Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Aug 6th, 2021
691
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.44 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* PĘTLA FOR - składnia
 6.  
 7. for(A; B; C)
 8.     D;
 9.  
 10. A - inicjalizacja iteratora (np. int i = 1)
 11. B - warunek kontynuacji pętli (np. i <= 10)
 12. C - ostatnia komenda w każdym kroku pętli (zazwyczaj jest to zmiana wartości iteratora, np. ++i)
 13. D - pozostałe komendy do wykonania w każdym kroku pętli
 14.  
 15. */
 16.  
 17. int main()
 18. {
 19.     for(int i = 1; i <= 10; ++i)
 20.         cout << i << endl;
 21.     return 0;
 22. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement