Advertisement
datafile

Lễ Hội Quét Nhà Lễ Hội Quét Nhà - Đoàn Minh Quân, Nhạc Nhà Quạ | HoatHinh.tv | xMC9szhbsJQh

Jan 24th, 2022
1,231
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Lễ Hội Quét Nhà  Lễ Hội Quét Nhà - Đoàn Minh Quân, Nhạc Nhà Quạ  | HoatHinh.tv | xMC9szhbsJQh Lyrics up by vnflix.com Ver1:
 2. Lễ hội quét nhà
 3. Lau sạch cho cha bàn ghế
 4. Còn mỗi mấy cái khe
 5. Sao mặt con lại não nề
 6.  
 7. Lễ hội quét nhà
 8. Lau sạch 3 ông tượng đá
 9. 12 tháng đi xa
 10. Quay về đây để quét nhà
 11.  
 12. Quét cho cha vết hằn trên mi
 13. Mẹ đón con vui hơn ngày con đi
 14. Mở xới cho xôm thêm phần không khí
 15. gia đình
 16. 1 năm đã qua ta đà đa đa đi
 17. Bánh chưng quanh năm chẳng ai thiếu
 18. Chỉ nhớ bữa cơm bên người mình yêu
 19. Quét cho hết nỗi lo
 20. Rồi quay về nhà
 21.  
 22. Ver2:
 23. Lễ hội quét nhà
 24. Chân cầu thang sao bụi thế
 25. Cành quất chưa lau
 26. Sao mà con lại nhức đầu
 27.  
 28. Lễ hội quét nhà
 29. Lễ hội lên cân toàn quốc
 30. Mẹ nấu canh măng thiên hạ ai nào sánh bằng
 31.  
 32. (Phải chăng con) quét cho cha (dc những) vết hằn trên mi
 33. Mẹ đón con (thì) vui hơn ngày con đi
 34. Mở xới cho xôm thêm phần không khí
 35. gia đình
 36. 1 năm đã qua ta đà đi đa
 37. Bánh chưng quanh năm chẳng ai thiếu
 38. Chỉ nhớ bữa cơm bên người mình yêu
 39. Quét cho hết nỗi lo
 40. Rồi quay về nhà
 41.  
 42. Bridge:
 43.  
 44. Lễ hội gia đình quét nhà
 45. Lễ hội dân tộc quét nhà
 46. Lễ hội khi năm mới chẳng còn quá xa vời
 47. Lễ hội gia đình quét nhà
 48. Lễ hội dân tộc quét nhà
 49. Lễ hội khi con cháu ngồi nhìn nhớ ông bà.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement