Advertisement
norskaaa

UAR / Norwegian

Feb 11th, 2021
56
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 1.58 KB | None | 0 0
 1. messages:
 2.    requestWhileNoAutoReboot: '&f&lN/A'
 3.    interval:
 4.       actionbar: false
 5.       actionbarMessage: '&e&nOmstart:&r &fskjer om &7$interval&f!'
 6.       title: false
 7.       titleMessage: '&e&nOMSTART!'
 8.       subtitleMessage: '&fEn Omstart skjer om &7$interval&f!'
 9.       chat: true
 10.       chatMessage:
 11.      - '&e&nOmstart:&r &fEn Omstart skjer om &7$interval&f!'
 12.       console: true
 13.       consoleMessage: '&cUltimateAutoRestart: Omstart skjer om &f$interval&c!'
 14.    requestedInterval:
 15.       actionbar: false
 16.       actionbarMessage: '&e&nOmstart:&r &fEn Omstart skjer om &7$interval&f!'
 17.       title: false
 18.       titleMessage: '&e&nOMSTART!'
 19.       subtitleMessage: '&fEn Omstart skjer om &7$interval&f!'
 20.       chat: true
 21.       chatMessage:
 22.      - '&e&nOmstart:&r &fEn omstart skjer om &7$interval&f!'
 23.       - '&7(siste omstart skjedde for &f&o$last&7!)'
 24.    forceRestart:
 25.    - '&eOmstart &f»&r &7Du tvang starta en omstart &f(Intervalen: $interval)&7!'
 26.    noForceInterval:
 27.   - '&eOmstart &f»&r &7værs så snill beskriv intervalen!'
 28.    intervalNotANumber:
 29.   - '&eOmstart &f»&r &7Den inputen &f($input) &7er ikke et nummer!'
 30.    intervalTooSmall:
 31.   - '&eOmstart &f»&r &7Intervaler må være positive!'
 32.    stoppedReboot:
 33.   - '&eOmstart &f»&r &7Du har manuelt stoppa en planlagt restart!'
 34.    autoRebootNotOn:
 35.   - '&eOmstart &f»&r &7Kunne ikke stoppe den planlagde restarten fordi oppgaven kjører ikke ennå!'
 36.    noPermission:
 37.   - '&eOmstart &f»&r &7Du har ikke permisjon til å gjøre dette!'
 38.    reloadMessage:
 39.   - '&eOmstart &f»&r &7Du reloadet pluginen's konfiguration!'
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement