datafile

FLY SVG FLY SVG - CODYWM, OSR-B, ICEKI | HoatHinh.tv | CnCd1sftOD8Q

Oct 21st, 2021
820
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát FLY SVG  FLY SVG - CODYWM, OSR-B, ICEKI  | HoatHinh.tv | CnCd1sftOD8Q Lyrics up by vnflix.com Tao cùng anh em như cypher
 2. Cùng anh em lập ra silver
 3. Tao luôn *** thằng hater
 4. Ra track *** thằng mây mờ
 5. Cho tụi mày biết thế nào là hiphop
 6. Khi anh em tao trong một khu
 7. Rap thế này mới riplove
 8. SVG cháy trong phòng thu
 9. Tụi mày nói gì về liên bang
 10. Khi trong đầu tao chả nghĩ gì
 11. *** *** máy thằng lang thang
 12. Shout out cho máy thằng hommie
 13. Tụi tao cháy theo flow
 14. Tụi mày chạy theo sau
 15. Máy thằng nhóc theo tao
 16. Cùng silver Gang lên show
 17. SVG on mic
 18. Cùng anh em on life
 19. Lit theo tao lên shine
 20. Shout out SVG on mic x2
 21.  
 22. Anh ae chung gangz nè uh uh
 23. Đeo cộng dây chuyền nhìn thật sang nè uh
 24. Mấy thằng ghét tao thì vẫn cứ ngồi đó, Bởi vì trình tao với mày không bao giờ mà được ngang nè uh
 25. Anh em bắt tay hợp tác
 26. Chứ không phải để so trình
 27. Bỏ đi ngay khái niệm hơn thua, nhưng mà nếu mày muốn thì lấy thước tự đo mình
 28.  
 29. From to silver g4ng mấy thằng ghét ta đá ra xa
 30. Anh chung tay phát triển để có thể 1 ngày tao tiến ra xa
 31. Tiêu cục nó lại tan biến, nhưng tích cực thì nó lại to hơn
 32. Hustle with my g4ng làm sao để tao có thể thấy cô đơn
 33.  
 34. Tao rap bỏ ra những chất xám, lấy Nhân Dân Tệ đổi lấy VNĐ
 35. Những việc khác cần phải đẩy nhanh tiến độ
 36. Bởi tao không rảnh nhiều còn Go To Make Money
 37. Sẽ có ngày Silver g4ng của tao sáng chói như sao băng
 38. Và tao tăng số không ở trong tài khoản
 39. Tiến độ tao đẩy ngày càng nhanh nhưng mà mọi thứ, luôn phải bài bản
 40.  
 41. Là cái thằng dẫn đầu tao muốn trình độ mình phải hơn ,
 42. KHI MÀ VẪN CHÁY ANH MÀY VẪN LẤY *** ba vần chữ nó phải bao trơn
 43. Để anh nói cho mày nghe . Đúng thì may share
 44. Lấy mấy tờ giấy mày cứ viết đừng có khoe
 45. Được anh mày dạy đừng tự hào mà lấy le
 46. Mày mà giở trò là anh đấm cho chết mẹ
 47.  
 48.  
 49. Nói thế hay chưa , *** cái con mẹ , bố *** dây dưa
 50. Nhạc thì cặt , viết rap mây mưa ,
 51. Vần thì như cặt, gắn mác tàu khựa
 52. Để anh viết anh mày check cho mày thấy
 53. Mày đừng có giau khi anh nam mấy tờ giấy
 54. Mang cái bật lữa để anh đốt cho mày ngấy
 55. Đừng có chống đừng có chối anh mày nóng anh mày cấy à
RAW Paste Data