Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

May 10th, 2023 (edited)
155
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 9.50 KB | None | 0 0
 1. // Edistynyt mobiiliohjelmointi, 10.5.2023
 2.  
 3. // lokalisointi
 4.  
 5. Android Studio vasen ylänurkka -> Vaihda Android-näkymä Project-näkymäksi
 6.  
 7. Tehdään app -> src -> main -> res-kansioon kaksi uutta kansiota:
 8.  
 9. values-en
 10. values-fi
 11.  
 12. Kopioidaan values-kansion strings.xml kumpaankin kansioon pohjaksi. Tämän jälkeen voit avata minkä vain strings.xml-tiedoston, ja klikata oikeasta ylänurkasta "Open editor".
 13.  
 14. Jos editori sekoilee, Clean project -> Rebuild project.
 15.  
 16. Tehdään uusi käännös nimeltä "greeting_text", arvoiksi:
 17.  
 18. Default: Welcome!
 19. English: Welcome!
 20. Finnish: Tervetuloa!
 21.  
 22. Kokeillaan käyttää tätä arvoa esim. fragment homessa:
 23.  
 24. <TextView
 25. android:layout_width="wrap_content"
 26. android:layout_height="wrap_content"
 27. android:layout_margin="20dp"
 28. android:text="@string/greeting_text"
 29. android:textSize="32sp"
 30. android:textStyle="bold"
 31. app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 32. app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 33. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 34.  
 35.  
 36. Nyt jos emulaattorissa vaihtaa asetuksista kielen suomeksi, vaihtuu myös tervetuloteksti ulkoasussa.
 37.  
 38. // tehdään myös uusi kansio res-kansioon -> layout-sw720dp , ja kopioidaan sinne fragment_home.xml.
 39. // idea on se että tehdään tästä fragmentista oma versio isoille tableteille (yli 10" näyttö)
 40.  
 41. // tehdään tabletin ulkoasuun isompi teksti, kursivoituna ja eri värisenä:
 42.  
 43. <TextView
 44. android:layout_width="wrap_content"
 45. android:layout_height="wrap_content"
 46. android:layout_margin="20dp"
 47. android:text="@string/greeting_text"
 48. android:textColor="#2BAABA"
 49. android:textSize="140sp"
 50. android:textStyle="bold|italic"
 51. app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 52. app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 53. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 54.  
 55.  
 56. #######################################
 57. AA CHART KOTLIN -testailua
 58. #######################################
 59.  
 60. https://github.com/AAChartModel/AAChartCore-Kotlin
 61.  
 62. jitpack pitää löyty settings.gradlesta (ks. viewien kustomointi -luentojen muistiinpanot)
 63.  
 64. Ohjeen mukaan import:
 65.  
 66. implementation 'com.github.AAChartModel:AAChartCore-Kotlin:-SNAPSHOT'
 67.  
 68. Ei näemmä toimi enää, kokeillaan:
 69.  
 70. implementation 'com.github.AAChartModel:AAChartCore-Kotlin:7.2.0'
 71.  
 72. Tehdään testaamista varten oma fragment, ChartFragment, lisätään päävalikkoon ja otetaan binding layer käyttöön:
 73.  
 74. class ChartFragment : Fragment() {
 75. private var _binding: FragmentChartBinding? = null
 76. // This property is only valid between onCreateView and
 77. // onDestroyView.
 78. private val binding get() = _binding!!
 79. override fun onCreateView(
 80. inflater: LayoutInflater,
 81. container: ViewGroup?,
 82. savedInstanceState: Bundle?
 83. ): View? {
 84. _binding = FragmentChartBinding.inflate(inflater, container, false)
 85. val root: View = binding.root
 86.  
 87.  
 88.  
 89. return root
 90. }
 91. override fun onDestroyView() {
 92. super.onDestroyView()
 93. _binding = null
 94. }
 95. }
 96.  
 97. // lisätään chart view ulkoasuun:
 98.  
 99. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 100. <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 101. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 102. android:layout_width="match_parent"
 103. android:layout_height="match_parent"
 104. tools:context=".ChartFragment">
 105.  
 106. <com.github.aachartmodel.aainfographics.aachartcreator.AAChartView
 107. android:id="@+id/aa_chart_view"
 108. android:layout_width="match_parent"
 109. android:layout_height="match_parent">
 110.  
 111. </com.github.aachartmodel.aainfographics.aachartcreator.AAChartView>
 112.  
 113. </FrameLayout>
 114.  
 115. // tämän jälkeen, kokeillaan GitHubissa olevaa esimerkkiä:
 116.  
 117. override fun onCreateView(
 118. inflater: LayoutInflater,
 119. container: ViewGroup?,
 120. savedInstanceState: Bundle?
 121. ): View? {
 122. _binding = FragmentChartBinding.inflate(inflater, container, false)
 123. val root: View = binding.root
 124.  
