SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 11th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html>
 2. <meta charset="utf-8">
 3. <header>
 4. <img src="---" alt="Nagłówek">
 5. </header>
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. <script type="text/javascript">
 11. function showSpoiler(obj)
 12.     {
 13.     var inner = obj.parentNode.getElementsByTagName("div")[0];
 14.     if (inner.style.display == "none")
 15.         inner.style.display = "";
 16.     else
 17.         inner.style.display = "none";
 18.     }
 19. </script>  
 20. <div align="center" class="spoiler">
 21.      <img id="image"
 22.           src="https://i.imgur.com/aQgBoCI.png"
 23.           onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 24.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/aQgBoCI.png'"
 25.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/aQgBoCI.png'" />
 26.      <input type="hidden" value="your image src" />
 27.      <div class="inner" style="display:none;">
 28.  
 29. <table>
 30. <tr>
 31. <td align="center"><img src="https://i.imgur.com/yt6zZIE.png"></td><td>   </td><td align="center"><img src="https://i.imgur.com/RLqMKFL.png"></td><td>   </td><td align="center"><img src="https://i.imgur.com/YlgGHml.png"></td>
 32. </tr>
 33. <tr>
 34. <td align="center">
 35. <img src="https://i.imgur.com/Lsb1hvm.png">
 36. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Pułkownik</p>
 37. <img src="https://i.imgur.com/Om0KCrs.png">
 38. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Major</p>
 39. <img src="https://i.imgur.com/8rXN0XE.png">
 40. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Kapitan</p>
 41. <img src="https://i.imgur.com/KfCSUQN.png">
 42. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Porucznik</p></td><td>   </td>
 43. <td align="center">
 44. <img src="https://i.imgur.com/A78wxRf.png">
 45. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Feldfebel</p>
 46. <img src="https://i.imgur.com/JrnTn8B.png">
 47. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Sierżant</p>
 48. <img src="https://i.imgur.com/SUUATH0.png">
 49. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Kapral-Furyer</p>
 50. <img src="https://i.imgur.com/IH8W5j4.png">
 51. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Kapral</p></td><td>   </td>
 52. <td align="center">
 53. <img src="https://i.imgur.com/HunIWTZ.png">
 54. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Grenadier</p>
 55. <img src="https://i.imgur.com/fsrvk8g.png">
 56. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Woltyżer</p>
 57. <img src="https://i.imgur.com/5g6dBjs.png">
 58. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Starszy Fizylier</p>
 59. <img src="https://i.imgur.com/Hg44pv2.png">
 60. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Fizylier</p></td>
 61. </tr></table>
 62. </div><script type="text/javascript">
 63. function showSpoiler(obj)
 64.     {
 65.     var inner = obj.parentNode.getElementsByTagName("div")[0];
 66.     if (inner.style.display == "none")
 67.         inner.style.display = "";
 68.     else
 69.         inner.style.display = "none";
 70.     }
 71. </script>  
 72. <div align="center" class="spoiler">
 73.      <img id="image"
 74.           src="https://i.imgur.com/2s7paIp.png"
 75.           onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 76.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/2s7paIp.png'"
 77.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/2s7paIp.png'" />
 78.      <input type="hidden" value="your image src" />
 79.      <div class="inner" style="display:none;">
 80.  
 81.  
 82. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Sformowany na mocy uchwały konfederacji i powiatu grodzieńskiego z 3 lipca 1812 w Wilnie na Litwie. Pierwotnie pod nazwą pułku 1-go piechoty litewskiej.
 83. Jego dowódcą od 13 lipca 1812 był płk Aleksander Chodkiewicz, majorem Suhr, a dowódcami batalionów - Trębicki, Słupecki i Roland. W lipcu 1812 roku do pułku trafiła duża grupa dezerterów i jeńców z armii carskiej.
