SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 25th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [
 2.   {
 3.     "i": "460",
 4.     "n": "Abomasnow"
 5.   },
 6.   {
 7.     "i": "63",
 8.     "n": "Abra"
 9.   },
 10.   {
 11.     "i": "359",
 12.     "n": "Absol"
 13.   },
 14.   {
 15.     "i": "142",
 16.     "n": "Aerodactyl"
 17.   },
 18.   {
 19.     "i": "306",
 20.     "n": "Aggron"
 21.   },
 22.   {
 23.     "i": "190",
 24.     "n": "Aipom"
 25.   },
 26.   {
 27.     "i": "65",
 28.     "n": "Alakazam"
 29.   },
 30.   {
 31.     "i": "334",
 32.     "n": "Altaria"
 33.   },
 34.   {
 35.     "i": "424",
 36.     "n": "Ambipom"
 37.   },
 38.   {
 39.     "i": "181",
 40.     "n": "Ampharos"
 41.   },
 42.   {
 43.     "i": "347",
 44.     "n": "Anorith"
 45.   },
 46.   {
 47.     "i": "24",
 48.     "n": "Arbok"
 49.   },
 50.   {
 51.     "i": "59",
 52.     "n": "Arcanine"
 53.   },
 54.   {
 55.     "i": "493",
 56.     "n": "Arceus"
 57.   },
 58.   {
 59.     "i": "168",
 60.     "n": "Ariados"
 61.   },
 62.   {
 63.     "i": "348",
 64.     "n": "Armaldo"
 65.   },
 66.   {
 67.     "i": "304",
 68.     "n": "Aron"
 69.   },
 70.   {
 71.     "i": "144",
 72.     "n": "Articuno"
 73.   },
 74.   {
 75.     "i": "482",
 76.     "n": "Azelf"
 77.   },
 78.   {
 79.     "i": "184",
 80.     "n": "Azumarill"
 81.   },
 82.   {
 83.     "i": "298",
 84.     "n": "Azurill"
 85.   },
 86.   {
 87.     "i": "371",
 88.     "n": "Bagon"
 89.   },
 90.   {
 91.     "i": "343",
 92.     "n": "Baltoy"
 93.   },
 94.   {
 95.     "i": "354",
 96.     "n": "Banette"
 97.   },
 98.   {
 99.     "i": "339",
 100.     "n": "Barboach"
 101.   },
 102.   {
 103.     "i": "411",
 104.     "n": "Bastiodon"
 105.   },
 106.   {
 107.     "i": "153",
 108.     "n": "Bayleef"
 109.   },
 110.   {
 111.     "i": "267",
 112.     "n": "Beautifly"
 113.   },
 114.   {
 115.     "i": "15",
 116.     "n": "Beedrill"
 117.   },
 118.   {
 119.     "i": "374",
 120.     "n": "Beldum"
 121.   },
 122.   {
 123.     "i": "182",
 124.     "n": "Bellossom"
 125.   },
 126.   {
 127.     "i": "69",
 128.     "n": "Bellsprout"
 129.   },
 130.   {
 131.     "i": "400",
 132.     "n": "Bibarel"
 133.   },
 134.   {
 135.     "i": "399",
 136.     "n": "Bidoof"
 137.   },
 138.   {
 139.     "i": "9",
 140.     "n": "Blastoise"
 141.   },
 142.   {
 143.     "i": "257",
 144.     "n": "Blaziken"
 145.   },
 146.   {
 147.     "i": "242",
 148.     "n": "Blissey"
 149.   },
 150.   {
 151.     "i": "438",
 152.     "n": "Bonsly"
 153.   },
 154.   {
 155.     "i": "286",
 156.     "n": "Breloom"
 157.   },
 158.   {
 159.     "i": "437",
 160.     "n": "Bronzong"
 161.   },
 162.   {
 163.     "i": "436",
 164.     "n": "Bronzor"
 165.   },
 166.   {
 167.     "i": "406",
 168.     "n": "Budew"
 169.   },
 170.   {
 171.     "i": "418",
 172.     "n": "Buizel"
 173.   },
 174.   {
 175.     "i": "1",
 176.     "n": "Bulbasaur"
 177.   },
 178.   {
 179.     "i": "427",
 180.     "n": "Buneary"
 181.   },
 182.   {
 183.     "i": "412",
 184.     "n": "Burmy"
 185.   },
 186.   {
 187.     "i": "12",
 188.     "n": "Butterfree"
 189.   },
 190.   {
 191.     "i": "331",
 192.     "n": "Cacnea"
 193.   },
 194.   {
 195.     "i": "332",
 196.     "n": "Cacturne"
 197.   },
 198.   {
 199.     "i": "323",
 200.     "n": "Camerupt"
 201.   },
 202.   {
 203.     "i": "455",
 204.     "n": "Carnivine"
 205.   },
 206.   {
 207.     "i": "318",
 208.     "n": "Carvanha"
 209.   },
 210.   {
 211.     "i": "268",
 212.     "n": "Cascoon"
 213.   },
 214.   {
 215.     "i": "351",
 216.     "n": "Castform"
 217.   },
 218.   {
 219.     "i": "10",
 220.     "n": "Caterpie"
 221.   },
 222.   {
 223.     "i": "251",
 224.     "n": "Celebi"
 225.   },
 226.   {
 227.     "i": "113",
 228.     "n": "Chansey"
 229.   },
 230.   {
 231.     "i": "6",
 232.     "n": "Charizard"
 233.   },
 234.   {
 235.     "i": "4",
 236.     "n": "Charmander"
 237.   },
 238.   {
 239.     "i": "5",
 240.     "n": "Charmeleon"
 241.   },
 242.   {
 243.     "i": "441",
 244.     "n": "Chatot"
 245.   },
 246.   {
 247.     "i": "421",
 248.     "n": "Cherrim"
 249.   },
 250.   {
 251.     "i": "420",
 252.     "n": "Cherubi"
 253.   },
 254.   {
 255.     "i": "152",
 256.     "n": "Chikorita"
 257.   },
 258.   {
 259.     "i": "390",
 260.     "n": "Chimchar"
 261.   },
 262.   {
 263.     "i": "358",
 264.     "n": "Chimecho"
 265.   },
 266.   {
 267.     "i": "170",
 268.     "n": "Chinchou"
 269.   },
 270.   {
 271.     "i": "433",
 272.     "n": "Chingling"
 273.   },
 274.   {
 275.     "i": "366",
 276.     "n": "Clamperl"
 277.   },
 278.   {
 279.     "i": "344",
 280.     "n": "Claydol"
 281.   },
 282.   {
 283.     "i": "36",
 284.     "n": "Clefable"
 285.   },
 286.   {
 287.     "i": "35",
 288.     "n": "Clefairy"
 289.   },
 290.   {
 291.     "i": "173",
 292.     "n": "Cleffa"
 293.   },
 294.   {
 295.     "i": "91",
 296.     "n": "Cloyster"
 297.   },
 298.   {
 299.     "i": "415",
 300.     "n": "Combee"
 301.   },
 302.   {
 303.     "i": "256",
 304.     "n": "Combusken"
 305.   },
 306.   {
 307.     "i": "341",
 308.     "n": "Corphish"
 309.   },
 310.   {
 311.     "i": "222",
 312.     "n": "Corsola"
 313.   },
 314.   {
 315.     "i": "346",
 316.     "n": "Cradily"
 317.   },
 318.   {
 319.     "i": "408",
 320.     "n": "Cranidos"
 321.   },
 322.   {
 323.     "i": "342",
 324.     "n": "Crawdaunt"
 325.   },
 326.   {
 327.     "i": "488",
 328.     "n": "Cresselia"
 329.   },
 330.   {
 331.     "i": "453",
 332.     "n": "Croagunk"
 333.   },
 334.   {
 335.     "i": "169",
 336.     "n": "Crobat"
 337.   },
 338.   {
 339.     "i": "159",
 340.     "n": "Croconaw"
 341.   },
 342.   {
 343.     "i": "104",
 344.     "n": "Cubone"
 345.   },
 346.   {
 347.     "i": "155",
 348.     "n": "Cyndaquil"
 349.   },
 350.   {
 351.     "i": "491",
 352.     "n": "Darkrai"
 353.   },
 354.   {
 355.     "i": "301",
 356.     "n": "Delcatty"
 357.   },
 358.   {
 359.     "i": "225",
 360.     "n": "Delibird"
 361.   },
 362.   {
 363.     "i": "386",
 364.     "n": "Deoxys"
 365.   },
 366.   {
 367.     "i": "87",
 368.     "n": "Dewgong"
 369.   },
 370.   {
 371.     "i": "483",
 372.     "n": "Dialga"
 373.   },
 374.   {
 375.     "i": "50",
 376.     "n": "Diglett"
 377.   },
 378.   {
 379.     "i": "132",
 380.     "n": "Ditto"
 381.   },
 382.   {
 383.     "i": "85",
 384.     "n": "Dodrio"
 385.   },
 386.   {
 387.     "i": "84",
 388.     "n": "Doduo"
 389.   },
 390.   {
 391.     "i": "232",
 392.     "n": "Donphan"
 393.   },
 394.   {
 395.     "i": "148",
 396.     "n": "Dragonair"
 397.   },
 398.   {
 399.     "i": "149",
 400.     "n": "Dragonite"
 401.   },
 402.   {
 403.     "i": "452",
 404.     "n": "Drapion"
 405.   },
 406.   {
 407.     "i": "147",
 408.     "n": "Dratini"
 409.   },
 410.   {
 411.     "i": "426",
 412.     "n": "Drifblim"
 413.   },
 414.   {
 415.     "i": "425",
 416.     "n": "Drifloon"
 417.   },
 418.   {
 419.     "i": "96",
 420.     "n": "Drowzee"
 421.   },
 422.   {
 423.     "i": "51",
 424.     "n": "Dugtrio"
 425.   },
 426.   {
 427.     "i": "206",
 428.     "n": "Dunsparce"
 429.   },
 430.   {
 431.     "i": "356",
 432.     "n": "Dusclops"
 433.   },
 434.   {
 435.     "i": "477",
 436.     "n": "Dusknoir"
 437.   },
 438.   {
 439.     "i": "355",
 440.     "n": "Duskull"
 441.   },
 442.   {
 443.     "i": "269",
 444.     "n": "Dustox"
 445.   },
 446.   {
 447.     "i": "133",
 448.     "n": "Eevee"
 449.   },
 450.   {
 451.     "i": "23",
 452.     "n": "Ekans"
 453.   },
 454.   {
 455.     "i": "125",
 456.     "n": "Electabuzz"
 457.   },
 458.   {
 459.     "i": "466",
 460.     "n": "Electivire"
 461.   },
 462.   {
 463.     "i": "309",
 464.     "n": "Electrike"
 465.   },
 466.   {
 467.     "i": "101",
 468.     "n": "Electrode"
 469.   },
 470.   {
 471.     "i": "239",
 472.     "n": "Elekid"
 473.   },
 474.   {
 475.     "i": "395",
 476.     "n": "Empoleon"
 477.   },
 478.   {
 479.     "i": "244",
 480.     "n": "Entei"
 481.   },
 482.   {
 483.     "i": "196",
 484.     "n": "Espeon"
 485.   },
 486.   {
 487.     "i": "102",
 488.     "n": "Exeggcute"
 489.   },
 490.   {
 491.     "i": "103",
 492.     "n": "Exeggutor"
 493.   },
 494.   {
 495.     "i": "295",
 496.     "n": "Exploud"
 497.   },
 498.   {
 499.     "i": "83",
 500.     "n": "Farfetch'd"
 501.   },
 502.   {
 503.     "i": "22",
 504.     "n": "Fearow"
 505.   },
 506.   {
 507.     "i": "349",
 508.     "n": "Feebas"
