idevpas

"Caputovci"

Feb 16th, 2022 (edited)
22
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.89 KB | None | 0 0
  1. "Caputovci"
  2. ------
  3. Nedávno som napísal 4 normálne slušné a vecné príspevky (tieto - https://i.imgur.com/yPSIQC5.png) do online diskusií pod články na pro-americkom "slobodne-pluralitne-liberálne-demokratickom" portáli "Týždeň", ale za niekoľko hodín boli všetky moje príspevky bez udania dôvodu zmazané, a môj "Disqus" účet bol na portáli "Týždeň" zablokovaný.
  4. A naopak takéto "liberálne-fašistické" špiny bez akéhokoľvek vecného argumentu si v diskusiách naopak pestujú:
  5. https://www.tyzden.sk/rozhovory/81654/poradca-pre-hybridne-hrozby-breiner-hybridna-vojna-je-dobyvanie-uzemi-bez-jedineho-vystrelu/
  6. Takže takto si "caput-ovci" predstavujú na Slovensku pluralitu názorov a slobodu vyjadrovania názorov v praxi.
  7. To však pochopiteľne nie je žiadna demokracia - ale naopak čistá cenzúra, inkvizícia, totalita a fašizmus v podaní "liberálnych fašistov".
Add Comment
Please, Sign In to add comment