 84. Po abdykacji Napoleona, car Aleksander I wyraził zgodę na odesłanie oddziałów polskich do kraju. Miały one stanowić bazę do tworzenia Wojska Polskiego pod dowództwem wielkiego księcia Konstantego. 13 czerwca 1814 roku pułkowi wyznaczono miejsce koncentracji w Bydgoszczy. Pułk nie został jednak odtworzony, bowiem etat armii Królestwa Polskiego przewidywał tylko 12 pułków piechoty. Nowe pułki piechoty sformowano dopiero po wybuchu powstania listopadowego. Rozkaz dyktatora gen. Józefa Chłopickiego z 10 stycznia 1831 roku nakładał obowiązek ich organizowania na władze wojewódzkie. W województwie płockim tworzony był 2 Pułk Województwa Płockiego przemianowany później na 18 pułk piechoty liniowej.</p>
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89. </div>
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96. <style>
 97. div {background-color: ;}
 98. div a {
 99.   text-decoration: none;
 100.   color: white;
 101.   font-size: 20px;
 102.   padding: 15px;
 103.   display:inline-block;
 104. }
 105. ul {
 106.   display: inline;
 107.   margin: 0;
 108.   padding: 0;
 109. }
 110. ul li {display: inline-block;}
 111. ul li:hover {background: }
 112. ul li:hover ul {display: block;}
 113. ul li ul {
 114.   position: absolute;
 115.   width: 335px;
 116.   display: none;
 117. }
 118. ul li ul li {
 119.   background: #aeaeae;
 120.   display: block;
 121. }
 122. ul li ul li a {display:block !important;}
 123. ul li ul li:hover {background:#b3ccff;}
 124.  
 125. </style>
 126.  
 127. <div>
 128.   <ul>
 129.     <li>
 130.       <a ><img src="https://i.imgur.com/QYOPObY.png"></a>
 131.       <ul>
 132.         <li><div align="center" class="spoiler">
 133.      <img id="image"
 134.           src="https://i.imgur.com/ArOQ8hi.png"
 135.           onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 136.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/ArOQ8hi.png'"
 137.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/ArOQ8hi.png'" />
 138.      <input type="hidden" value="your image src" />
 139.      <div class="inner" style="display:none;">
 140. <br><a href="https://www.gimp.org/downloads/"><img src="https://i.imgur.com/ooSWnB1.png"> &#32 Płk. &#32 Texas
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145.  
 146. </div>
 147. </a></li>
 148.         <li><div align="center" class="spoiler">
 149.      <img id="image"
 150.           src="https://i.imgur.com/KahaNE0.png"
 151.           onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 152.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/KahaNE0.png'"
 153.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/KahaNE0.png'" />
 154.      <input type="hidden" value="your image src" />
 155.      <div class="inner" align="left" style="display:none;">
 156. <a href="https://steamcommunity.com/id/EXST_Abin"><img src="https://i.imgur.com/9GjfTsP.png"> &#32 Sierż. &#32 JerzyBurza
 157. <br><a href="https://steamcommunity.com/id/baranekakaowieczka"><img src="https://i.imgur.com/LETVNDx.png"> &#32 Kpr. &#32 Owca
 158. <br><a href="https://steamcommunity.com/id/Pan_Cebula"><img src="https://i.imgur.com/LETVNDx.png"> &#32 Kpr. &#32 Cebula
 159.  
 160.  
 161.  
 162.  
 163. </div>
 164. </a></li>
 165.         <li><div align="center" class="spoiler">
 166.      <img id="image"
 167.           src="https://i.imgur.com/nISCLRJ.png"
 168.           onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 169.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/nISCLRJ.png'"
 170.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/nISCLRJ.png'" />
 171.      <input type="hidden" value="your image src" />
 172.      <div class="inner" align="left" style="display:none;">
 173. <a href="https://steamcommunity.com/profiles/76561198173400369/"><img src="https://i.imgur.com/zJhFzMn.png"> &#32 Ppor. &#32 Ritijo
 174.  
 175.       </ul>
 176.     </li>
 177.   </ul>
 178.   <ul>
 179.     <li>
 180.       <a><img src="https://i.imgur.com/26Fm0XL.png"></a>
 181.       <ul>
 182.         <li><a href="https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=40423.0"><img src="https://i.imgur.com/gcoWdpR.png" alt="FSE" style="width:100px">
 183. </a></li>
 184.         <li><a href="https://forum.mountblade.info/index.php?topic=20671.new#new"><img src="https://i.imgur.com/4vxE6qa.png" alt="TFW" style="width:100px"></a></li>
 185.         <li><a href="https://texas77plsites.wixsite.com/website-8"><img src="https://i.imgur.com/xPxwe8L.png" alt="Witryna" style="width:100px"></a></li>
 186.         <li><a href="https://steamcommunity.com/groups/18ppgroup"><img src="https://i.imgur.com/76c15f0.png" alt="Grupa Steam" style="width:100px"></a></li>
 187.       </ul>
 188.     </li>
 189.   </ul>
 190. </div>
 191. <br>
 192. <br>
 193. <br>
 194. <section>
 195.   <nav>
 196.    