 509.   },
 510.   {
 511.     "i": "160",
 512.     "n": "Feraligatr"
 513.   },
 514.   {
 515.     "i": "456",
 516.     "n": "Finneon"
 517.   },
 518.   {
 519.     "i": "180",
 520.     "n": "Flaaffy"
 521.   },
 522.   {
 523.     "i": "136",
 524.     "n": "Flareon"
 525.   },
 526.   {
 527.     "i": "419",
 528.     "n": "Floatzel"
 529.   },
 530.   {
 531.     "i": "330",
 532.     "n": "Flygon"
 533.   },
 534.   {
 535.     "i": "205",
 536.     "n": "Forretress"
 537.   },
 538.   {
 539.     "i": "478",
 540.     "n": "Froslass"
 541.   },
 542.   {
 543.     "i": "162",
 544.     "n": "Furret"
 545.   },
 546.   {
 547.     "i": "444",
 548.     "n": "Gabite"
 549.   },
 550.   {
 551.     "i": "475",
 552.     "n": "Gallade"
 553.   },
 554.   {
 555.     "i": "445",
 556.     "n": "Garchomp"
 557.   },
 558.   {
 559.     "i": "282",
 560.     "n": "Gardevoir"
 561.   },
 562.   {
 563.     "i": "92",
 564.     "n": "Gastly"
 565.   },
 566.   {
 567.     "i": "423",
 568.     "n": "Gastrodon"
 569.   },
 570.   {
 571.     "i": "94",
 572.     "n": "Gengar"
 573.   },
 574.   {
 575.     "i": "74",
 576.     "n": "Geodude"
 577.   },
 578.   {
 579.     "i": "443",
 580.     "n": "Gible"
 581.   },
 582.   {
 583.     "i": "203",
 584.     "n": "Girafarig"
 585.   },
 586.   {
 587.     "i": "487",
 588.     "n": "Giratina"
 589.   },
 590.   {
 591.     "i": "471",
 592.     "n": "Glaceon"
 593.   },
 594.   {
 595.     "i": "362",
 596.     "n": "Glalie"
 597.   },
 598.   {
 599.     "i": "431",
 600.     "n": "Glameow"
 601.   },
 602.   {
 603.     "i": "207",
 604.     "n": "Gligar"
 605.   },
 606.   {
 607.     "i": "472",
 608.     "n": "Gliscor"
 609.   },
 610.   {
 611.     "i": "44",
 612.     "n": "Gloom"
 613.   },
 614.   {
 615.     "i": "42",
 616.     "n": "Golbat"
 617.   },
 618.   {
 619.     "i": "118",
 620.     "n": "Goldeen"
 621.   },
 622.   {
 623.     "i": "55",
 624.     "n": "Golduck"
 625.   },
 626.   {
 627.     "i": "76",
 628.     "n": "Golem"
 629.   },
 630.   {
 631.     "i": "368",
 632.     "n": "Gorebyss"
 633.   },
 634.   {
 635.     "i": "210",
 636.     "n": "Granbull"
 637.   },
 638.   {
 639.     "i": "75",
 640.     "n": "Graveler"
 641.   },
 642.   {
 643.     "i": "88",
 644.     "n": "Grimer"
 645.   },
 646.   {
 647.     "i": "388",
 648.     "n": "Grotle"
 649.   },
 650.   {
 651.     "i": "383",
 652.     "n": "Groudon"
 653.   },
 654.   {
 655.     "i": "253",
 656.     "n": "Grovyle"
 657.   },
 658.   {
 659.     "i": "58",
 660.     "n": "Growlithe"
 661.   },
 662.   {
 663.     "i": "326",
 664.     "n": "Grumpig"
 665.   },
 666.   {
 667.     "i": "316",
 668.     "n": "Gulpin"
 669.   },
 670.   {
 671.     "i": "130",
 672.     "n": "Gyarados"
 673.   },
 674.   {
 675.     "i": "440",
 676.     "n": "Happiny"
 677.   },
 678.   {
 679.     "i": "297",
 680.     "n": "Hariyama"
 681.   },
 682.   {
 683.     "i": "93",
 684.     "n": "Haunter"
 685.   },
 686.   {
 687.     "i": "485",
 688.     "n": "Heatran"
 689.   },
 690.   {
 691.     "i": "214",
 692.     "n": "Heracross"
 693.   },
 694.   {
 695.     "i": "449",
 696.     "n": "Hippopotas"
 697.   },
 698.   {
 699.     "i": "450",
 700.     "n": "Hippowdon"
 701.   },
 702.   {
 703.     "i": "107",
 704.     "n": "Hitmonchan"
 705.   },
 706.   {
 707.     "i": "106",
 708.     "n": "Hitmonlee"
 709.   },
 710.   {
 711.     "i": "237",
 712.     "n": "Hitmontop"
 713.   },
 714.   {
 715.     "i": "250",
 716.     "n": "Ho-Oh"
 717.   },
 718.   {
 719.     "i": "430",
 720.     "n": "Honchkrow"
 721.   },
 722.   {
 723.     "i": "163",
 724.     "n": "Hoothoot"
 725.   },
 726.   {
 727.     "i": "187",
 728.     "n": "Hoppip"
 729.   },
 730.   {
 731.     "i": "116",
 732.     "n": "Horsea"
 733.   },
 734.   {
 735.     "i": "229",
 736.     "n": "Houndoom"
 737.   },
 738.   {
 739.     "i": "228",
 740.     "n": "Houndour"
 741.   },
 742.   {
 743.     "i": "367",
 744.     "n": "Huntail"
 745.   },
 746.   {
 747.     "i": "97",
 748.     "n": "Hypno"
 749.   },
 750.   {
 751.     "i": "174",
 752.     "n": "Igglybuff"
 753.   },
 754.   {
 755.     "i": "314",
 756.     "n": "Illumise"
 757.   },
 758.   {
 759.     "i": "392",
 760.     "n": "Infernape"
 761.   },
 762.   {
 763.     "i": "2",
 764.     "n": "Ivysaur"
 765.   },
 766.   {
 767.     "i": "39",
 768.     "n": "Jigglypuff"
 769.   },
 770.   {
 771.     "i": "385",
 772.     "n": "Jirachi"
 773.   },
 774.   {
 775.     "i": "135",
 776.     "n": "Jolteon"
 777.   },
 778.   {
 779.     "i": "189",
 780.     "n": "Jumpluff"
 781.   },
 782.   {
 783.     "i": "124",
 784.     "n": "Jynx"
 785.   },
 786.   {
 787.     "i": "140",
 788.     "n": "Kabuto"
 789.   },
 790.   {
 791.     "i": "141",
 792.     "n": "Kabutops"
 793.   },
 794.   {
 795.     "i": "64",
 796.     "n": "Kadabra"
 797.   },
 798.   {
 799.     "i": "14",
 800.     "n": "Kakuna"
 801.   },
 802.   {
 803.     "i": "115",
 804.     "n": "Kangaskhan"
 805.   },
 806.   {
 807.     "i": "352",
 808.     "n": "Kecleon"
 809.   },
 810.   {
 811.     "i": "230",
 812.     "n": "Kingdra"
 813.   },
 814.   {
 815.     "i": "99",
 816.     "n": "Kingler"
 817.   },
 818.   {
 819.     "i": "281",
 820.     "n": "Kirlia"
 821.   },
 822.   {
 823.     "i": "109",
 824.     "n": "Koffing"
 825.   },
 826.   {
 827.     "i": "98",
 828.     "n": "Krabby"
 829.   },
 830.   {
 831.     "i": "401",
 832.     "n": "Kricketot"
 833.   },
 834.   {
 835.     "i": "402",
 836.     "n": "Kricketune"
 837.   },
 838.   {
 839.     "i": "382",
 840.     "n": "Kyogre"
 841.   },
 842.   {
 843.     "i": "305",
 844.     "n": "Lairon"
 845.   },
 846.   {
 847.     "i": "171",
 848.     "n": "Lanturn"
 849.   },
 850.   {
 851.     "i": "131",
 852.     "n": "Lapras"
 853.   },
 854.   {
 855.     "i": "246",
 856.     "n": "Larvitar"
 857.   },
 858.   {
 859.     "i": "380",
 860.     "n": "Latias"
 861.   },
 862.   {
 863.     "i": "381",
 864.     "n": "Latios"
 865.   },
 866.   {
 867.     "i": "470",
 868.     "n": "Leafeon"
 869.   },
 870.   {
 871.     "i": "166",
 872.     "n": "Ledian"
 873.   },
 874.   {
 875.     "i": "165",
 876.     "n": "Ledyba"
 877.   },
 878.   {
 879.     "i": "463",
 880.     "n": "Lickilicky"
 881.   },
 882.   {
 883.     "i": "108",
 884.     "n": "Lickitung"
 885.   },
 886.   {
 887.     "i": "345",
 888.     "n": "Lileep"
 889.   },
 890.   {
 891.     "i": "264",
 892.     "n": "Linoone"
 893.   },
 894.   {
 895.     "i": "271",
 896.     "n": "Lombre"
 897.   },
 898.   {
 899.     "i": "428",
 900.     "n": "Lopunny"
 901.   },
 902.   {
 903.     "i": "270",
 904.     "n": "Lotad"
 905.   },
 906.   {
 907.     "i": "294",
 908.     "n": "Loudred"
 909.   },
 910.   {
 911.     "i": "448",
 912.     "n": "Lucario"
 913.   },
 914.   {
 915.     "i": "272",
 916.     "n": "Ludicolo"
 917.   },
 918.   {
 919.     "i": "249",
 920.     "n": "Lugia"
 921.   },
 922.   {
 923.     "i": "457",
 924.     "n": "Lumineon"
 925.   },
 926.   {
 927.     "i": "337",
 928.     "n": "Lunatone"
 929.   },
 930.   {
 931.     "i": "370",
 932.     "n": "Luvdisc"
 933.   },
 934.   {
 935.     "i": "404",
 936.     "n": "Luxio"
 937.   },
 938.   {
 939.     "i": "405",
 940.     "n": "Luxray"
 941.   },
 942.   {
 943.     "i": "68",
 944.     "n": "Machamp"
 945.   },
 946.   {
 947.     "i": "67",
 948.     "n": "Machoke"
 949.   },
 950.   {
 951.     "i": "66",
 952.     "n": "Machop"
 953.   },
 954.   {
 955.     "i": "240",
 956.     "n": "Magby"
 957.   },
 958.   {
 959.     "i": "219",
 960.     "n": "Magcargo"
 961.   },
 962.   {
 963.     "i": "129",
 964.     "n": "Magikarp"
 965.   },
 966.   {
 967.     "i": "126",
 968.     "n": "Magmar"
 969.   },
 970.   {
 971.     "i": "467",
 972.     "n": "Magmortar"
 973.   },
 974.   {
 975.     "i": "81",
 976.     "n": "Magnemite"
 977.   },
 978.   {
 979.     "i": "82",
 980.     "n": "Magneton"
 981.   },
 982.   {
 983.     "i": "462",
 984.     "n": "Magnezone"
 985.   },
 986.   {
 987.     "i": "296",
 988.     "n": "Makuhita"
 989.   },
 990.   {
 991.     "i": "473",
 992.     "n": "Mamoswine"
 993.   },
 994.   {
 995.     "i": "490",
 996.     "n": "Manaphy"
 997.   },
 998.   {
 999.     "i": "310",
 1000.     "n": "Manectric"
 1001.   },
 1002.   {
 1003.     "i": "56",
 1004.     "n": "Mankey"
 1005.   },
 1006.   {
 1007.     "i": "226",
 1008.     "n": "Mantine"
 1009.   },
 1010.   {
 1011.     "i": "458",
 1012.     "n": "Mantyke"
 1013.   },
 1014.   {
 1015.     "i": "179",
 1016.     "n": "Mareep"
