Advertisement
MeehoweCK

Untitled

May 28th, 2023
593
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.11 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*Co musi posiadać każda zmienna?
 6. + typ
 7. + wartość
 8. + nazwę
 9. + adres w pamięci
 10. */
 11.  
 12. int main()
 13. {
 14.     int* wskaznik;      // zdefiniowanie wskaźnika na typ int - czyli zmiennej, która przechowuje adres komórki pamięci, w której przechowywana jest zmienna typu int
 15.  
 16.     int liczba = 10;
 17.     wskaznik = &liczba;     // znak & przed nazwą zmiennej pobiera adres komórki, w której dana zmienna jest zapisana. Taki adres może być przechowywany we wskaźniku
 18.  
 19.     cout << liczba << endl;         // aktualna wartość zmiennej liczba (10)
 20.     cout << wskaznik << endl;       // aktualna wartość zmiennej wskaźnik, czyli adres komórki pamięci, w której przechowywana jest zmienna liczba
 21.     cout << &liczba << endl;        // adres komórki pamięci, w której przechowywana jest zmienna liczba
 22.     cout << *wskaznik << endl;      // wartość, która znajduje się pod adresem komórki będącym aktualną wartością wskaźnika (10)
 23.     cout << &wskaznik << endl;      // adres komórki pamięci, w której przechowywana jest zmienna wskaźnik
 24.  
 25.     return 0;
 26. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement