SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Първо малко домашно - практикум, група 5
 2. По зададено ЕГН (цяло число, НЕ низ!) да бъде изведен свързан текст, съдържащ съответната информация:
 3.  
 4. EGN is the EGN of a man/woman, born on date in regionname region, having number boy(s)/girl(s) being born before him/her in that day.
 5.  
 6. Пример:
 7. Вход: 2902260512
 8. Изход: 2902260512 is the EGN of a woman, born on 26.02.1929 in Burgas, having 3 girl(s) being born before her in that day.
 9.  
 10. Забележки:
 11. 1. Първите 6 цифри от ЕГН-то съответстват на датата на раждане (ГГММДД), като:
 12.     а) ако годината на раждане е в интервала [1800;1899], то към месеца се добавя 20.
 13.     б) ако годината на раждане е в интервала [2000;2099], то към месеца се добавя 40.
 14. 2. Следващите 3 цифри обозначават региона на раждане, като деветата е четна за момче, и нечетна за момиче.
 15. 3. Десетата и последна цифра е контролна и се изчислява по следния начин: 1-вата цифра се умножава по 2^1 и се събира с 2-рата цифра, умножена по 2^2 и се събира с 3-тата, умножена по 2^3 и т.н до 9-тата цифра, умножена по 2^9. Цялата тази сума се дели с остатък 11 и полученото се дели с остатък 10. (В примера се изчислява така: ((2*2+9*4+0*8+2*16+2*32+6*64+0*128+5*256+1*512)%11)%10 = (2312%11)%10 = 2%10 = 2
 16.  
 17. Номера на регионите:
 18.  
 19. Благоевград - от 000 до 043
 20. Бургас - от 044 до 093
 21. Варна - от 094 до 139
 22. Велико Търново - от 140 до 169
 23. Видин - от 170 до 183
 24. Враца - от 184 до 217
 25. Габрово - от 218 до 233
 26. Кърджали - от 234 до 281
 27. Кюстендил - от 282 до 301
 28. Ловеч - от 302 до 319
 29. Монтана - от 320 до 341
 30. Пазарджик - от 342 до 377
 31. Перник - от 378 до 395
 32. Плевен - от 396 до 435
 33. Пловдив - от 436 до 501
 34. Разград - от 502 до 527
 35. Русе - от 528 до 555
 36. Силистра - от 556 до 575
 37. Сливен - от 576 до 601
 38. Смолян - от 602 до 623
 39. София - град - от 624 до 721
 40. София - окръг - от 722 до 751
 41. Стара Загора - от 752 до 789
 42. Добрич (Толбухин) - от 790 до 821
 43. Търговище - от 822 до 843
 44. Хасково - от 844 до 871
 45. Шумен - от 872 до 903
 46. Ямбол - от 904 до 925
 47. Друг/Неизвестен - от 926 до 999 - Такъв регион понякога се ползва при родени преди 1900, за родени в чужбина или ако в даден регион се родят повече деца от предвиденото. Доколкото ми е известно няма правило при ползването на 926 - 999
 48.  
 49. Номерата се заемат в нарастващ ред за всеки район. Не е гарантирано, че номера отговаря на региона, в който е роден дадения човек, поради възможността от твърде много родени деца в 1 и същи ден.
 50.  
 51.  
 52. ВАЖНО: ЕГН-то се въвежда с водещите нули! (ако има такива)
 53.  
 54.  
 55. Единственото некоректно ЕГН, което може да бъде дадено на вход е последната му, контролна, цифра да е некоректна. Да се изведе “Invalid EGN” в такъв случай.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top