 1017.   },
 1018.   {
 1019.     "i": "183",
 1020.     "n": "Marill"
 1021.   },
 1022.   {
 1023.     "i": "105",
 1024.     "n": "Marowak"
 1025.   },
 1026.   {
 1027.     "i": "259",
 1028.     "n": "Marshtomp"
 1029.   },
 1030.   {
 1031.     "i": "284",
 1032.     "n": "Masquerain"
 1033.   },
 1034.   {
 1035.     "i": "303",
 1036.     "n": "Mawile"
 1037.   },
 1038.   {
 1039.     "i": "308",
 1040.     "n": "Medicham"
 1041.   },
 1042.   {
 1043.     "i": "307",
 1044.     "n": "Meditite"
 1045.   },
 1046.   {
 1047.     "i": "154",
 1048.     "n": "Meganium"
 1049.   },
 1050.   {
 1051.     "i": "52",
 1052.     "n": "Meowth"
 1053.   },
 1054.   {
 1055.     "i": "481",
 1056.     "n": "Mesprit"
 1057.   },
 1058.   {
 1059.     "i": "376",
 1060.     "n": "Metagross"
 1061.   },
 1062.   {
 1063.     "i": "375",
 1064.     "n": "Metang"
 1065.   },
 1066.   {
 1067.     "i": "11",
 1068.     "n": "Metapod"
 1069.   },
 1070.   {
 1071.     "i": "151",
 1072.     "n": "Mew"
 1073.   },
 1074.   {
 1075.     "i": "150",
 1076.     "n": "Mewtwo"
 1077.   },
 1078.   {
 1079.     "i": "262",
 1080.     "n": "Mightyena"
 1081.   },
 1082.   {
 1083.     "i": "350",
 1084.     "n": "Milotic"
 1085.   },
 1086.   {
 1087.     "i": "241",
 1088.     "n": "Miltank"
 1089.   },
 1090.   {
 1091.     "i": "439",
 1092.     "n": "Mime-jr"
 1093.   },
 1094.   {
 1095.     "i": "312",
 1096.     "n": "Minun"
 1097.   },
 1098.   {
 1099.     "i": "200",
 1100.     "n": "Misdreavus"
 1101.   },
 1102.   {
 1103.     "i": "429",
 1104.     "n": "Mismagius"
 1105.   },
 1106.   {
 1107.     "i": "146",
 1108.     "n": "Moltres"
 1109.   },
 1110.   {
 1111.     "i": "391",
 1112.     "n": "Monferno"
 1113.   },
 1114.   {
 1115.     "i": "414",
 1116.     "n": "Mothim"
 1117.   },
 1118.   {
 1119.     "i": "122",
 1120.     "n": "Mr. Mime"
 1121.   },
 1122.   {
 1123.     "i": "258",
 1124.     "n": "Mudkip"
 1125.   },
 1126.   {
 1127.     "i": "89",
 1128.     "n": "Muk"
 1129.   },
 1130.   {
 1131.     "i": "446",
 1132.     "n": "Munchlax"
 1133.   },
 1134.   {
 1135.     "i": "198",
 1136.     "n": "Murkrow"
 1137.   },
 1138.   {
 1139.     "i": "177",
 1140.     "n": "Natu"
 1141.   },
 1142.   {
 1143.     "i": "34",
 1144.     "n": "Nidoking"
 1145.   },
 1146.   {
 1147.     "i": "31",
 1148.     "n": "Nidoqueen"
 1149.   },
 1150.   {
 1151.     "i": "29",
 1152.     "n": "Nidoran♀"
 1153.   },
 1154.   {
 1155.     "i": "32",
 1156.     "n": "Nidoran♂"
 1157.   },
 1158.   {
 1159.     "i": "30",
 1160.     "n": "Nidorina"
 1161.   },
 1162.   {
 1163.     "i": "33",
 1164.     "n": "Nidorino"
 1165.   },
 1166.   {
 1167.     "i": "290",
 1168.     "n": "Nincada"
 1169.   },
 1170.   {
 1171.     "i": "38",
 1172.     "n": "Ninetales"
 1173.   },
 1174.   {
 1175.     "i": "291",
 1176.     "n": "Ninjask"
 1177.   },
 1178.   {
 1179.     "i": "164",
 1180.     "n": "Noctowl"
 1181.   },
 1182.   {
 1183.     "i": "299",
 1184.     "n": "Nosepass"
 1185.   },
 1186.   {
 1187.     "i": "322",
 1188.     "n": "Numel"
 1189.   },
 1190.   {
 1191.     "i": "274",
 1192.     "n": "Nuzleaf"
 1193.   },
 1194.   {
 1195.     "i": "224",
 1196.     "n": "Octillery"
 1197.   },
 1198.   {
 1199.     "i": "43",
 1200.     "n": "Oddish"
 1201.   },
 1202.   {
 1203.     "i": "138",
 1204.     "n": "Omanyte"
 1205.   },
 1206.   {
 1207.     "i": "139",
 1208.     "n": "Omastar"
 1209.   },
 1210.   {
 1211.     "i": "95",
 1212.     "n": "Onix"
 1213.   },
 1214.   {
 1215.     "i": "417",
 1216.     "n": "Pachirisu"
 1217.   },
 1218.   {
 1219.     "i": "484",
 1220.     "n": "Palkia"
 1221.   },
 1222.   {
 1223.     "i": "46",
 1224.     "n": "Paras"
 1225.   },
 1226.   {
 1227.     "i": "47",
 1228.     "n": "Parasect"
 1229.   },
 1230.   {
 1231.     "i": "279",
 1232.     "n": "Pelipper"
 1233.   },
 1234.   {
 1235.     "i": "53",
 1236.     "n": "Persian"
 1237.   },
 1238.   {
 1239.     "i": "231",
 1240.     "n": "Phanpy"
 1241.   },
 1242.   {
 1243.     "i": "489",
 1244.     "n": "Phione"
 1245.   },
 1246.   {
 1247.     "i": "172",
 1248.     "n": "Pichu"
 1249.   },
 1250.   {
 1251.     "i": "18",
 1252.     "n": "Pidgeot"
 1253.   },
 1254.   {
 1255.     "i": "17",
 1256.     "n": "Pidgeotto"
 1257.   },
 1258.   {
 1259.     "i": "16",
 1260.     "n": "Pidgey"
 1261.   },
 1262.   {
 1263.     "i": "25",
 1264.     "n": "Pikachu"
 1265.   },
 1266.   {
 1267.     "i": "221",
 1268.     "n": "Piloswine"
 1269.   },
 1270.   {
 1271.     "i": "204",
 1272.     "n": "Pineco"
 1273.   },
 1274.   {
 1275.     "i": "127",
 1276.     "n": "Pinsir"
 1277.   },
 1278.   {
 1279.     "i": "393",
 1280.     "n": "Piplup"
 1281.   },
 1282.   {
 1283.     "i": "311",
 1284.     "n": "Plusle"
 1285.   },
 1286.   {
 1287.     "i": "186",
 1288.     "n": "Politoed"
 1289.   },
 1290.   {
 1291.     "i": "60",
 1292.     "n": "Poliwag"
 1293.   },
 1294.   {
 1295.     "i": "61",
 1296.     "n": "Poliwhirl"
 1297.   },
 1298.   {
 1299.     "i": "62",
 1300.     "n": "Poliwrath"
 1301.   },
 1302.   {
 1303.     "i": "77",
 1304.     "n": "Ponyta"
 1305.   },
 1306.   {
 1307.     "i": "261",
 1308.     "n": "Poochyena"
 1309.   },
 1310.   {
 1311.     "i": "137",
 1312.     "n": "Porygon"
 1313.   },
 1314.   {
 1315.     "i": "474",
 1316.     "n": "Porygon-z"
 1317.   },
 1318.   {
 1319.     "i": "233",
 1320.     "n": "Porygon2"
 1321.   },
 1322.   {
 1323.     "i": "57",
 1324.     "n": "Primeape"
 1325.   },
 1326.   {
 1327.     "i": "394",
 1328.     "n": "Prinplup"
 1329.   },
 1330.   {
 1331.     "i": "476",
 1332.     "n": "Probopass"
 1333.   },
 1334.   {
 1335.     "i": "54",
 1336.     "n": "Psyduck"
 1337.   },
 1338.   {
 1339.     "i": "247",
 1340.     "n": "Pupitar"
 1341.   },
 1342.   {
 1343.     "i": "432",
 1344.     "n": "Purugly"
 1345.   },
 1346.   {
 1347.     "i": "195",
 1348.     "n": "Quagsire"
 1349.   },
 1350.   {
 1351.     "i": "156",
 1352.     "n": "Quilava"
 1353.   },
 1354.   {
 1355.     "i": "211",
 1356.     "n": "Qwilfish"
 1357.   },
 1358.   {
 1359.     "i": "26",
 1360.     "n": "Raichu"
 1361.   },
 1362.   {
 1363.     "i": "243",
 1364.     "n": "Raikou"
 1365.   },
 1366.   {
 1367.     "i": "280",
 1368.     "n": "Ralts"
 1369.   },
 1370.   {
 1371.     "i": "409",
 1372.     "n": "Rampardos"
 1373.   },
 1374.   {
 1375.     "i": "78",
 1376.     "n": "Rapidash"
 1377.   },
 1378.   {
 1379.     "i": "20",
 1380.     "n": "Raticate"
 1381.   },
 1382.   {
 1383.     "i": "19",
 1384.     "n": "Rattata"
 1385.   },
 1386.   {
 1387.     "i": "384",
 1388.     "n": "Rayquaza"
 1389.   },
 1390.   {
 1391.     "i": "378",
 1392.     "n": "Regice"
 1393.   },
 1394.   {
 1395.     "i": "486",
 1396.     "n": "Regigigas"
 1397.   },
 1398.   {
 1399.     "i": "377",
 1400.     "n": "Regirock"
 1401.   },
 1402.   {
 1403.     "i": "379",
 1404.     "n": "Registeel"
 1405.   },
 1406.   {
 1407.     "i": "369",
 1408.     "n": "Relicanth"
 1409.   },
 1410.   {
 1411.     "i": "223",
 1412.     "n": "Remoraid"
 1413.   },
 1414.   {
 1415.     "i": "112",
 1416.     "n": "Rhydon"
 1417.   },
 1418.   {
 1419.     "i": "111",
 1420.     "n": "Rhyhorn"
 1421.   },
 1422.   {
 1423.     "i": "464",
 1424.     "n": "Rhyperior"
 1425.   },
 1426.   {
 1427.     "i": "447",
 1428.     "n": "Riolu"
 1429.   },
 1430.   {
 1431.     "i": "315",
 1432.     "n": "Roselia"
 1433.   },
 1434.   {
 1435.     "i": "407",
 1436.     "n": "Roserade"
 1437.   },
 1438.   {
 1439.     "i": "479",
 1440.     "n": "Rotom"
 1441.   },
 1442.   {
 1443.     "i": "302",
 1444.     "n": "Sableye"
 1445.   },
 1446.   {
 1447.     "i": "373",
 1448.     "n": "Salamence"
 1449.   },
 1450.   {
 1451.     "i": "27",
 1452.     "n": "Sandshrew"
 1453.   },
 1454.   {
 1455.     "i": "28",
 1456.     "n": "Sandslash"
 1457.   },
 1458.   {
 1459.     "i": "254",
 1460.     "n": "Sceptile"
 1461.   },
 1462.   {
 1463.     "i": "212",
 1464.     "n": "Scizor"
 1465.   },
 1466.   {
 1467.     "i": "123",
 1468.     "n": "Scyther"
 1469.   },
 1470.   {
 1471.     "i": "117",
 1472.     "n": "Seadra"
 1473.   },
 1474.   {
 1475.     "i": "119",
 1476.     "n": "Seaking"
 1477.   },
 1478.   {
 1479.     "i": "364",
 1480.     "n": "Sealeo"
 1481.   },
 1482.   {
 1483.     "i": "273",
 1484.     "n": "Seedot"
 1485.   },
 1486.   {
 1487.     "i": "86",
 1488.     "n": "Seel"
 1489.   },
 1490.   {
 1491.     "i": "161",
 1492.     "n": "Sentret"
 1493.   },
 1494.   {
 1495.     "i": "336",
 1496.     "n": "Seviper"
 1497.   },
 1498.   {
 1499.     "i": "319",
 1500.     "n": "Sharpedo"
 1501.   },
 1502.   {
 1503.     "i": "492",
 1504.     "n": "Shaymin"
 1505.   },
 1506.   {
 1507.     "i": "292",
 1508.     "n": "Shedinja"
 1509.   },
 1510.   {
 1511.     "i": "372",
 1512.     "n": "Shelgon"
 1513.   },
 1514.   {
 1515.     "i": "90",
 1516.     "n": "Shellder"
 1517.   },
 1518.   {
 1519.     "i": "422",
 1520.     "n": "Shellos"
 1521.   },
 1522.   {
 1523.     "i": "410",
 1524.     "n": "Shieldon"
 1525.   },
 1526.   {
 1527.     "i": "275",
 1528.     "n": "Shiftry"
 1529.   },
 1530.   {
 1531.     "i": "403",
 1532.     "n": "Shinx"
 1533.   },
 1534.   {
 1535.     "i": "285",
 1536.     "n": "Shroomish"
 1537.   },
 1538.   {
 1539.     "i": "213",
 1540.     "n": "Shuckle"
 1541.   },
 1542.   {
 1543.     "i": "353",
 1544.     "n": "Shuppet"
 1545.   },
 1546.   {
 1547.     "i": "266",
 1548.     "n": "Silcoon"
 1549.   },
 1550.   {
 1551.     "i": "227",
 1552.     "n": "Skarmory"
 1553.   },
 1554.   {
 1555.     "i": "188",
 1556.     "n": "Skiploom"
 1557.   },
 1558.   {
 1559.     "i": "300",
 1560.     "n": "Skitty"
 1561.   },
 1562.   {
 1563.     "i": "451",
 1564.     "n": "Skorupi"
 1565.   },
 1566.   {
 1567.     "i": "435",
 1568.     "n": "Skuntank"
 1569.   },
 1570.   {
 1571.     "i": "289",
 1572.     "n": "Slaking"
 1573.   },
 1574.   {
 1575.     "i": "287",
 1576.     "n": "Slakoth"
 1577.   },
 1578.   {
 1579.     "i": "80",
 1580.     "n": "Slowbro"
 1581.   },
 1582.   {
 1583.     "i": "199",
 1584.     "n": "Slowking"
 1585.   },
 1586.   {
 1587.     "i": "79",
 1588.     "n": "Slowpoke"
 1589.   },
 1590.   {
 1591.     "i": "218",
 1592.     "n": "Slugma"
 1593.   },
 1594.   {
 1595.     "i": "235",
 1596.     "n": "Smeargle"
 1597.   },
 1598.   {
 1599.     "i": "238",
 1600.     "n": "Smoochum"
 1601.   },
 1602.   {
 1603.     "i": "215",
 1604.     "n": "Sneasel"
 1605.   },
 1606.   {
 1607.     "i": "143",
 1608.     "n": "Snorlax"
 1609.   },
 1610.   {
 1611.     "i": "361",
 1612.     "n": "Snorunt"
 1613.   },
 1614.   {
 1615.     "i": "459",
 1616.     "n": "Snover"
 1617.   },
 1618.   {
 1619.     "i": "209",
 1620.     "n": "Snubbull"
 1621.   },
 1622.   {
 1623.     "i": "338",
 1624.     "n": "Solrock"
 1625.   },
 1626.   {
 1627.     "i": "21",
 1628.     "n": "Spearow"
 1629.   },
 1630.   {
 1631.     "i": "363",
 1632.     "n": "Spheal"
 1633.   },
 1634.   {
 1635.     "i": "167",
 1636.     "n": "Spinarak"
 1637.   },
 1638.   {
 1639.     "i": "327",
 1640.     "n": "Spinda"
 1641.   },
 1642.   {
 1643.     "i": "442",
 1644.     "n": "Spiritomb"
 1645.   },
 1646.   {
 1647.     "i": "325",
 1648.     "n": "Spoink"
 1649.   },
 1650.   {
 1651.     "i": "7",
 1652.     "n": "Squirtle"
 1653.   },
 1654.   {
 1655.     "i": "234",
 1656.     "n": "Stantler"
 1657.   },
 1658.   {
 1659.     "i": "398",
 1660.     "n": "Staraptor"
 1661.   },
 1662.   {
 1663.     "i": "397",
 1664.     "n": "Staravia"
 1665.   },
 1666.   {
 1667.     "i": "396",
 1668.     "n": "Starly"
 1669.   },
 1670.   {
 1671.     "i": "121",
 1672.     "n": "Starmie"
 1673.   },
 1674.   {
 1675.     "i": "120",
 1676.     "n": "Staryu"
 1677.   },
 1678.   {
 1679.     "i": "208",
 1680.     "n": "Steelix"
 1681.   },
 1682.   {
 1683.     "i": "434",
 1684.     "n": "Stunky"
 1685.   },
 1686.   {
 1687.     "i": "185",
 1688.     "n": "Sudowoodo"
 1689.   },
 1690.   {
 1691.     "i": "245",
 1692.     "n": "Suicune"
 1693.   },
 1694.   {
 1695.     "i": "192",
 1696.     "n": "Sunflora"
 1697.   },
 1698.   {
 1699.     "i": "191",
 1700.     "n": "Sunkern"
 1701.   },
 1702.   {
 1703.     "i": "283",
 1704.     "n": "Surskit"
 1705.   },
 1706.   {
 1707.     "i": "333",
 1708.     "n": "Swablu"
 1709.   },
 1710.   {
 1711.     "i": "317",
 1712.     "n": "Swalot"
 1713.   },
 1714.   {
 1715.     "i": "260",
 1716.     "n": "Swampert"
 1717.   },
 1718.   {
 1719.     "i": "277",
 1720.     "n": "Swellow"
 1721.   },
 1722.   {
 1723.     "i": "220",
 1724.     "n": "Swinub"
 1725.   },
 1726.   {
 1727.     "i": "276",
 1728.     "n": "Taillow"
 1729.   },
 1730.   {
 1731.     "i": "114",
 1732.     "n": "Tangela"
 1733.   },
 1734.   {
 1735.     "i": "465",
 1736.     "n": "Tangrowth"
 1737.   },