 125. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 126. .chartType(AAChartType.Area)
 127. .title("title")
 128. .subtitle("subtitle")
 129. .dataLabelsEnabled(true)
 130. .series(arrayOf(
 131. AASeriesElement()
 132. .name("Tokyo")
 133. .data(arrayOf(7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6)),
 134. AASeriesElement()
 135. .name("NewYork")
 136. .data(arrayOf(0.2, 0.8, 5.7, 11.3, 17.0, 22.0, 24.8, 24.1, 20.1, 14.1, 8.6, 2.5)),
 137. AASeriesElement()
 138. .name("London")
 139. .data(arrayOf(0.9, 0.6, 3.5, 8.4, 13.5, 17.0, 18.6, 17.9, 14.3, 9.0, 3.9, 1.0)),
 140. AASeriesElement()
 141. .name("Berlin")
 142. .data(arrayOf(3.9, 4.2, 5.7, 8.5, 11.9, 15.2, 17.0, 16.6, 14.2, 10.3, 6.6, 4.8))
 143. )
 144. )
 145.  
 146. //The chart view object calls the instance object of AAChartModel and draws the final graphic
 147. binding.aaChartView.aa_drawChartWithChartModel(aaChartModel)
 148.  
 149. return root
 150. }
 151.  
 152. // kokeillaan erillisellä datalistalla, jota voi myöhemmin päivittää MQTT:llä
 153.  
 154. // tehdään lista, johon kerrytettään lämpötilat talteen
 155. val temperatureList = mutableListOf<Double>()
 156.  
 157. override fun onCreateView(
 158. inflater: LayoutInflater,
 159. container: ViewGroup?,
 160. savedInstanceState: Bundle?
 161. ): View? {
 162. _binding = FragmentChartBinding.inflate(inflater, container, false)
 163. val root: View = binding.root
 164.  
 165. // laitetaan muutama testiarvo että nähdään toimiiko AAChart oletetusti tällä listalla
 166. temperatureList.add(12.5)
 167. temperatureList.add(9.7)
 168. temperatureList.add(15.1)
 169.  
 170. // temperatureListin saa AAChartille sopivaan formaattiin kun käyttää toTypedArray()-funktiota
 171. // toimii vain jos temperatureList on tyyppiä mutable list -> Double
 172. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 173. .chartType(AAChartType.Line)
 174. .title("Sääasema")
 175. .subtitle("Rantavitikan mittauspiste")
 176. .dataLabelsEnabled(true)
 177. .series(arrayOf(
 178. AASeriesElement()
 179. .name("Lämpötila")
 180. .data(temperatureList.toTypedArray())
 181. )
 182. )
 183.  
 184. //The chart view object calls the instance object of AAChartModel and draws the final graphic
 185. binding.aaChartView.aa_drawChartWithChartModel(aaChartModel)
 186.  
 187. return root
 188. }
 189.  
 190. // jos haluat asettaa y-akselille ylä- ja ala-arvon:
 191.  
 192. // temperatureListin saa AAChartille sopivaan formaattiin kun käyttää toTypedArray()-funktiota
 193. // toimii vain jos temperatureList on tyyppiä mutable list -> Double
 194. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 195. .chartType(AAChartType.Line)
 196. .title("Sääasema")
 197. .subtitle("Rantavitikan mittauspiste")
 198. .dataLabelsEnabled(true)
 199. .yAxisMin(-50)
 200. .yAxisMax(50)
 201. .series(arrayOf(
 202. AASeriesElement()
 203. .name("Lämpötila")
 204. .data(temperatureList.toTypedArray())
 205. )
 206. )
 207.  
 208.  
 209. // zoomauksen saa lisättyä chart modeliin esim näin:
 210.  
 211. .zoomType(AAChartZoomType.Y)
 212.  
 213.  
 214. // jos kytketään AAChart MQTT-dataan, voidaan tehdä näin:
 215.  
 216. try {
 217. // muutetaan vastaanotettu data JSONista -> WeatherStation -luokan olioksi
 218. var item : WeatherStation = gson.fromJson(result, WeatherStation::class.java)
 219. Log.d("ADVTECH", item.d.get1().v.toString() + "C")
 220.  
 221. // asetetaan tekstimuuttuja käyttöliittymään, jossa on säätietoja
 222. val temperature = item.d.get1().v
 223. var humidity = item.d.get3().v
 224.  
 225. // pidetään huoli että listan max-koko on 10 lämpötilaa
 226. while(temperatureList.size >= 10) {
 227. temperatureList.removeAt(0)
 228. }
 229.  
 230. // lisätään uusi lämpötila listaan
 231. temperatureList.add(temperature)
 232.  
 233. // tehdään chartin data uusiksi listan pohjalta
 234. var newArray = arrayOf(
 235. AASeriesElement()
 236. .name("Lämpötila")
 237. .data(temperatureList.toTypedArray())
 238. )
 239.  
 240. // koska MQTT-plugin ajaa koodia ja käsittelee dataa
 241. // tausta-ajolla omassa säikeessään eli threadissa
 242. // joudumme laittamaan ulkoasuun liittyvän koodin runOnUiThread-blokin
 243. // sisälle. Muutoin tulee virhe että koodit toimivat eri säikeissä.
 244. activity?.runOnUiThread {
 245. // dokumentaatio on nähtävästi tämän osalta vanhentunut
 246. // aaChartView.aa_onlyRefreshTheChartDataWithChartModelSeries(chartModelSeriesArray)
 247. binding.aaChartView.aa_onlyRefreshTheChartDataWithChartOptionsSeriesArray(newArray, false)
 248. }
 249.  
 250. }
 251. catch(e : Exception) {
 252. Log.d("ADVTECH", e.message.toString())
 253. Log.d("ADVTECH", "Saattaa olla diagnostiikkadataa.")
 254. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement