daily pastebin goal
4%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 20th, 2018 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Perkawis chat.
  2.  
  3. Memang basa eta teh kantos Nge-TEST KONTAK  ka abi, neng Riska teh, ngan sanes harita.(Asana mah.) Eta mah nu kapungkur. Duka kenging ti saha nomer abi. Duka sebelumna pernah ukeun, sebelum ukeun nu baru(Februari 2018).
  4. Tah, ari pemahaman abi mah, pami ngan saukur ngeTEST Kontak mah sanes chat, kitu.
  5. Soalna, pami aya nu ngetest, ku abi tara dibales, dibaca hungkul. Jadi, teu aya interaksi (chat). Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan.
  6. Eh naha jadi kana ieu
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top