datafile

Give Me Back The Money Give Me Back The Money - MC Goku, Ollb | HoatHinh.tv | V2TFH3rkMgxS

Oct 28th, 2021
990
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Give Me Back The Money  Give Me Back The Money - MC Goku, Ollb  | HoatHinh.tv | V2TFH3rkMgxS Lyrics up by vnflix.com [Ver 1]
 2. Give me back money
 3. Don’t give me Molly
 4. Xung quanh em toàn trai là trai em cứ việc theo tụi nó đi
 5. Baby don’t say sorry
 6. Cheat with who (not me)
 7. Em vào vai lừa ai thì cứ việc sai tiếp tục làm khó đi
 8. Pick up the phone anh ko muốn lãng Phí thời giờ
 9. Em muốn đi trốn anh đây thì không thích đợi chờ
 10. Stay with me, dont busy dont beleive that
 11. 1 2 3 , all money, xin em hãy give back
 12. Nói 1 câu chắc là đau coi nó ko bao giờ sai
 13. Back the road , stuck vào đâu em đi lun overnight
 14. Yeah im boss but em vẫn khiến anh phải đau bờ vai
 15. Get the close (no) em đi và không quay đầu trở lại
 16.  
 17.  
 18. [Ver 2]
 19. Có tiền nhiều thích là chiều muốn làm liều
 20. Never feel, pop the pill, chẳng nói điêu
 21. Em đi xa và bây giờ đây anh cũng chẳng thấy đâu
 22. Vài tờ giấy trên bàn em cũng chỉ ghi lại mấy câu
 23. Sorry bae, quay về đi anh, chẳng *** lấy no
 24. Bố mẹ em đang chờ ở đây xin em hãy quay đầu
 25. Trôi qua đêm nay ,em vẫn thêm say ,để kiếm thêm paper
 26. Quên đi lo âu, em vẫn ko hay ,bây giờ là mấy giờ
 27. Bao suy tư em đem đi theo cũng trôi vào mây mờ
 28. All yours friend em không tin chuyển sang thành haters
 29. All money vút bay
 30. Em không say goodbye
 31. Nếu mà anh gặp em chắc chắn sẽ kêu em đi cút ngay x3
RAW Paste Data