Advertisement
BlyatBeard42

SQL_lesson 1

Feb 17th, 2020
2,535
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  I. Adott az alkal.dbf.
 2.  
 3.   1. Jelenítsük meg a neveket, beosztásokat és nemeket!
 4. SELECT nev, beosztas, nem FROM alkalm
 5.   2. Jelenítsük meg az 5000 lejnél nagyobb fizetésûek nevét, beosztását fizetés szerinti csökkenô sorrendben!
 6. SELECT nev, beosztas, fizu FROM alkalm WHERE fizu > 5000 ORDER BY fizu DESC
 7.   3. Irjuk ki a szakmunkások és mérnökök nevét!
 8. SELECT nev FROM alkalm WHERE beosztas='szakmunkas' OR beosztas='mernok'
 9.   4. Irjuk ki kor szerint növekô sorrendben az adatokat!
 10. SELECT* from alkalm order by szul_dat desc
 11.   5. Irjuk ki, hogy minden alkalmazott mennyit keresett egy év alatt!\
 12. SELECT nev, fizu*12 as atlag FROM alkalm
 13.   6. Irjuk ki az igazgatók átlagfizetését!
 14. SELECT AVG(fizu) as atlag FROM alkalm WHERE beosztas='igazgato'
 15.   7. Irjuk ki a nôk, férfiak legkisebb és legnagyobb fizetését!
 16. SELECT MIN(fizu), MAX(fizu) FROM alkalm WHERE nem='F'
 17. SELECT MIN(fizu), MAX(fizu) FROM alkalm WHERE nem='N'
 18. /SELECT MIN(fizu) as mini,MAX(fizu) as maxi,nem FROM alkal GROUP BY nem
 19. *  8. Irjuk ki a beosztásokat és, hogy mindenikbôl hány alkalmazott van!
 20. SELECT beosztas,COUNT(*) as db FROM alkal GROUP BY beosztas
 21.   9. Ird ki azoknak a nevét, akik szakmunkások, mérnökök vagy igazgatók.
 22. SELECT nev FROM alkalm WHERE beosztas='szakmunkas' OR beosztas='mernok' OR beosztas='igazgato'
 23.  10. Ird ki azoknak a nevét, akiknek a fizetése 3000 és 5000 közé esik.
 24. SELECT nev FROM alkalm WHERE fizu BETWEEN 3000 and 5000
 25.  11. Ird ki az olyan nôket, akiknek a neve 'D' betûvel kezdôdik
 26. SELECT nev FROM alkalm WHERE nev like "%D%" and nem='N'
 27.  12. Ird ki azokat akiknek a nevében szerepel az 'L' betû
 28. SELECT nev FROM alkalm WHERE nev like "%L%" OR "%l%"
 29.  13. Ird ki azokat akiknek a neve 'a' betûre végzôdik
 30. SELECT nev FROM alkalm WHERE nev like"%a%"
 31.  14. Ird ki a férfiak illetve nôk számát!
 32. SELECT COUNT(nem) as Ferfiszam FROM alkalm WHERE nem='F'
 33. SELECT COUNT(nem) as Noszam FROM alkalm WHERE nem='N'
 34. /SELECT nem,COUNT(*) FROM alkal GROUP BY nem
 35.  15. Irjuk ki azon beosztásokat, ahol az átlagfizetés nagyobb 4000-nél!
 36. SELECT beosztas,AVG(fizu) as atl fizu FROM alkal GROUP BY beosztas HAVING ATL(fizu)>4000
 37.  
 38.  II. Hozzátok létre az auto.dbf adattáblát:
 39.  Tulaj C(25), rendszam C(10), tipus C(20), szin C(15), gyart_ev N(4), ar N(20), km N(12)  
 40. 1. Írassuk ki a nem piros autók összes adatát!
 41. SELECT* FROM auto WHERE szin<>"piros"  
 42. 2. Írassuk ki a piros, kék, vagy zöld színû autók rendszámait!
 43. SELECT rendszam FROM auto WHERE Szin="piros" OR Szin="kek" OR Szin="zold"
 44. 3. Irassuk ki az autók típusait és árait euroban megadva (az aktuális átváltási arány: 1Euro=4.5 lej)!
 45. SELECT  tulaj,tipus,ar*4.8 FROM auto
 46. 4. Írassuk ki a legkisebb gyártási évet!
 47. SELECT  gyart_ev FROM auto
 48. 5. Írassuk ki az autók összértékét!
 49. SELECT  SUM(ar) FROM auto
 50. 6. Írassuk ki azt, hogy milyen autótípusok léteznek, és azt, hogy hány darab van belôlük!
 51. SELECT DISTINCT tipus FROM auto
 52. 7. Írassuk ki az autók típusait, és a típusok átlagárait!
 53. SELECT
 54. 8. Írassuk ki azon autók típusait és átlagéletkorát, amelyek átlagéletkora 10-nél nagyobb!
 55. SELECT tipus,AVG(YEAR(DATE())-gyart_ev) as kor FROM auto GROUP BY tipus HAVING YEAR(DATE())-gyart_ev>kor
 56. 9. Írassuk ki azokat az autókat, amelyek ára az átlagár alatt van!
 57. SELECT tulaj,rendszam FROM auto WHERE ar<(SELECT AVG(ar) FROM auto)
 58. 10. Irassuk ki azon autók adatait, amelyek 9000 km nél többet futottak és áruk 50000 lej alatt van!