 197.  
 198.    
 199. <table><tr><td><style>
 200. div {background-color: ;}
 201. div a {
 202.   text-decoration: none;
 203.   color: white;
 204.   font-size: 20px;
 205.   padding: 15px;
 206.   display:inline-block;
 207. }
 208. ul {
 209.   display: inline;
 210.   margin: 0;
 211.   padding: 0;
 212. }
 213. ul li {display: inline-block;}
 214. ul li:hover {background: }
 215. ul li:hover ul {display: block;}
 216. ul li ul {
 217.  
 218.   position: absolute;
 219.   width: 335px;
 220.   display: none;
 221. }
 222. ul li ul li {
 223.   background: ;
 224.   display: block;
 225. }
 226.  
 227.  
 228. </style>
 229. <div>
 230.   <ul>
 231.     <li>
 232.       <a ><img id="image"
 233.           src="https://i.imgur.com/iaKr2qS.png"
 234.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/fxcdBdy.png'"
 235.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/iaKr2qS.png'" /></a>
 236.      
 237. <ul><li align="center"><br> Jest to najważniejsza oraz najliczniejsza część pułku. Stale szukamy rekrutów którzy wcielili by się w jej szeregi. To w niej odbywają się najważniejsze wydarzenia i są szkolone nowe osoby które zapoznają się z grą i uczą się nowych technik walki, formacji etc. aby w przyszłości zostać wciągnięty do kompanii dla bardziej doświadczonych osób. Kompania fizylierska to trzon naszego pułku bez którego nie moglibyśmy sprawnie grać.
 238.  
 239.  
 240.  
 241.  
 242. </div></td><td>
 243. <style>
 244. div {background-color: ;}
 245. div a {
 246.   text-decoration: none;
 247.   color: white;
 248.   font-size: 20px;
 249.   padding: 15px;
 250.   display:inline-block;
 251. }
 252. ul {
 253.   display: inline;
 254.   margin: 0;
 255.   padding: 0;
 256. }
 257.  
 258. }
 259. ul li ul li {
 260.   background: ;
 261.   display: block;
 262. }
 263.  
 264.  
 265. </style>
 266.  
 267. <div>
 268.   <ul>
 269.     <li>
 270.       <a ><img id="image"
 271.           src="https://i.imgur.com/HjkpQuz.png"
 272.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/NYAqoef.png'"
 273.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/HjkpQuz.png'" /></a>
 274.      
 275. <ul><li align="center"><br><br>Kompania Woltyżerska to grupa najlepiej strzelających osób z pułku. To oni mają za zadanie wyłapywać pojedyńczych wrogów i trzymać ich na dystans. Bez nich podczas potyczek dystansowych nie mielibyśmy szans! Co prawda aktualnie nieaktywna, lecz dalej sieje respekt w szeregach wroga.
 276. </div></td><td><style>
 277. div {background-color: ;}
 278. div a {
 279.   text-decoration: none;
 280.   color: white;
 281.   font-size: 20px;
 282.   padding: 15px;
 283.   display:inline-block;
 284. }
 285. ul {
 286.   display: inline;
 287.   margin: 0;
 288.   padding: 0;
 289. }
 290. ul ul {display: inline-block;}
 291. ul ul:hover {background: }
 292. ul li:hover ul {display: block;}
 293. ul li ul {
 294.   position: absolute;
 295.   width: 355px;
 296.   display: none;
 297. }
 298. ul li ul li {
 299.   background: ;
 300.   display: block;
 301. }
 302.  
 303.  
 304. </style>
 305.  
 306.       <div>
 307.   <ul>
 308.     <li>
 309.       <a ><img id="image"
 310.           src="https://i.imgur.com/yXP0QdZ.png"
 311.           onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/mogFUJd.png'"
 312.           onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/yXP0QdZ.png'" /></a>
 313.      
 314.        
 315. <ul><li align="center"><br> Jest to najlepiej wyszkolona do walki wręcz grupa graczy spośród naszych szeregów, którzy mają za zadanie trzymać poziom pułku i godnie go reprezentować. To do niej stale szukani są dobrze wyszkoleni gracze którzy bedą aktywnie grać i błyszczeć przykładem dla reszty składu pułku.
 316. </div></td></tr></table>
 317.  
 318.  
 319.  
 320. </div>
 321. </li>
 322.     </ul>
 323.   </nav>
 324. </section>
 325. <aside>
 326. <nav>
 327. </nav>
 328. </aside>
 329. </meta>
 330. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top