danrim

ahk email and multiply clipboards

Jul 20th, 2020
1,721
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #SingleInstance, Force
 2.  
 3.  
 4. ; ################## Sidekick Email ##################
 5. !Numpad1::
 6. Send ^c
 7. avtale := Clipboard
 8. return
 9.  
 10. !Numpad2::
 11. Send ^c
 12. kjennemerke := Clipboard
 13. return
 14.  
 15. !Numpad3::
 16. Send ^c
 17. data := Clipboard
 18. return
 19.  
 20. ^!n::
 21. var :=  "Avtale " . avtale . ", regnr " . kjennemerke . " skal avsluttes fra " . data . ". Grunnet konventering skal det ikke betales ut kjøreutbytte."
 22. MsgBox %var%
 23. Clipboard := " "
 24. return
 25.  
 26. ;labas := "777777 2020-07-27 VC12451"
 27.  
 28. ;~ !Numpad7::
 29. ;~ subjectField = Oppsigelse Sidekick
 30. ;~ contentField = "Avtale " . skaicius . ", regnr " . data . " skal avsluttes fra " . didziosios . ". Grunnet konventering skal det ikke betales ut kjøreutbytte."
 31. ;~ Run, mailto:info@info.com?subject=%subjectField%&body=%contentField%
 32. ;~ return
 33.  
 34.  
 35. ; ################## Sidekick Hendvendelse ##################
 36. ^!numpad8::
 37. time := A_Now
 38. FormatTime, New_time,%time%, dd/MM/yyyy
 39. ;Send, % New_time
 40. name := "name/Rådgivning Privat"
 41. Clipboard := New_time . " Da det ikke er registrert bruk av sidekick - appen, endres Sidekick 418 til vanlig bilforsikring 400 fra  hovedforfall. Kunden er varslet om dette i eget brev."
 42. Send ^v
 43. SendInput {enter}{enter}%name%
 44. Clipboard := " "
 45. return
RAW Paste Data