MeehoweCK

Untitled

Nov 21st, 2020
511
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>        // biblioteka przechowująca funkcje związane z czasem
 3. #include <cstdlib>      // biblioteka przechowująca funkcję rand()
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));       // funkcja ustawiająca "początek losowania"
 10.     for(int i = 0; i < 10; ++i)
 11.         cout << rand() << endl;     // rand() zwraca losową liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 32767
 12.     return 0;
 13. }
RAW Paste Data