daily pastebin goal
33%
SHARE
TWEET

Polish.nsh

Rzeznik Apr 18th, 2011 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. LangString welcome ${LANG_POLISH} "Kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji programu ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS}.$\r$\n$\r$\nJeśli chcesz zaktualizować istniejącą wersję aplikacji, przed rozpoczęciem instalacji zamknij aktualizowany program.$\r$\n$\r$\nKliknij Dalej, by kontynuować."
 2. LangString finish ${LANG_POLISH} "Aplikacja ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} została zainstalowana.$\r$\n$\r$\nKliknij Zakończ, aby zamknąć kreatora."
 3. LangString runwarning ${LANG_POLISH} "Zamknij wszystkie okna programu ${CLOSENAME} i kliknij OK. Nie można zaktualizować uruchomionego programu."
 4. LangString invaliddirectory ${LANG_POLISH} "Wskazany folder docelowy jest niepoprawny. Wskaż poprawny folder."
 5. LangString notenoughspace ${LANG_POLISH} "Za mało miejsca na wybranym urządzeniu docelowym, by zainstalować tę aplikację."
 6. LangString checkforplatform ${LANG_POLISH} "Sprawdzanie Platformy PortableApps.com"
 7. LangString refreshmenu ${LANG_POLISH} "Odświeżanie menu PortableApps.com"
 8. LangString copylocalfilesnotfound ${LANG_POLISH} "Ten instalator kopiuje lokalną wersję aplikacji i zmienia ją w przenośną. Niestety, nie znaleziono lokalnej kopii aplikacji. Aby dokończyć instalację później, można zainstalować aplikację ponownie lub skopiować pliki ręcznie. (BŁĄD: nie znaleziono $MISSINGFILEORPATH.)"
 9. LangString downloadfilemismatch ${LANG_POLISH} "Pobrana kopia aplikacji ${DownloadName} jest nieprawidłowa i nie może być zainstalowana. Spróbuj zainstalować ponownie."
 10. LangString downloadfailed ${LANG_POLISH} "Instalator nie może pobrać aplikacji $(DownloadName). Bez tego pliku instalacja przenośnej aplikacji się nie powiedzie. Spróbuj ponownie. (BŁĄD: $DOWNLOADRESULT)"
 11. LangString extractfailed ${LANG_POLISH} "Instalator nie może wyodrębnić niezbędnych plików z pobranego pliku. Bez nich instalacja przenośnej aplikacji się nie powiedzie."
 12. LangString downloading ${LANG_POLISH} "Pobieranie aplikacji ${DownloadName}…"
 13. LangString prepareupgrade ${LANG_POLISH} "Przygotowanie do aktualizacji aplikacji ${PORTABLEAPPNAME}…"
 14. LangString installingstatus ${LANG_POLISH} "Instalacja aplikacji ${PORTABLEAPPNAME}…"
 15. LangString downloadremaining ${LANG_POLISH} "pozostało"
 16. LangString downloadconnecting ${LANG_POLISH} "Łączenie…"
 17. LangString downloadsecond ${LANG_POLSIH} "s"
 18. LangString downloadhour ${LANG_POLISH} "godz."
 19. LangString downloadminute ${LANG_POLISH} "min"
 20. LangString downloadplural ${LANG_POLISH} ""
 21.  
 22.  
 23. ;New strings for the PA.c Platform Installer
 24. LangString platformsharedcustomlocation ${LANG_POLISH} "Wybierz inne miejsce…"
 25. LangString platformsharednotfound ${LANG_POLISH} "nie znaleziono"
 26.  
 27. LangString platforminstalltype ${LANG_POLISH} "Rodzaj instalacji"
 28. LangString platforminstalltypequestion ${LANG_POLISH} "Jakiego rodzaju będzie ta instalacja?"
 29. LangString platformnewinstall ${LANG_POLISH} "Nowa instalacja"
 30. LangString platformnewinstalldetails ${LANG_POLISH} "Zainstaluj nową kopię platformy PortableApps.com na swym lokalnym PC, dysku w chmurze albo urządzeniu przenośnym"
 31. LangString platformupgradeinstall ${LANG_POLISH} "Zaktualizuj istniejącą instalację"
 32. LangString platformupgradeinstalldetails ${LANG_POLISH} "Zaktualizuj istniejącą kopię platformy PortableApps.com."
 33.  
 34. LangString platforminstalllocation ${LANG_POLISH} "Miejsce instalacji"
 35. LangString platforminstalllocationquestion ${LANG_POLISH} "Gdzie chcesz zainstalować platformę?"
 36. LangString platforminstalllocationcloud ${LANG_POLISH} "Chmura — zainstaluj w folderze synchronizowanym z chmurą (Dropbox, Google Drive itp.)"
 37. LangString platforminstalllocationportable ${LANG_POLISH} "Przenośnie — zainstaluj na urządzeniu przenośnym"
 38. LangString platforminstalllocationlocal ${LANG_POLISH} "Lokalnie — zainstaluj dla obecnego użytkownika (prywatne aplikacje i ustawienia)"
 39. LangString platforminstalllocationlocalall ${LANG_POLISH} "Lokalnie dla wszystkich — zainstaluj dla wszystkich użytkowników (współdzielone aplikacje i ustawienia)"
 40.  
 41. LangString platforminstallcloud ${LANG_POLISH} "Instalacja w chmurze"
 42. LangString platforminstallcloudquestion ${LANG_POLISH} "W którym folderze usługi chmury chcesz zainstalować?"
 43.  
 44. LangString platformupgrade ${LANG_POLISH} "Aktualizacja platformy"
 45. LangString platformupgradequestion ${LANG_POLISH} "Którą instalację platformy chcesz zaktualizować?"
 46.  
 47. LangString platforminstallportable ${LANG_POLISH} "Instalacja przenośna"
 48. LangString platforminstallportablequestion ${LANG_POLISH} "Na którym urządzeniu przenośnym chcesz zainstalować?"
 49.  
 50. LangString platforminstalllocal ${LANG_POLISH} "Instalacja lokalna"
 51. LangString platforminstalllocalquestion ${LANG_POLISH} "W którym folderze lokalnym chcesz zainstalować?"
 52.  
 53. LangString platformconfirminstall ${LANG_POLISH} "Potwierdź instalację"
 54. LangString platformconfirminstallsubhead ${LANG_POLISH} "Potwierdź poniższe szczegóły instalacji"
 55. LangString platformconfirmintro ${LANG_POLISH} "Wybrano instalację w:"
 56. LangString platformconfirmoutro ${LANG_POLISH} "Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalowanie."
 57.  
 58. LangString platformstartwithwindows ${LANG_POLISH} "Automatycznie uruchamiaj platformę wraz z Windows"
RAW Paste Data
Top