anhkiet2507

Untitled

Jun 3rd, 2017
22,065
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. I. Quản trị mạng
 2. 1. Windows Server/MCSA/MCSE
 3. Quản trị windows server 2012: https://goo.gl/DwVpmM
 4. Bài thi 70-411 MCSA: https://goo.gl/PFA7bW
 5. Bài thi 70-412 MCSA: https://goo.gl/WKjsPW
 6. 2. CCNA/CCNP/CCIE
 7. 4.41GB tài liệu CCNA/CCNP/CCIE (Có kèm video): https://goo.gl/3wsEsQ
 8. 3. Cent OS
 9. - CentOS 6,7 + Linux LPI: https://goo.gl/xl9wY4
 10. ==========================================================
 11. II. Bảo mật
 12. 1. Hacking
 13. Facebook Hacking: https://goo.gl/2p56Er
 14. Video.Learning.Whitehat.Hacking.and.Penetration.Testing :https://goo.gl/8uOXGg
 15. Sách về hacking: https://goo.gl/lOM6zp
 16. 15 cuốn sách về Kali Linux: https://goo.gl/YXFTJz
 17. Từ điển Hack Wifi cập nhật liên tục: https://goo.gl/BpWQ1A
 18. 170 đầu sách Hacking: https://goo.gl/sDthjg
 19. 2. Forensic
 20. IV. Linux
 21. Linux Căn bản: https://goo.gl/ctG9Ya
 22. ==========================================================
 23. V. Tài liệu khác
 24. Nguyên liệu tạo thanh Dock: https://goo.gl/k5GVXy
RAW Paste Data