datafile

NOT THE SAME NOT THE SAME - JayM, 1DEE | HoatHinh.tv | QCJZb7mhXxob

Oct 17th, 2021
904
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát NOT THE SAME  NOT THE SAME - JayM, 1DEE  | HoatHinh.tv | QCJZb7mhXxob Lyrics up by vnflix.com [Hook: ARSAN]
 2. We’re not the same boy.
 3. No competition this is not a game boy.
 4. I’m a little different.
 5. You're looking the same but I’m a little different.
 6.  
 7. [Ver 1:]
 8. Trên con xe anh em tao phi như mũi tên sắc đang lao di
 9. Đây là vietnamese lowkey
 10. This ya boy 1 melodee
 11. Trên con xe anh em tao phi như mũi tên sắc đang lao di
 12. Đây là vietnamese lowkey
 13. This ya boy 1 melodee
 14. Khi đã không quan tâm những thứ không phải thuộc về vơi thế giới của tao
 15. Và mày đừng có xen vô cuz i dont wanna make u smile
 16.  
 17. [Ver 2:]
 18. Điểm ở trường thì zero, nhưng game này tao là hero
 19. Mấy trốn ăn chơi đèn mờ nơi mà tao thường đi ra đi vô
 20. Mấy thằng nhóc biba bibo mắt lim *** trong khói cần sa
 21. Lại đây tao chỉ cho mày cách thể hiện nếu mày đòi vần ba
 22. Okie thứ mày cần không có khó
 23. Party nhỏ không có to
 24. Đêm đêm bay trong xó xó
 25. Như cánh chim không sợ gió
 26. Chẳng phủ nhận là tao có tài năng gì đặc biệt
 27. Tao chỉ đang làm cái thứ mà tụi bay cho là khắc nghiệt
 28. Chết tiệt...Gắt thiệt...
 29. Trước giờ sống ko cần đú, đầy đủ nhưng vẫn cần cù
 30. Vượt xa mấy thằng đần ngu
 31. Được chúa ban ân xá, tâm hồn tao không còn bị thái hóa
 32. Sẽ không còn sự gục ngã vì những chuyện đó tao đều trãi qua
 33. Haleluaya
RAW Paste Data