SHARE
TWEET

Untitled

lalalalalalalaalalla Aug 29th, 2019 89 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*                    `
 2.                                     `.:ossyyyyysssssyyyyyyhyyyhyyyyysssooo+//:-.```
 3.                                    -sdNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdhhyso+/-.``
 4.                                   `odNNNmmdhysoo+//////::::::::::::://///+ooosyyhhdmmmNmmhs+:-.`
 5.                                    .--:/oo+:```                           ``````...--:/oshdmmmdyo/-`
 6.                                    `.:oymd+.                                            ``-:/ohdNNmhs/-.`
 7.                                 `./ydNNNh:`                                                  `.:+ydNNNmdy+:.`
 8.                               `-ohNMMNho-`                                                       `-/oydNMNmdyo/-`
 9.                             `:smNMMNdo-`                                                            ``-/oydmNNNmhs/.`
 10.                            .odNMMNh+-`                                                                   `-/+shmNNmdyo:.`
 11.                          `:hNMNmy/.`                                                                         `.-+ydNNNNdo:.`
 12.                         `+dNMmy/.                                                                               `.-/shNMNmhs:.
 13.                        .+mMNh/.                                                                                     `./shNMMmh+-`
 14.                       .oNMNo.                                                                                          `./ymNMNdo-`
 15.                      `+mMms.                                                                                              .:odNMNmo-`
 16.                      -hNNy-                                                                                                 `-odNMNdo-
 17.                     `sNMd+`                                                                                                   `:smMMNh+.
 18.                    `:mMNy-                                                                                                      `/hmMMNh/`
 19.                    .hNMNs.                                                                                                        .+dNMMms-`
 20.                    -mMMmo`                                                                                                         `-smNMNd+.
 21.                   `/NMMd/                                                                `.-://:-..`                                 ./hNMMNy:`
 22.                   .sNMMh/                                                              `:oddddmmmmhs:`                                `.odNMMmo.
 23.                   -hNMMy-                                                             `:hNMh/-:/yNMNd+`                                 `-omMMNh:`
 24.                   -dMMMy-                        `-::::.``                            .sNMMmy+:/ymMMm+`                                   `/hNMMm+.
 25.                   :mMMMy-                     `.+ymNNNNmho-`                          .oNMMMMMNNNNNNh.                                      .+dNMNy:`
 26.                  `/mMMMs.                    `:hNMMNNMMMMMh:                          `-+syhhyyyyyys/`                                       `:yNMMd/`
 27.                  `+NMMMs.                    -yNMNy::ohNMMd/`                             `````````                                            .odNMmo.
 28.                  .oNMMMs.                    :dNMNy/:+hNMMd/                                                                                    `/hNMNh:`
 29.                  .sMMMNo`                    -yNMMMNNNMMMNh:                                                                                      :hNMMm+`
 30.                  -sMMMN+                     `:oyhhhdhhyo/-`                                                                                      `-yNMMh:
 31.                  -hMMMm+                        ```...``                                                                                           `:dNMNo
 32.                  :dMMMd/                                                                                                                            .+mMMy.
 33.                  /mMMMh:                                                                                                                             -yNMm+
 34.                 .oNMMMy-                                                                                                                             `:dMMy.
 35.                 .sNMMNo.                                                                                                                              `smMm/`
 36.                 -yMMMN+`                                                                                                                              `:hNNy.
 37.                 -yMMMm/`                                                                                                                               `omNd-`
 38.                 :yMMMd:`                                                                                                                               `/hMm+`
 39.                 :hMMNh:`                                                                                                                                .sNNh.                             .:///:.`.////-..:///:.`.:///:..:///:.`.:/:..////-`  `:/:-` `-:://///-`      `-///:..-////-.-:////////-`   `-:::-`
 40.                 :hMMNy-                                                                                                                                 `+mMm/`                            ./ymh/.`.+hms:..:smh/.`.+hms:../sdms-`:ss/.-odmy:`  `/ys:`-syo//odh+-`      `:smh+.`-omdo--+/::ohy/:/+-`./+:::/os+.
 41.                 :hMMNs-                                                                                                                                  :hMNy.                             `+ms.   .sh/`  `+ms.  `:yh/`   `:yho:/:.   `/hy:`  `:/- `+my:``:hs.         `/ms-   -hy: `.  `/yo`  ..-oy:`   -ods-
 42.                 :hMMNs-                                                                                                                                  .oMMm:                             `+my+:::+hd/`  `+ms.`.--yh/`     -odh/`     `/hy:``:/-   .+ys+/ods.         `:my-```:hy:     `/yo`   `/hy.    `-hd/`
 43.                 :hMMNo.                                                                                                                                   /NMNo.                            `+my/:::/yh/`  `+ms:-.`.sh/`    `-/+yh/.     `/yy::o-`    `+hh+ods.          .oys+/:/hy:     `/yo`   `/dh-     -yh:`
 44.                 :yMMNo.                                                                                                                                   :dMMh:                            `+mo.   .sh/`  `+my:`  .sh/`  `.::.`-ohs-`    `/yds:`   `-ohs-`:hs-           ``````:hy:     `/ho`    -sms-`  `:y+.
 45.                 -yMMNs-                                                                                                                                   -sNMm/                           ./ymh/.`.+hms:../ymh/.`.+hds/..+yo-` `/hmh+-`   `/h+`   ./yh+..:smho-`             `:omdo-`  ./ydh+:`   .+yo+/:/+:`
 46.                 .sMMNs-                                                                                                                                   .+NMN+`                          `-:::-.`.::::-..-:::-``.::::-..:::.  `-::::.`   `:+.    .-:-` `-::::.`             `-::::-`  .-::::-`     `-::-.`
 47.                 `+NMNy-                                                                                                                                   `/mMNs.                                                                     `.-..//.
 48.                  /dMNd:`                                                                                                                                  `:dNMy:                                                                     .odhs/.
 49.                  -yMMm+`                                                                                                                                  `:dMMd/                                                                      .--``
 50.                  .oNMMs-                                                                                                                                  `-hNMNo
 51.                  `/mMMm+`                                                                                                                                 `-yNMMs`
 52.                   .yNMMd/`                                               ````...............```````                                                        -yNMMy-
 53.                    -dMMNy-`                                         ``-/+osyhhhdddddddddddhhhhhyysssoo+///::---.......``                                   -yNMMy-
 54.                    `/dMMNy-                                       `-ohmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmdddhy/.                                  `-yNMMy-
 55.                     `+dMMmy.                                      `/dmmdddhhhyyyyyyysyssssssssssssysyyyyyhhhdddddhys+-`                                   `:dNMMy-
 56.                      `+mMMNy-`                                     `-....````                            `````````                                        `:dMMMy.                         .::/+o+:.   -+ooosssooo:`  `-/oo+:.`         -+ssso:.+ssso:./ssso/` `.:+oo+:`    `.:/oo+:.
 57.                       `+dMMNh:`                                                                                                                           `/mMMNo                          -/:.`./yy/``/:.`-sy/``-/..+o/.`.:yh+.         .ody-` `+hh:` `/hd/` `/yo.`.oho.  .+o/.`.ohs.
 58.                        `:hNMMh/`                                                                                                                          `+NMMm+                          ``     :hm/``   .sy:`  `.+y+`    -ydo`        `/hs.   :ys.   :hd-  `/+- `.+dy- `os/`   `..`
 59.                          -sNMMms.                                                                                                                         .sNMMh:                             `/osydNo.    .sy:`   -yh/`    `+dy.        `/hs.   :ys.   :hd-   `.:+/:odh- .yy:
 60.                           `/dNMmy:`                                                                                                                       :hNMNs-                              ```-sm+`    .sy:    .sds.    `+ho`        `/hs.   :ys.   :hd-  .oy/.``/hh- .sdo.     ``
 61.                            `-smMNd/`                                                                                                                     `+NMMm+`                          .-`   ./so.     -yh:`    -ydo-` `:so.         `+hs.   :yy.   :hd:  :hd/..-+dh:.`:ydy/:-:/:.
