Sobky

OneShot - cz.yml

Jan 20th, 2017
172
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #/----------------------------------\#
 2. #         Czech language file        #
 3. #       Translated by iTzDinikCZ     #
 4. #/----------------------------------\#
 5.  
 6. nameOfPlugin: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 7.  
 8. consoleError: "&cMusíš být hráč!"
 9. noPermission: "&cNemáš oprávnění!"
 10. wrongUsageCommand: "&cNesprávné použití příkazu!"
 11. arenaAlreadyExist: "&cAréna se jménem &6{name} &cjiž existuje!"
 12. arenaDoesnotExist: "&cAréna se jménem &6{name} &cneexistuje!"
 13. youAreAlreadyInArena: "&cUž jsi ve hře!"
 14. youAreNotInArena: "&cNejsi ve hře"
 15. arenaIsFull: "&cAréna &6{arena} &cje plná!"
 16. arenaIsAlreadyStarted: "&cHra probíhá!"
 17. lackOfPlayersInLobby: "&cNedostatek hráčů v lobby! Odpočet bude resetován!"
 18. lackOfPlayersInGame: "&cNedostatek hráčů ve hře! Hra zanedlouho skončí!"
 19. playerLeftGame: "&cHráč &6{player} &copustil hru!"
 20. blockedCommands: "&cTento příkaz nelze použít ve hře!"
 21. numberMustBeZeroOrOne: "&cČíslo může být jen &60 &cnebo &61&c!"
 22. arenaIsNotAllowed: "&cAréna &6{arena} &cje momentálně zastavená!"
 23. noNumber: "&cZadaný argument není číslo!"
 24. pleaseReloadConfig: "&cProsím, znovunačti všechny soubory před vytvořením cedulek!"
 25. kickWhileDisabling: "&cByl jsi vyhozen ze hry kvůli tomu, že administrátor znovunačetl soubory!"
 26. blockedKit: "&cOmlouváme se, ale tento kit není dostupný pro tuto verzi!"
 27. gameEnded: "&cHra skončila!"
 28. noGames: "&cŽádné hry!"
 29.  
 30. arenaCreated: "&aOneShot aréna &6{name} &avytvořena!"
 31. createMainLobby: "&aHlavní lobby vytvořeno!"
 32. lobbyForArenaCreated: "&aLobby pro arénu &6{name} &avytvořeno!"
 33. addedSpawn: "&aSpawnPoint &6{num} &apro arénu &6{name} &avytvořen!"
 34. setMinPlayers: "&aMinimální počet hráčů pro arénu &6{arena} &anastaven na &6{int}&a!"
 35. setMaxPlayers: "&aMaximální počet hráčů pro arénu &6{arena} &anastaven na &6{int}&a!"
 36. setMoneyReward: "&aPeněžní odměna pro hru &6{arena} &anastavená na &6{int}{currChar}&a!"
 37. setGameTime: "&aČas hraní pro arénu &6{arena} &anastaven na &6{int}s&a!"
 38. setLobbyTime: "&aDoba čakaní v Lobby pro arénu &6{arena} &anastaven na &6{int}s&a!"
 39. setKillsToWin: "&aMaximální počet zabití pro arénu &6{arena} &anastaveno na &6{int}&a!"
 40. cmdAfterXKills: "&aPočet každých &6X &azabití, za které sa bude dávat odměna pro arénu &6{arena} &anastaveno na &6{int}&a!"
 41. allowGame: "&aHra &6{arena} &anastavená na &6{int}&a!"
 42. joinInLobby: "&aPřipojil jsi se do hry &6{arena}&a! &7({numOfPlayers})"
 43. playerJoinTheGame: "&aHráč &6{player} &asa připojil do hry! &7({numOfPlayers})"
 44. leaveArena: "&aOpustil jsi hru!"
 45. restoredInventory: "&aTvůj inventář byl obnovený!"
 46. gameStartsIn: "&aHra začína za &3&l{time}&a!"
 47. gameStarts: "&3Hra začína!"
 48. gameEndsIn: "&aHra skončí za &3&l{time}&a!"
 49. successfullyReloaded: "&aVšechny soubory úspěšně znovunačtené!"
 50. signCreated: "&aZnačka úspěšně vytvořena!"
 51. signRemoved: "&aZnačka úspěšně odstraněna!"
 52. whoWon: "&aHráč &6{player} &avyhrál hru &6{game}&a!"
 53. gameDeleted: "&aHra &6{game} &abyla odstraněná!"
 54.  
 55. playerIsAttacker: "&aZasáhl jsi hráče &6{victim}&a! &7({kills})"
 56. playerIsVictim: "&cHráč &6{attacker} &ctě zasáhl!"
