Kribo

To bolger_BM

Jun 16th, 2020
138
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import numpy as np
 2. import matplotlib.pyplot as plt
 3.  
 4. #Definere funksjoner for utregning av bølgene:
 5. def f(A,k,x,c):
 6.     return A*np.sin(k*x+c)
 7.  
 8. def g(A2,k2,x,c2):
 9.     return A2*np.sin(k2*x+c2)
 10.  
 11. #Få data fra brukeren:
 12. A = float(input("Skriv inn verdi for A: "))
 13. k = float(input("Skriv inn verdi for k: "))
 14. c = float(input("Skriv inn verdi for c: "))
 15.  
 16. A2 = float(input("Skriv inn verdi for A2: "))
 17. k2 = float(input("Skriv inn verdi for k2: "))
 18. c2 = float(input("Skriv inn verdi for c2: "))
 19.  
 20. #Bølgene hver for seg:
 21. fig = plt.figure()
 22. ax1 = fig.add_subplot(111)
 23. ax1.grid(True)
 24.  
 25. x = np.linspace(0, 8*np.pi, 1000)
 26. plt.ylim(-10,10)
 27.  
 28. ax1.plot(x,f(A,k,x,c))
 29. ax1.plot(x,g(A2,k2,x,c2))
 30.  
 31. #Bølgene overlagret:
 32. fig = plt.figure()
 33. ax2 = fig.add_subplot(111)
 34. ax2.grid(True)
 35.  
 36. x = np.linspace(0, 8*np.pi, 1000)
 37. plt.ylim(-10,10)
 38.  
 39. ax2.plot(x,f(A,k,x,c)+g(A2,k2,x,c2))
 40. plt.show()
RAW Paste Data