76.     }
 77.  
 78.     ofstream bin("keyw.bin", ios::binary);
 79.  
 80.     for(auto i = keyw.begin(); i!=keyw.end(); i++) {
 81.         bin.write((*i).c_str() + '\0', 30);
 82.         ++Size;
 83.     }
 84.  
 85.     bin.close();
 86.  
 87.     cout << "Ievadiet atslēgvārdu, kuru meklēt" << endl;
 88.     cin >> d_rinda;
 89.  
 90.     cout << is_keyw(d_rinda, Size);
 91. }
 92.  
 93. /* Testa plāns
 94.  *Ievads       Izvads
 95.  * if           1
 96.  * and          1
 97.  * g            0
 98.  */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top