caparol6991

Untitled

Apr 9th, 2019
141
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Instalacja PHP:
 2.  
 3. sudo apt-get install apache2
 4. sudo apt-get install php libapache2-mod-php
 5. sudo nano /var/www/html/info.php
 6.  
 7. Wpisac:
 8.  
 9. <?php
 10. phpinfo();
 11. ?>
 12.  
 13. Potem:
 14.  
 15. sudo systemctl restart apache2
 16.  
 17. Nastepnie w przegladarce:
 18.  
 19. localhost/info.php
 20.  
 21. I powinno wyswietlic info o php jak wszystko pójdzie OK
 22.  
 23. Instalacja MongoDB
 24.  
 25. sudo apt install -y mongodb
 26. sudo systemctl status mongodb
 27.  
 28. sudo apt-get install php7.0-dev
 29. sudo pecl install mongodb
 30. sudo nano /etc/php/7.2/mods-available/mongodb.ini
 31. wpisac:
 32. extension=mongodb.so
 33.  
 34. sudo ln -sv /etc/php/7.2/mods-available/mongodb.ini /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mongodb.ini
 35. sudo ln -sv /etc/php/7.2/mods-available/mongodb.ini /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-mongodb.ini
 36. sudo service apache2 restart
 37.  
 38. Instalacja compass(do przegladania dokumentów mongo)
 39.  
 40. wget https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass_1.14.1_amd64.deb
 41. sudo dpkg -i mongodb-compass_1.14.1_amd64.deb
 42. apt --fix-broken install
 43. sudo dpkg -i mongodb-compass_1.14.1_amd64.deb
 44.  
 45. Instalacja composer
 46.  
 47. sudo apt-get install curl php-cli php-mbstring git unzip
 48. cd ~
 49. curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php
 50. sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
 51. composer
 52.  
 53. sudo chown -R $USER:$USER $HOME/.composer
 54.  
 55. composer require "mongodb/mongodb=^1.0.0" --ignore-platform-reqs
 56.  
 57. Pobranie projektu z gita
 58.  
 59. cd /var/www/html/
 60.  
 61. git clone <url>
RAW Paste Data