 62.                              `+dNMms-`                                                                                                                   -yMMMd:                           `.:/oo+/-`    ./sddyo:`   ./oooo+/-`         -+ydhsoooydhsoooyddh+.`/syo/-:sy+.` ./shhyo:`
 63.                                -omMNh/`                                                                                                                 `+mMMN+`                              ````        ```````       ````             `````````````````-/o-  ```   ``      ````
 64.                                 `:hNMms-`                                                                                                               :yMMNy-                                                                                            `-`
 65.                                   .odMNh/`                                                                                                             .omMNh-`
 66.                                    `/hNMmo.`                                                                                                          `+dMNd:`
 67.                                      -smMNh+.                                                                                                        `+dMMd/`
 68.                                       .+mMMNh+.`                                                                                                    .+dNNh/`
 69.                                        .oNMMMmhs:.`                                                                                                .odNNs-                                      `..-----`
 70.                                         .shdmNMNNho/-``                                                                                          ./hNNd+.                                     -+syyyyso:`
 71.                                          ``.-/ohmNNmdyo:.`                                                                                    `.:smNms-`                                    `-++:-...``
 72.                                               ``-/shNNNmho/-`                                                                              `.:ohmNms:`                                      ./-``````     ```````    ```````  ```````.````     `````
 73.                                                   `.:sdNNNNdy+-``                                                                       `.:ohmNNms:`                                       `:/-:/+ooo/.` ./shhs+-   `:oydho-``:sysoooydyo-` `-//+ooo/.`
 74.                                                      `./sdNMMNmho/-`                                                                `.-/shmNMmh+-`                                         .+ss:` `./hy:` `-yh:`      .+ds.    .+-` .omo.  .+s:` `./hh:`
 75.                                                         `-+hmNMMNNdy+-``                                                        ``-/ohmNNNmds:.                                            .smo`    `+my-  -yh/..```  `+ho.    `/-` .om+` `+ho`    .+my-
 76.                                                            `-+hmNMMMNdhs/-```````........````````                          ``.:/oydNNMNmho:.`                                              .omo.    `/mh:  -ydyoooso:``+ho`    `/-` .om+` .sms`    `:dy:
 77.                                                               `-+ydmNMMMNmhyyhhdddddddddddhhhyyysoo+////:::::::---::::://+oshdNNMNNmdy+:`                                                  `:hy:`   `/do.  -yh:` .+my:`+ho`    ./.  .om+` `/dh:`   `/h+.
 78.                                                                  `.:+ydmNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmNNNNNNNmmmmmmmdddmmmmmmNNNNNNNmdy+:.`                                                      `:yy/-..:o+.  ./hh/..:odo-.+ds.`:+/:/```:sNs-` `/hy/-..:o+.
 79.                                                                      ``.:/++oooo++//::--.......-:/ymmdmds+++++++++++++++++++++/:.`                                                            .:+o+/-.`  .:ossooo+/:.`-+s+-.:oo:. `/osyso-` `.:+o+/:.`
 80.                                                                                                  .sdddh/`
 81.                                                                                                  +hddds-
 82.                                                                                                 `sddddo.
 83.                                                                                                 `sdddh+`
 84.                                                                                                 `sdddho.
 85.                                                                                                 `odddds.
 86.                                                                                                  /ydddy-
 87.                                                                                                  `odddd+.
 88.                                                                                                   :ydddh:`
 89.                                                                                                   `/hdddy:
 90.                                                                                                    -oddddo.
 91.                                                                                                    `:hdddh+`
 92.                                                                                                     .+dddds-
 93.                                                                                                      .sdddho`
 94.                                                                                                      `/hdddy.
 95.                                                                                                       .ydddh/`
 96.                                                                                                       `ohddho`
 97.                                                                                                       `+hdddo`
 98.                                                                                                       `+hddho`
 99.                                                                                                       `/yhhs:`
 100.  
 101. */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top