SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2.  *  Oblig_4
 3.  *
 4.  *  vektlegger:
 5.  *      - struct
 6.  *      - array
 7.  *      - funksjoner
 8.  *      - pekere
 9.  *      - memory
 10.  *
 11.  *  programmet
 12.  *      - holde orden på et arrangement
 13.  *      - ulike oppgaver/gjøremål og bestemt antall personer tildelt til oppgaven
 14.  *      - max 6 personer per oppgave
 15.  *      - max 20 oppgaver
 16.  *      - legge til nye og fjerne gamle oppgaver
 17.  *      - rense memory
 18.  *
 19.  *  @file   Oblig_4.C
 20.  *  @author Chi Hou Fung
 21.  */
 22.  
 23. #include <stdio.h>
 24. #include <stdbool.h>
 25. #include <string.h>
 26. #include <stdlib.h>
 27. #include "LesData.h"
 28.  
 29. #define MAXPERS 6           ///< universal variabel for max personer
 30. #define MAXOPPG 20          ///< universal variabel for max oppgaver
 31.  
 32. /**
 33.  * Oppgave (med navn, totalt antall personer, midlertiodig antall personer
 34.  * og array med personers ID)
 35.  */
 36.  struct Oppgave {
 37.      char* navn;
 38.      int   antallTotalt,
 39.            antallNaa;
 40.      int hvem[MAXPERS];
 41.  };
 42.  
 43.  void fjernOppgave();
 44.  void ledigeOppgaver();
 45.  void nyOppgave();
 46.  void oppgaveLesData(struct Oppgave* oppgave);
 47.  bool oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave* oppgave);
 48.  void oppgaveSkrivData(const struct Oppgave* oppgave);
 49.  void oppgaveTilknyttPersoner(struct Oppgave* oppgave);
 50.  void personerTilknyttesOppgave();
 51.  void oppgaveSlettData(struct Oppgave* oppgave);
 52.  void skrivMeny();
 53.  void skrivOppgaver();
 54.  
 55.  struct Oppgave* gOppgavene[MAXOPPG];       //oppgavene i oversikten
 56.  int gSisteOppgave = 0;                     //antall oppgaver hittil
 57.  
 58.  /**
 59.   * Hovedprogrammet
 60.   */
 61. int main() {
 62.     char kommando;
 63.  
 64.     skrivMeny();
 65.     kommando = lesChar("Kommando");
 66.  
 67.     while (kommando != 'Q') {
 68.         switch (kommando) {
 69.             case 'N': nyOppgave();                  break;
 70.             case 'A': skrivOppgaver();              break;
 71.             case 'L': ledigeOppgaver();             break;
 72.             case 'T': personerTilknyttesOppgave();  break;
 73.             case 'F': fjernOppgave();               break;
 74.             default:  skrivMeny();                  break;
 75.         }
 76.         kommando = lesChar("\nKommando");
 77.     }
 78.     return 0;
 79. }
 80.  
 81. /**
 82.  * legger inn (om mulig) ny oppgave)
 83.  *
 84.  * @see OppgaveLesData(struct Oppgave* oppgave)
 85.  */
 86. void nyOppgave() {
 87.     if (gSisteOppgave < MAXOPPG) {
 88.         printf("\nOppgave nr. %i\n", gSisteOppgave+1);
 89.         gOppgavene[gSisteOppgave] = (struct Oppgave*) malloc(sizeof(struct Oppgave));
 90.         oppgaveLesData(gOppgavene[gSisteOppgave]);
 91.         gSisteOppgave++;
 92.     } else {
 93.         printf("Du har n�dd max. antall oppgaver: %i\n", MAXOPPG);
 94.     }
 95. }
 96.  
 97. /**
 98.  * leser inn dataene til structen
 99.  *
 100.  * @param oppgave - structen som får innlest data
 101.  */
 102. void oppgaveLesData(struct Oppgave* oppgave) {
 103.     oppgave->navn = lagOgLesText("Navn");
 104.     oppgave->antallTotalt = lesInt("Antall personer", 0, MAXPERS);
 105.     oppgave->antallNaa = 0;
 106. }
 107.  /**
 108.   * skriver ut masse printf'er som emny for koden
 109.   */
 110.  
 111. void skrivMeny() {
 112.     printf("Tilgjengelig kommandoer:\n");
 113.     printf("\tN - Ny Oppgave\n");
 114.     printf("\tA - Skriv ut alle eksisterende oppgaver\n");
 115.     printf("\tL - Sjekke ledige oppgaver\n");
 116.     printf("\tT - Tilfoye personer til oppgave(r)\n");
 117.     printf("\tF - Fjern en oppgave\n");
 118.     printf("\tQ - Avslutt\n\n");
 119. }
 120.  
 121. /**
 122.  * får gjennom alle nåværende oppgaver, og sørger for
 123.  * at alle data om hver av dem blir skrevet ut
 124.  *
 125.  * @param oppgaveskrivdata (const struct Oppgave* oppgave)
 126.  */
 127. void skrivOppgaver()  {
 128.     printf("Informasjon om eksisterende oppgaver:\n\n");
 129.     for (int i = 0;  i < gSisteOppgave;  i++) {
 130.         oppgaveSkrivData(gOppgavene[i]);
 131.     }
 132. }
 133.  
 134. /**
 135.  * skriver alle data om en struct
 136.  *
 137.  * @param oppgave - structen som får skrevet ut alle sine data
 138.  */
 139. void oppgaveSkrivData(const struct Oppgave* oppgave) {
 140.     printf("\tNavn: %s\n\tAntall personer: %i\n\tAntall nu: %i\n",
 141.            oppgave->navn, oppgave->antallTotalt, oppgave->antallNaa);
 142. }
 143.  
