Guest User

Untitled

a guest
Sep 11th, 2019
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html>
 2. <meta charset="utf-8">
 3. <header>
 4. <img src="---" alt="Nagłówek">
 5. </header>
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. <script type="text/javascript">
 11. function showSpoiler(obj)
 12. {
 13. var inner = obj.parentNode.getElementsByTagName("div")[0];
 14. if (inner.style.display == "none")
 15. inner.style.display = "";
 16. else
 17. inner.style.display = "none";
 18. }
 19. </script>
 20. <div align="center" class="spoiler">
 21. <img id="image"
 22. src="https://i.imgur.com/aQgBoCI.png"
 23. onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 24. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/aQgBoCI.png'"
 25. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/aQgBoCI.png'" />
 26. <input type="hidden" value="your image src" />
 27. <div class="inner" style="display:none;">
 28.  
 29. <table>
 30. <tr>
 31. <td align="center"><img src="https://i.imgur.com/yt6zZIE.png"></td><td> </td><td align="center"><img src="https://i.imgur.com/RLqMKFL.png"></td><td> </td><td align="center"><img src="https://i.imgur.com/YlgGHml.png"></td>
 32. </tr>
 33. <tr>
 34. <td align="center">
 35. <img src="https://i.imgur.com/Lsb1hvm.png">
 36. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Pułkownik</p>
 37. <img src="https://i.imgur.com/Om0KCrs.png">
 38. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Major</p>
 39. <img src="https://i.imgur.com/8rXN0XE.png">
 40. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Kapitan</p>
 41. <img src="https://i.imgur.com/KfCSUQN.png">
 42. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Porucznik</p></td><td> </td>
 43. <td align="center">
 44. <img src="https://i.imgur.com/A78wxRf.png">
 45. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Feldfebel</p>
 46. <img src="https://i.imgur.com/JrnTn8B.png">
 47. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Sierżant</p>
 48. <img src="https://i.imgur.com/SUUATH0.png">
 49. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Kapral-Furyer</p>
 50. <img src="https://i.imgur.com/IH8W5j4.png">
 51. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Kapral</p></td><td> </td>
 52. <td align="center">
 53. <img src="https://i.imgur.com/HunIWTZ.png">
 54. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Grenadier</p>
 55. <img src="https://i.imgur.com/fsrvk8g.png">
 56. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Woltyżer</p>
 57. <img src="https://i.imgur.com/5g6dBjs.png">
 58. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Starszy Fizylier</p>
 59. <img src="https://i.imgur.com/Hg44pv2.png">
 60. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Fizylier</p></td>
 61. </tr></table>
 62. </div><script type="text/javascript">
 63. function showSpoiler(obj)
 64. {
 65. var inner = obj.parentNode.getElementsByTagName("div")[0];
 66. if (inner.style.display == "none")
 67. inner.style.display = "";
 68. else
 69. inner.style.display = "none";
 70. }
 71. </script>
 72. <div align="center" class="spoiler">
 73. <img id="image"
 74. src="https://i.imgur.com/2s7paIp.png"
 75. onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 76. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/2s7paIp.png'"
 77. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/2s7paIp.png'" />
 78. <input type="hidden" value="your image src" />
 79. <div class="inner" style="display:none;">
 80.  
 81.  
 82. <p style="font-family:Times New Roman,Times,serif;font-size:170%;"><b>Sformowany na mocy uchwały konfederacji i powiatu grodzieńskiego z 3 lipca 1812 w Wilnie na Litwie. Pierwotnie pod nazwą pułku 1-go piechoty litewskiej.
 83. Jego dowódcą od 13 lipca 1812 był płk Aleksander Chodkiewicz, majorem Suhr, a dowódcami batalionów - Trębicki, Słupecki i Roland. W lipcu 1812 roku do pułku trafiła duża grupa dezerterów i jeńców z armii carskiej.
