SHARE
TWEET

Biografi Singkat Imam Malik

ibnsohib Apr 21st, 2013 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Biografi Imam Malik #ImamMalik #AkuCintaIslam
 2.  
 3. 2. Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin #ImamMalik #AkuCintaIslam
 4.  
 5.  
 6. 3. Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. #ImamMalik #AkuCintaIslam
 7.  
 8. 4. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, #ImamMalik
 9.  
 10. 5. tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 11.  
 12.  
 13. 6. kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. #ImamMalik #AkuCintaIslam
 14.  
 15. 7. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 16.  
 17. 8. sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 18.  
 19. 9. karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. #ImamMalik
 20.  
 21. 10. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru #ImamMalik #AkuCintaIslam
 22.  
 23. 11. pada ulama ulama terkenal seperti Nafi’ bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, #ImamMalik
 24.  
 25. 12. Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja’far AsShadiq. #ImamMalik
 26.  
 27. 13. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 28.  
 29. 14. tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 30.  
 31. 15. bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i pun pernah menimba ilmu darinya, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 32.  
 33. 16. menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. #ImamMalik #AkuCintaIslam
 34.  
 35. 17. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. #ImamMalik #AkuCintaIslam
 36.  
 37. 18. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha’ yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, #ImamMalik
 38.  
 39. 19. menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ tersebut tidak akan ada bila Imam Malik #ImamMalik #AkuCintaIslam
 40.  
 41. 20. tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 42.  
 43. 21. dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 44.  
 45. 22. namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha’ #ImamMalik #AkuCintaIslam
 46.  
 47. 23. yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), #ImamMalik #AkuCintaIslam
 48.  
 49. 24. semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. #ImamMalik #AkuCintaIslam
 50.  
 51. 24. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. #ImamMalik #AkuCintaIslam
 52.  
 53. 25. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, #ImamMalik
 54.  
 55. 26. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 56.  
 57. 27. sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, #ImamMalik #AkuCintaIslam
 58.  
 59. 28. Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal ( kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu. #ImamMalik
RAW Paste Data
Top