 57. playerIsAttackerKill: "&aZabil si hráče &6{victim}&a! &7({kills})"
 58. playerIsVictimKill: "&cHráč &6{attacker} &ctě zabil!"
 59.  
 60. joinTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 61. joinSubTitle: "&7Připojil si se do arény &6{name}&7!"
 62.  
 63. gameStartsInTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 64. gameStartsInSubTitle: "&7Hra začína za &3{time}"
 65. gameStartsSubTitle: "&6Hra začína!"
 66. endGameTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 67. endGameSubTitle: "&6Konec hry!"
 68. winnerTitle: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 69. winnerSubTitle: "&7Výhercem se stal &3{player}&7!"
 70.  
 71. scoreBoardHeadName: "&f&lOne&e&lShot"
 72. scoreBoardHeadNameInGame: "&f&lOne&e&lShot &3&l{time}"
 73. scoreBoardMinPlayers: "&7Minimum hráčů"
 74. scoreBoardSumOfPlayers: "&7Počet hráčů"
 75. scoreBoardCountDown: "&7Hra začína za"
 76. scoreBoardInfoStats: "&7Statistiky"
 77. colorOfPlayerInSB: "&7{player}"
 78.  
 79. signHeadName: "&7[&f&lOne&e&lShot&7]"
 80. signGameWaiting: "&7Čekání..."
 81. signGameRunning: "&4Hra probíhá"
 82. signGameStopped: "&4Zastavená"
 83. signGameEnding: "&4Ukončuje se"
 84.  
 85. signLeave: "&7Opustit hru"
 86. signFourthLine: "&l---&1&lKlikni&0&l---"
 87. signNumOfPlayers: "&7[&3{sumOfPlayers}&7/&3{maxPlayers}&7]"
 88.  
 89. statsInfoHeadName: "&3=====&7[&f&lOne&e&lShot&7]&3====="
 90. statsPlayedGames: "&aPočet odehraných her: &3{sum}"
 91. statsWinGames: "&aPočet vyhraných her: &3{sum}"
 92. statsKills: "&aPočet zabití: &3{sum}"
 93. statsDeaths: "&aPočet úmrtí: &3{sum}"
 94. statsNoStats: "&cŽádne záznamy..."
 95. statsDisabled: "&cStatistiky momentálně nejsou povolené!"
 96.  
 97. cmdJoin: "&aPřipojení se do hry: &3{cmd}"
 98. cmdLeave: "&aOpuštění hry: &3{cmd}"
 99. cmdStats: "&aZobrazit svoje statistiky: &3{cmd}"
 100.  
 101. listOfArenas: "&aSeznam arén: &6{arenas}"
 102. colorOfEnabledArena: "&6"
 103. colorOfDisabledArena: "&c"
 104. addedMoneyReward: "&aObdržel si &6{money}{currBalance} &aza Výhru hry!"
 105.  
 106. kitDoesNotExist: "&cKit se jménem &6{kit} &cneexistuje!"
 107. kitSelected: "&aKit &6{kit} &abyl vybrán!"
 108. kitSelectedInGame: "&cNemůžeš si vybrat kit v probíhající hře"
 109. youMustBeInLobby: "&cMusíš být v lobby pro výběr kitů"
 110.  
 111. GUIListHeadName: "&1&lVyber si svůj kit"
 112. GUIKitSwordName: "&2&lMeč"
 113. GUIKitArrowName: "&2&lŠíp"
 114. GUIKitSpeedName: "&2&lRychlost"
 115. GUIKitExplosionName: "&2&lVýbuch"
 116. GUIKitShieldName: "&2&lŠtít"
 117. GUISelectKits: "&6&lVýběr Kitů"
 118. GUILeave: "&6&lOpustit hru"
 119. GUIKitClickInLore: "&eKlikni pro výběr Kitu!"
 120.  
 121. GUIKitSwordLore:
 122.    - "&3\u270E &eLepší meč ve hře!"
 123.     - ""
 124.     - "&3\u270E {click}"
 125. GUIKitArrowLore:
 126.    - "&3\u270E &eVíce šípu ve hře!"
 127.     - ""
 128.     - "&3\u270E {click}"
 129. GUIKitSpeedLore:
 130.    - "&3\u270E &eRychlejší chůze!"
 131.     - ""
 132.     - "&3\u270E {click}"
 133. GUIKitExplosionLore:
 134.    - "&3\u270E &eŠípy vybuchují!"
 135.     - ""
 136.     - "&3\u270E {click}"
 137. GUIKitShieldLore:
 138.    - "&3\u270E &eLepší obrana v boji!"
 139.     - ""
 140.     - "&3\u270E {click}"
RAW Paste Data