 84. Po abdykacji Napoleona, car Aleksander I wyraził zgodę na odesłanie oddziałów polskich do kraju. Miały one stanowić bazę do tworzenia Wojska Polskiego pod dowództwem wielkiego księcia Konstantego. 13 czerwca 1814 roku pułkowi wyznaczono miejsce koncentracji w Bydgoszczy. Pułk nie został jednak odtworzony, bowiem etat armii Królestwa Polskiego przewidywał tylko 12 pułków piechoty. Nowe pułki piechoty sformowano dopiero po wybuchu powstania listopadowego. Rozkaz dyktatora gen. Józefa Chłopickiego z 10 stycznia 1831 roku nakładał obowiązek ich organizowania na władze wojewódzkie. W województwie płockim tworzony był 2 Pułk Województwa Płockiego przemianowany później na 18 pułk piechoty liniowej.</p>
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89. </div>
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96. <style>
 97. div {background-color: ;}
 98. div a {
 99. text-decoration: none;
 100. color: white;
 101. font-size: 20px;
 102. padding: 15px;
 103. display:inline-block;
 104. }
 105. ul {
 106. display: inline;
 107. margin: 0;
 108. padding: 0;
 109. }
 110. ul li {display: inline-block;}
 111. ul li:hover {background: }
 112. ul li:hover ul {display: block;}
 113. ul li ul {
 114. position: absolute;
 115. width: 335px;
 116. display: none;
 117. }
 118. ul li ul li {
 119. background: #aeaeae;
 120. display: block;
 121. }
 122. ul li ul li a {display:block !important;}
 123. ul li ul li:hover {background:#b3ccff;}
 124.  
 125. </style>
 126.  
 127. <div>
 128. <ul>
 129. <li>
 130. <a ><img src="https://i.imgur.com/QYOPObY.png"></a>
 131. <ul>
 132. <li><div align="center" class="spoiler">
 133. <img id="image"
 134. src="https://i.imgur.com/ArOQ8hi.png"
 135. onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 136. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/ArOQ8hi.png'"
 137. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/ArOQ8hi.png'" />
 138. <input type="hidden" value="your image src" />
 139. <div class="inner" style="display:none;">
 140. <br><a href="https://www.gimp.org/downloads/"><img src="https://i.imgur.com/ooSWnB1.png"> &#32 Płk. &#32 Texas
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145.  
 146. </div>
 147. </a></li>
 148. <li><div align="center" class="spoiler">
 149. <img id="image"
 150. src="https://i.imgur.com/KahaNE0.png"
 151. onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 152. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/KahaNE0.png'"
 153. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/KahaNE0.png'" />
 154. <input type="hidden" value="your image src" />
 155. <div class="inner" align="left" style="display:none;">
 156. <a href="https://steamcommunity.com/id/EXST_Abin"><img src="https://i.imgur.com/9GjfTsP.png"> &#32 Sierż. &#32 JerzyBurza
 157. <br><a href="https://steamcommunity.com/id/baranekakaowieczka"><img src="https://i.imgur.com/LETVNDx.png"> &#32 Kpr. &#32 Owca
 158. <br><a href="https://steamcommunity.com/id/Pan_Cebula"><img src="https://i.imgur.com/LETVNDx.png"> &#32 Kpr. &#32 Cebula
 159.  
 160.  
 161.  
 162.  
 163. </div>
 164. </a></li>
 165. <li><div align="center" class="spoiler">
 166. <img id="image"
 167. src="https://i.imgur.com/nISCLRJ.png"
 168. onclick="showSpoiler(this);" style="outline: none;"
 169. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/nISCLRJ.png'"
 170. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/nISCLRJ.png'" />
 171. <input type="hidden" value="your image src" />
 172. <div class="inner" align="left" style="display:none;">
 173. <a href="https://steamcommunity.com/profiles/76561198173400369/"><img src="https://i.imgur.com/zJhFzMn.png"> &#32 Ppor. &#32 Ritijo
 174.  
 175. </ul>
 176. </li>
 177. </ul>
 178. <ul>
 179. <li>
 180. <a><img src="https://i.imgur.com/26Fm0XL.png"></a>
 181. <ul>
 182. <li><a href="https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=40423.0"><img src="https://i.imgur.com/gcoWdpR.png" alt="FSE" style="width:100px">
 183. </a></li>
 184. <li><a href="https://forum.mountblade.info/index.php?topic=20671.new#new"><img src="https://i.imgur.com/4vxE6qa.png" alt="TFW" style="width:100px"></a></li>
 185. <li><a href="https://texas77plsites.wixsite.com/website-8"><img src="https://i.imgur.com/xPxwe8L.png" alt="Witryna" style="width:100px"></a></li>
 186. <li><a href="https://steamcommunity.com/groups/18ppgroup"><img src="https://i.imgur.com/76c15f0.png" alt="Grupa Steam" style="width:100px"></a></li>
 187. </ul>
 188. </li>
 189. </ul>
 190. </div>
 191. <br>
 192. <br>
 193. <br>
 194. <section>
 195. <nav>
 196.  
 197.  
 198.  
 199. <table><tr><td><style>
 200. div {background-color: ;}
 201. div a {
 202. text-decoration: none;
 203. color: white;
 204. font-size: 20px;
 205. padding: 15px;
 206. display:inline-block;
 207. }
 208. ul {
 209. display: inline;
 210. margin: 0;
 211. padding: 0;
 212. }
 213. ul li {display: inline-block;}
 214. ul li:hover {background: }
 215. ul li:hover ul {display: block;}
 216. ul li ul {
 217.  
 218. position: absolute;
 219. width: 335px;
 220. display: none;
 221. }
 222. ul li ul li {
 223. background: ;
 224. display: block;
 225. }
 226.  
 227.  
 228. </style>
 229. <div>
 230. <ul>
 231. <li>
 232. <a ><img id="image"
 233. src="https://i.imgur.com/iaKr2qS.png"
 234. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/fxcdBdy.png'"
 235. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/iaKr2qS.png'" /></a>
 236.  
 237. <ul><li align="center"><br> Jest to najważniejsza oraz najliczniejsza część pułku. Stale szukamy rekrutów którzy wcielili by się w jej szeregi. To w niej odbywają się najważniejsze wydarzenia i są szkolone nowe osoby które zapoznają się z grą i uczą się nowych technik walki, formacji etc. aby w przyszłości zostać wciągnięty do kompanii dla bardziej doświadczonych osób. Kompania fizylierska to trzon naszego pułku bez którego nie moglibyśmy sprawnie grać.
 238.  
 239.  
 240.  
 241.  
 242. </div></td><td>
 243. <style>
 244. div {background-color: ;}
 245. div a {
 246. text-decoration: none;
 247. color: white;
 248. font-size: 20px;
 249. padding: 15px;
 250. display:inline-block;
 251. }
 252. ul {
 253. display: inline;
 254. margin: 0;
 255. padding: 0;
 256. }
 257.  
 258. }
 259. ul li ul li {
 260. background: ;
 261. display: block;
 262. }
 263.  
 264.  
 265. </style>
 266.  
 267. <div>
 268. <ul>
 269. <li>
 270. <a ><img id="image"
 271. src="https://i.imgur.com/HjkpQuz.png"
 272. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/NYAqoef.png'"
 273. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/HjkpQuz.png'" /></a>
 274.  
 275. <ul><li align="center"><br><br>Kompania Woltyżerska to grupa najlepiej strzelających osób z pułku. To oni mają za zadanie wyłapywać pojedyńczych wrogów i trzymać ich na dystans. Bez nich podczas potyczek dystansowych nie mielibyśmy szans! Co prawda aktualnie nieaktywna, lecz dalej sieje respekt w szeregach wroga.
 276. </div></td><td><style>
 277. div {background-color: ;}
 278. div a {
 279. text-decoration: none;
 280. color: white;
 281. font-size: 20px;
 282. padding: 15px;
 283. display:inline-block;
 284. }
 285. ul {
 286. display: inline;
 287. margin: 0;
 288. padding: 0;
 289. }
 290. ul ul {display: inline-block;}
 291. ul ul:hover {background: }
 292. ul li:hover ul {display: block;}
 293. ul li ul {
 294. position: absolute;
 295. width: 355px;
 296. display: none;
 297. }
 298. ul li ul li {
 299. background: ;
 300. display: block;
 301. }
 302.  
 303.  
 304. </style>
 305.  
 306. <div>
 307. <ul>
 308. <li>
 309. <a ><img id="image"
 310. src="https://i.imgur.com/yXP0QdZ.png"
 311. onmouseover="this.src='https://i.imgur.com/mogFUJd.png'"
 312. onmouseout="this.src='https://i.imgur.com/yXP0QdZ.png'" /></a>
 313.  
 314.  
 315. <ul><li align="center"><br> Jest to najlepiej wyszkolona do walki wręcz grupa graczy spośród naszych szeregów, którzy mają za zadanie trzymać poziom pułku i godnie go reprezentować. To do niej stale szukani są dobrze wyszkoleni gracze którzy bedą aktywnie grać i błyszczeć przykładem dla reszty składu pułku.
 316. </div></td></tr></table>
 317.  
 318.  
 319.  
 320. </div>
 321. </li>
 322. </ul>
 323. </nav>
 324. </section>
 325. <aside>
 326. <nav>
 327. </nav>
 328. </aside>
 329. </meta>
 330. </html>
RAW Paste Data