 1738.   {
 1739.     "i": "128",
 1740.     "n": "Tauros"
 1741.   },
 1742.   {
 1743.     "i": "216",
 1744.     "n": "Teddiursa"
 1745.   },
 1746.   {
 1747.     "i": "72",
 1748.     "n": "Tentacool"
 1749.   },
 1750.   {
 1751.     "i": "73",
 1752.     "n": "Tentacruel"
 1753.   },
 1754.   {
 1755.     "i": "468",
 1756.     "n": "Togekiss"
 1757.   },
 1758.   {
 1759.     "i": "175",
 1760.     "n": "Togepi"
 1761.   },
 1762.   {
 1763.     "i": "176",
 1764.     "n": "Togetic"
 1765.   },
 1766.   {
 1767.     "i": "255",
 1768.     "n": "Torchic"
 1769.   },
 1770.   {
 1771.     "i": "324",
 1772.     "n": "Torkoal"
 1773.   },
 1774.   {
 1775.     "i": "389",
 1776.     "n": "Torterra"
 1777.   },
 1778.   {
 1779.     "i": "158",
 1780.     "n": "Totodile"
 1781.   },
 1782.   {
 1783.     "i": "454",
 1784.     "n": "Toxicroak"
 1785.   },
 1786.   {
 1787.     "i": "328",
 1788.     "n": "Trapinch"
 1789.   },
 1790.   {
 1791.     "i": "252",
 1792.     "n": "Treecko"
 1793.   },
 1794.   {
 1795.     "i": "357",
 1796.     "n": "Tropius"
 1797.   },
 1798.   {
 1799.     "i": "387",
 1800.     "n": "Turtwig"
 1801.   },
 1802.   {
 1803.     "i": "157",
 1804.     "n": "Typhlosion"
 1805.   },
 1806.   {
 1807.     "i": "248",
 1808.     "n": "Tyranitar"
 1809.   },
 1810.   {
 1811.     "i": "236",
 1812.     "n": "Tyrogue"
 1813.   },
 1814.   {
 1815.     "i": "197",
 1816.     "n": "Umbreon"
 1817.   },
 1818.   {
 1819.     "i": "201",
 1820.     "n": "Unown"
 1821.   },
 1822.   {
 1823.     "i": "217",
 1824.     "n": "Ursaring"
 1825.   },
 1826.   {
 1827.     "i": "480",
 1828.     "n": "Uxie"
 1829.   },
 1830.   {
 1831.     "i": "134",
 1832.     "n": "Vaporeon"
 1833.   },
 1834.   {
 1835.     "i": "49",
 1836.     "n": "Venomoth"
 1837.   },
 1838.   {
 1839.     "i": "48",
 1840.     "n": "Venonat"
 1841.   },
 1842.   {
 1843.     "i": "3",
 1844.     "n": "Venusaur"
 1845.   },
 1846.   {
 1847.     "i": "416",
 1848.     "n": "Vespiquen"
 1849.   },
 1850.   {
 1851.     "i": "329",
 1852.     "n": "Vibrava"
 1853.   },
 1854.   {
 1855.     "i": "71",
 1856.     "n": "Victreebel"
 1857.   },
 1858.   {
 1859.     "i": "288",
 1860.     "n": "Vigoroth"
 1861.   },
 1862.   {
 1863.     "i": "45",
 1864.     "n": "Vileplume"
 1865.   },
 1866.   {
 1867.     "i": "313",
 1868.     "n": "Volbeat"
 1869.   },
 1870.   {
 1871.     "i": "100",
 1872.     "n": "Voltorb"
 1873.   },
 1874.   {
 1875.     "i": "37",
 1876.     "n": "Vulpix"
 1877.   },
 1878.   {
 1879.     "i": "320",
 1880.     "n": "Wailmer"
 1881.   },
 1882.   {
 1883.     "i": "321",
 1884.     "n": "Wailord"
 1885.   },
 1886.   {
 1887.     "i": "365",
 1888.     "n": "Walrein"
 1889.   },
 1890.   {
 1891.     "i": "8",
 1892.     "n": "Wartortle"
 1893.   },
 1894.   {
 1895.     "i": "461",
 1896.     "n": "Weavile"
 1897.   },
 1898.   {
 1899.     "i": "13",
 1900.     "n": "Weedle"
 1901.   },
 1902.   {
 1903.     "i": "70",
 1904.     "n": "Weepinbell"
 1905.   },
 1906.   {
 1907.     "i": "110",
 1908.     "n": "Weezing"
 1909.   },
 1910.   {
 1911.     "i": "340",
 1912.     "n": "Whiscash"
 1913.   },
 1914.   {
 1915.     "i": "293",
 1916.     "n": "Whismur"
 1917.   },
 1918.   {
 1919.     "i": "40",
 1920.     "n": "Wigglytuff"
 1921.   },
 1922.   {
 1923.     "i": "278",
 1924.     "n": "Wingull"
 1925.   },
 1926.   {
 1927.     "i": "202",
 1928.     "n": "Wobbuffet"
 1929.   },
 1930.   {
 1931.     "i": "194",
 1932.     "n": "Wooper"
 1933.   },
 1934.   {
 1935.     "i": "413",
 1936.     "n": "Wormadam"
 1937.   },
 1938.   {
 1939.     "i": "265",
 1940.     "n": "Wurmple"
 1941.   },
 1942.   {
 1943.     "i": "360",
 1944.     "n": "Wynaut"
 1945.   },
 1946.   {
 1947.     "i": "178",
 1948.     "n": "Xatu"
 1949.   },
 1950.   {
 1951.     "i": "193",
 1952.     "n": "Yanma"
 1953.   },
 1954.   {
 1955.     "i": "469",
 1956.     "n": "Yanmega"
 1957.   },
 1958.   {
 1959.     "i": "335",
 1960.     "n": "Zangoose"
 1961.   },
 1962.   {
 1963.     "i": "145",
 1964.     "n": "Zapdos"
 1965.   },
 1966.   {
 1967.     "i": "263",
 1968.     "n": "Zigzagoon"
 1969.   },
 1970.   {
 1971.     "i": "41",
 1972.     "n": "Zubat"
 1973.   }
 1974. ]
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top