 59. SELECT* FROM auto WHERE km>9000 AND ar<50000
 60. 11. Irassuk ki a legtöbbet és a legkevesebbet futott autó adatait!
 61. SELECT* FROM auto WHERE km=MIN(SELECT MIN(km) FROM auto) OR km=(SELECT MAX(km) FROM auto)
 62. 12. Irassuk ki, hogy az AUTO táblában hány autó adatai szerepelnek!
 63. SELECT COUNT(*)as db FROM auto
 64. 13. Hány olyan tulajdonos van, akinek a neve 'A' betûvel kezdôdik és tartalmaz 't' betût
 65. SELECT tulaj FROM auto WHERE nev like "%A%t%"
 66. 14. Ird ki azokat az autókat, amelyek 1990 és 2004 között gyártottak!
 67. SELECT* FROM auto WHERE gyart_ev>1990 AND gyart_ev<20
 68. *  8. Irjuk ki a beosztásokat és, hogy mindenikbôl hány alkalmazott van!
 69. SELECT beosztas,COUNT(*) as db FROM alkal GROUP BY beosztas
 70.   9. Ird ki azoknak a nevét, akik szakmunkások, mérnökök vagy igazgatók.
 71. SELECT nev FROM alkalm WHERE beosztas='szakmunkas' OR beosztas='mernok' OR beosztas='igazgato'
 72.  10. Ird ki azoknak a nevét, akiknek a fizetése 3000 és 5000 közé esik.
 73. SELECT nev FROM alkalm WHERE fizu BETWEEN 3000 and 5000
 74.  11. Ird ki az olyan nôket, akiknek a neve 'D' betûvel kezdôdik
 75. SELECT nev FROM alkalm WHERE nev like "%D%" and nem='N'
 76.  12. Ird ki azokat akiknek a nevében szerepel az 'L' betû
 77. SELECT nev FROM alkalm WHERE nev like "%L%" OR "%l%"
 78.  13. Ird ki azokat akiknek a neve 'a' betûre végzôdik
 79. SELECT nev FROM alkalm WHERE nev like"%a%"
 80.  14. Ird ki a férfiak illetve nôk számát!
 81. SELECT COUNT(nem) as Ferfiszam FROM alkalm WHERE nem='F'
 82. SELECT COUNT(nem) as Noszam FROM alkalm WHERE nem='N'
 83. /SELECT nem,COUNT(*) FROM alkal GROUP BY nem
 84.  15. Irjuk ki azon beosztásokat, ahol az átlagfizetés nagyobb 4000-nél!
 85. SELECT beosztas,AVG(fizu) as atl fizu FROM alkal GROUP BY beosztas HAVING ATL(fizu)>4000
 86.  
 87.  II. Hozzátok létre az auto.dbf adattáblát:
 88.  Tulaj C(25), rendszam C(10), tipus C(20), szin C(15), gyart_ev N(4), ar N(20), km N(12)  
 89. 1. Írassuk ki a nem piros autók összes adatát!
 90. SELECT* FROM auto WHERE szin<>"piros"  
 91. 2. Írassuk ki a piros, kék, vagy zöld színû autók rendszámait!
 92. SELECT rendszam FROM auto WHERE Szin="piros" OR Szin="kek" OR Szin="zold"
 93. 3. Irassuk ki az autók típusait és árait euroban megadva (az aktuális átváltási arány: 1Euro=4.5 lej)!
 94. SELECT  tulaj,tipus,ar*4.8 FROM auto
 95. 4. Írassuk ki a legkisebb gyártási évet!
 96. SELECT  gyart_ev FROM auto
 97. 5. Írassuk ki az autók összértékét!
 98. SELECT  SUM(ar) FROM auto
 99. 6. Írassuk ki azt, hogy milyen autótípusok léteznek, és azt, hogy hány darab van belôlük!
 100. SELECT DISTINCT tipus FROM auto
 101. 7. Írassuk ki az autók típusait, és a típusok átlagárait!
 102. SELECT
 103. 8. Írassuk ki azon autók típusait és átlagéletkorát, amelyek átlagéletkora 10-nél nagyobb!
 104. SELECT tipus,AVG(YEAR(DATE())-gyart_ev) as kor FROM auto GROUP BY tipus HAVING YEAR(DATE())-gyart_ev>kor
 105. 9. Írassuk ki azokat az autókat, amelyek ára az átlagár alatt van!
 106. SELECT tulaj,rendszam FROM auto WHERE ar<(SELECT AVG(ar) FROM auto)
 107. 10. Irassuk ki azon autók adatait, amelyek 9000 km nél többet futottak és áruk 50000 lej alatt van!
 108. SELECT* FROM auto WHERE km>9000 AND ar<50000
 109. 11. Irassuk ki a legtöbbet és a legkevesebbet futott autó adatait!
 110. SELECT* FROM auto WHERE km=MIN(SELECT MIN(km) FROM auto) OR km=(SELECT MAX(km) FROM auto)
 111. 12. Irassuk ki, hogy az AUTO táblában hány autó adatai szerepelnek!
 112. SELECT COUNT(*)as db FROM auto
 113. 13. Hány olyan tulajdonos van, akinek a neve 'A' betûvel kezdôdik és tartalmaz 't' betût
 114. SELECT tulaj FROM auto WHERE nev like "%A%t%"
 115. 14. Ird ki azokat az autókat, amelyek 1990 és 2004 között gyártottak!
 116. SELECT* FROM auto WHERE gyart_ev>1990 AND gyart_ev<2004
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement