Guest User

pro vojtíka

a guest
Nov 26th, 2019
259
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. @echo off
 3. chcp 65001
 4. cls
 5.  
 6. set /p NazevAdresare="zadej název adresáře: "
 7. if exist %NazevAdresare%\ (
 8.     echo ano existuje
 9.     xcopy /s %NazevAdresare% %userprofile%\documents\zaloha
 10.     ) else (
 11.     echo ne neexistuje
 12.     )
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20. pause >nul
RAW Paste Data