datafile

Mây Vút Trôi Mây Vút Trôi - Hani | HoatHinh.tv | BjAvMpcaOLzJ

Dec 4th, 2021
555
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Mây Vút Trôi  Mây Vút Trôi - Hani  | HoatHinh.tv | BjAvMpcaOLzJ Lyrics up by vnflix.com hook 23s
 2. yêu đương như là mây vút trôi
 3. vì anh yêu tôi chỉ vài giây phút thôi
 4. thời gian trôi nhanh ta lại thêm cách xa
 5. nếu ko còn yêu thương nhau thì a hãy thôi trách ta
 6.  
 7. ver1 35s
 8.  
 9. nhiều lần e chỉ muốn mình ên
 10. e Chỉ muốn mình quên những thứ buồn tênh
 11.  
 12.  
 13. Buôn chi với những thứ tình Si
 14. Nhìn đi thắm thiết nay còn đâu????
 15. Nhâm khi thấy tình toàn niềm đâu
 16. thấy tính toàn niềm đau
 17. Con người vì yêu mà chìm sâu
 18. Như mối nguy hiểm nhưng họ vẫn tìm nhau
 19.  
 20.  
 21. Những ngày xưa giờ trôi đi rất xa
 22.  
 23. Như mùi hương giờ bay Đi phất qua
 24.  
 25. Gặp nhau nói cười mấy câu
 26. Bấy lâu tao sầu thì người đâu thấy đâu
 27.  
 28. Ước là tim ko biết đau
 29. Ước là tim ko biết đau
 30.  
 31. Muốn tình ta như lúc xưa,
 32. Những ngày đầu mà mình chưa biết nhau
 33.  
 34. hook
 35. yêu đương như là mây vút trôi
 36.  
 37. vì anh yêu tôi chỉ vài giây phút thôi
 38.  
 39. thời gian trôi nhanh ta lại thêm cách xa
 40.  
 41. nếu ko còn yêu thương nhau thì a hãy thôi trách ta
 42.  
 43. nhiều lần e chỉ muốn mình ên
 44. e Chỉ muốn mình quên
 45. Với những thứ buồn tênh
 46.  
 47.  
 48. Buôn chi với những thứ tình Si
 49. Nhìn đi thắm thiết nay còn đâu????
 50.  
 51. Nhâm khi thấy tình toàn niềm đâu
 52. thấy tính toàn niềm đau
 53. đấu
 54. Con người vì yêu mà chìm sâu
 55. Như mối nguy hiểm nhưng họ vẫn tìm nhau
 56.  
 57. ver 2
 58. Mang trong đầu, thứ không vui
 59. vui không bền, vì thứ không đâu
 60. Đau không màng, phía trước mênh mông
 61. Nhưng mong là buôn phía trước không mang.
 62. Mang trong lòng, những thứ suy tư
 63. Y như rằng là những không mong
 64. Mong cho đời, đổi mới yên vui
 65. Cứ Tiến không lùi, Tiền đếm không xong
 66.  
 67. thêm cuộc tình xa, chỉ còn mình ta
 68. anh nhìn xem giờ đây chỉ mình em
 69. càng đau và buồn thêm
 70. Hòa chung cùng màn đêm
 71. càng thêm nhiều sầu vương
 72. mà thương thì càng thương
 73.  
 74. mong cho ngày sau
 75. tim không còn đau
 76. đôi tay còn đây
 77. và đôi ta thì còn nhau
 78.  
 79. hôm qua còn đâu
 80. yêu thương nồng sâu
 81. nhớ nhung trước mắt làm cho ta vài
 82. đòn đau
 83.  
 84. hook
 85. yêu đương như là mây vút trôi
 86. vì anh yêu tôi chỉ vài giây phút thôi
 87. thời gian trôi nhanh ta lại thêm cách xa
 88. nếu ko còn yêu thương nhau thì a hãy thôi trách ta
RAW Paste Data