 144. /**
 145.  * går gjennom alle nåværende oppgaver, og sørger
 146.  * for at alle data om hver av dem som ikke er oppfylt med nokk personer blir skrevet ut
 147.  *
 148.  * @param oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave* oppgave)
 149.  */
 150. void ledigeOppgaver() {
 151.     for (int i = 0; i < gSisteOppgave; i++) {
 152.         if (oppgaveLedigPlass(gOppgavene[i])) {
 153.             printf("Ledige oppgave(r):\n");
 154.             oppgaveSkrivData(gOppgavene[i]);
 155.         } else {
 156.             printf("Ingen ledige oppgave(r)");
 157.         }
 158.     }
 159. }
 160.  
 161. /**
 162.  * returnerer true/false til om oppgaven ikke er oppfylt med nok personer
 163.  *
 164.  * @param oppgave - structen som skal skjekkes
 165.  */
 166. bool oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave* oppgave) {
 167.     if ((oppgave->antallNaa) < (oppgave->antallTotalt)) {
 168.         return true;
 169.     } else {
 170.         return false;
 171.     }
 172. }
 173.  
 174. /**
 175.  * tilknytter personer til en valgt oppgave
 176.  *
 177.  * @param oppgaveTilknyttPersoner (struct Oppgave* oppgave)
 178.  * @param oppgaveSkrivData (const struct Oppgave* oppgave)
 179.  */
 180. void personerTilknyttesOppgave() {
 181.     int tall;
 182.  
 183.     if (gSisteOppgave == 0)
 184.         printf("Det er ingen oppgaver tilgjengelig.\n");
 185.     else
 186.     {
 187.         tall = lesInt("Skriv et oppgavenummer: ", 0, gSisteOppgave);
 188.             if (tall == 0)
 189.                 printf("Du angrer.\n");
 190.             else
 191.                 oppgaveSkrivData(gOppgavene[tall - 1]);
 192.                 oppgaveTilknyttPersoner(gOppgavene[tall - 1]);
 193.                 oppgaveSkrivData(gOppgavene[tall - 1]);
 194.     }
 195.  
 196.  
 197. }
 198.  
 199. /**
 200.  * leser inn antall personer som tilknyttes til valgt oppgave
 201.  * og gir ID til personene
 202.  *
 203.  * @param oppgave - struct som skal bli knyttet til personer
 204.  */
 205. void oppgaveTilknyttPersoner(struct Oppgave* oppgave)
 206. {
 207.     int lestInn;
 208.  
 209.     if (oppgave->antallNaa == oppgave->antallTotalt)
 210.         printf("Det er fullt med personer.\n");
 211.     else
 212.         lestInn = lesInt("\nAntall personer tilknyttes oppgaven: ", 0, oppgave->antallTotalt - oppgave->antallNaa);
 213.  
 214.         for (int i = 0; i < lestInn; i++)
 215.         {
 216.             lesInt("Ditt nummer ", 1, 1000);
 217.         }
 218.  
 219.     oppgave->antallNaa += lestInn;
 220. }
 221.  
 222. /**
 223.  * fjerner om mulig en oppgave fra lista med oppgaver
 224.  *
 225.  * @param oppgaveSlettData (struct Oppgave* oppgave)
 226.  */
 227. void fjernOppgave()
 228. {
 229.     int slett;
 230.     char kommando;
 231.  
 232.  
 233.     if (gSisteOppgave > 0)
 234.     {                                           //spør bruker om oppgave nr som skal slettes
 235.         slett = lesInt("Nummer for oppgave som skal slettes: ", 0, gSisteOppgave);
 236.  
 237.  
 238.         if (slett != 0)
 239.         {                                       //dobbelskjekker om bruker virkelig vil slette
 240.             kommando = lesChar("Virkelig slette (j/N)?");
 241.  
 242.             if (kommando == 'J')
 243.             {
 244.                 if (slett != gSisteOppgave)
 245.             {                                   //kopierer siste vare til der slettede vare lå
 246.                 gOppgavene[slett-1] = gOppgavene[gSisteOppgave-1];
 247.                 gSisteOppgave--;                //"fjerner" siste vare
 248.                 oppgaveSlettData(gOppgavene[slett-1]);
 249.                 printf("Oppgave nr. %i er fjernet.\n", slett);
 250.             }                                   //spesiell print dersom bruker ikke sletter siste
 251.                 else
 252.                 {
 253.                     gSisteOppgave--;            //fjerner siste vare
 254.                     oppgaveSlettData(gOppgavene[slett-1]);
 255.                     printf("\nSlettet siste.\n");
 256.                 }                               //spesiell print dersom bruker sletter siste
 257.             } else if (kommando != 'J')
 258.                 printf("Ingen slettes.\n");     //angre med å ikke skrive J
 259.         }
 260.         else
 261.             printf("Ingen slettes.\n");         //angre med å skrive 0 som oppgave nr
 262.     } else
 263.         printf("Ingen oppgaver tilgjengelig.\n");
 264.                                                
 265.  
 266.  
 267. }
 268.  
 269. /**
 270.  * sletter alle allokerte data inni en oppgave struct
 271.  *
 272.  * @param oppgave structen som får alle sine data frigitt
 273.  */
 274. void oppgaveSlettData(struct Oppgave* oppgave)
 275. {
 276.     free(oppgave->navn);
 277.     free(oppgave);
 278. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top