danrim

ahk email and multiply clipboards

Jul 20th, 2020
2,128
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #SingleInstance, Force
 2.  
 3.  
 4. ; ################## Sidekick Email ##################
 5. !Numpad1::
 6. Send ^c
 7. avtale := Clipboard
 8. return
 9.  
 10. !Numpad2::
 11. Send ^c
 12. kjennemerke := Clipboard
 13. return
 14.  
 15. !Numpad3::
 16. Send ^c
 17. data := Clipboard
 18. return
 19.  
 20. ^!n::
 21. var :=  "Avtale " . avtale . ", regnr " . kjennemerke . " skal avsluttes fra " . data . ". Grunnet konventering skal det ikke betales ut kjøreutbytte."
 22. MsgBox %var%
 23. Clipboard := " "
 24. return
 25.  
 26. ;labas := "777777 2020-07-27 VC12451"
 27.  
 28. ;~ !Numpad7::
 29. ;~ subjectField = Oppsigelse Sidekick
 30. ;~ contentField = "Avtale " . skaicius . ", regnr " . data . " skal avsluttes fra " . didziosios . ". Grunnet konventering skal det ikke betales ut kjøreutbytte."
 31. ;~ Run, mailto:info@info.com?subject=%subjectField%&body=%contentField%
 32. ;~ return
 33.  
 34.  
 35. ; ################## Sidekick Hendvendelse ##################
 36. ^!numpad8::
 37. time := A_Now
 38. FormatTime, New_time,%time%, dd/MM/yyyy
 39. ;Send, % New_time
 40. name := "name/Rådgivning Privat"
 41. Clipboard := New_time . " Da det ikke er registrert bruk av sidekick - appen, endres Sidekick 418 til vanlig bilforsikring 400 fra  hovedforfall. Kunden er varslet om dette i eget brev."
 42. Send ^v
 43. SendInput {enter}{enter}%name%
 44. Clipboard := " "
 45. return
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×