kayo77

Test antihazard

Dec 7th, 2021 (edited)
722
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2. # Wersja 0.1b z wykluczeniem rekordów CNAME
 3. #
 4. # Użycie
 5. # zapisz jako: antihazard_test
 6. # chmod +x antihazard_test
 7. # uruchom: ./antihazard_test dns.srv.ip.addr
 8. # plik results zawiera wadliwie rozwiązane domeny z listy MF
 9. #
 10.  
 11. SRV=$1
 12. curl -k --silent -H "Accept: application/xml" -H "Content-Type: application/xml" -X GET https://hazard.mf.gov.pl/api/Register | \
 13.      grep "AdresDomeny" | awk -F "<AdresDomeny>" '{print $2}' | \
 14.      idn2 | awk -F "</adresdomeny>" '{print  $1 }' > hazard.zones
 15.      
 16. dig @$SRV +noall +answer -t A -f hazard.zones | awk '{print $1,$NF}' | grep -v '\.$' | grep -v 145.237.235.240 > results
 17. rm -f hazard.zones
RAW Paste Data