SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1. Przed i po narodzinach Chrystusa 2. Minojska i Mykeńska 3. Minojską 4. rozbicie polityczne na drobne królestwa, zły system polityczny 5. Saul - dokonał zjednoczenia plemion izraelskich twórca scentralizowanej monarchii na terenie Palestyny Dawid - wybitny władca narodu izraelskiego powiększył terytorium państwa arabskiego Salomon - wybudował Bogu świątynie aby Izraelici mieli specjalne miejsce do oddawania cześć Bogu 6. Talmud, Tora 7. miasto-państwo, republika, cesarstwo 9. Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej części Licyniusza w 313 r. w Mediolanie Ogłaszał on wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim 10. Muwalladzi - ludzie, którzy przeszły na islam.  Mozarabowie - chrześcijanie żyjący na Półwyspie Iberyjskim pod dominacją Arabów Moryskowie - muzułmańska ludność Półwyspu Iberyjskiego, która po zwycięstwie Rekonkwisty zdecydowała się na przyjęcie chrześcijaństwa 11. walka chrześcijan o wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, Rekonkwista odegrała ważną rolę w kształtowaniu się autonomii państw Półwyspu Pirenejskiego 13. upadkiem casarstwa, końcem antuku, początkiem średniowiecza
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top